Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-23 ze dne 26.5.2015

01.06.15

Souhrn usnesení č. 23/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 5. 2015

Bez osobních údajů

 

679/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26. 5. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                   

680/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši  + 685 663,35 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                             

681/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření  na pokrytí ztráty minulých let.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                             

682/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2014.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

683/15

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                         

 

684/15

 

Rada města doporučuje

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č. 1/2015

                                                                                                         

 

 

685/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Pavlínou Opovou (nar. 16.03.1976) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 56.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Darina Teclová Jandová (nar. 13.04.1978) bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

686/15

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na xy, bytem xx, xx.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

687/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2015 do 30.06.2015 za podmínky, že k 31.05.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

688/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2015 do 30.06.2015 za podmínky, že k 31.05.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

689/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Jitkou Petíkovou (nar. 01.05.1995), bytem 17.listopadu 679, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2015 do 30.06.2015 za podmínky, že k 31.05.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

690/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.06.2015 do 30.06.2015 za podmínky, že k 31.05.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

           

                                                                                             

691/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Balvínem (nar. 16.01.1980), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2016, dále za podmínky řádného placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

692/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem (nar. 23.08.1953) a Marií (nar. 12.11.1945) Bartánusovými, oba  bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

           

                                                                                 

693/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar.14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

694/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

695/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar.07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

696/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Mikovou (nar. 15.09.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

697/15

 

Rada města neschvaluje

paní xy (nar. xxxx) udělení výjimky z podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

698/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Renatu Petikovou (nar.24.03.1987), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 75.388 Kč v 38 měsíčních splátkách: 37 x 2.000 Kč, 1 x 1.388 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

699/15

 

Rada města neschvaluje

paní xy (nar. xxxx) přidělení bytu č. 1 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

700/15

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar.03.03.1963) a Jaroslavem (nar. 05.04.1961) Křemenákovými, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

                                                          

701/15

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta společnosti PROZRAK, o. p. s. na podporu zrakové prevence v mateřských školách.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015

                                                                                             

702/15

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta TJ Sokol Vysoké Mýto, IČO 15028526 ve výši 10 000 Kč na pronájem soutěžních prostor a ubytování rozhodčích Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice dívek a žen, které se koná 12. - 14. 6. 2015 ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015

                                                                                                         

703/15

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Junák – český skaut, středisko Vysoké Mýto, z. s.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: květen 2015

                       

                                                                      

704/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení žádosti na změnu územního plánu paní Denisy Svobodové, Ležáků 665, Vysoké Mýto na p.č. 141 a p.č.143 v k.ú. Svařeň, z plochy smíšené krajinné zeleně – NZs na plochu s funkcí rekreace individuální – RI do další aktualizace územního plánu.                                                                                      

705/15

 

Rada města mění

 

usnesení rady města č. 443/15 tak, že částka „16.750 Kč“ se nahrazuje částkou „16.725 Kč“.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                             

706/15

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 3.600 Kč od Marty Klementové, Šafaříkova 141, 566 01 Vysoké Mýto na ekologické účely. 

 

Zodpovídá: vedoucí  OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                         

707/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2015
ze dne 20. května 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

708/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2014, tj. zisk ve výši 5.627,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                             

709/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2014, tj. ztrátu ve výši 63,6 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

           

                                                                                 

710/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2014, tj. zisk ve výši 5.563,4tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

711/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                 

712/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

713/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

714/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 města Vysoké Mýto bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

715/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                             

716/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

717/15

Rada města konstatuje

že část prémiových ukazatelů, týkající se četnosti a kvality kulturních akcí ve Vysokém Mýtě v roce 2014 byla splněna.

                                                                                                         

718/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP na realizaci akce: „Obnova Choceňské věže – I. Etapa“ s firmou Josef Kadrman, Švermova 369, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 66843758, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 50.570,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

 

 

 

 

719/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o podmínkách užití pozemku za účelem provedení rekonstrukce s vlastníkem pozemku označeného jako parc. č. 28 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto, jehož součástí je budova čp. 85, Vysoké Mýto - Město, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

720/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o podmínkách užití pozemku za účelem provedení rekonstrukce s vlastníky pozemku označeného jako parc. č. 30 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto, jehož součástí je budova čp. 261, Vysoké Mýto - Město, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                             

721/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr na akce „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“ a „Oprava střešních oken MěÚ Jiráskova čp. 179“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

           

                                                          

722/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“ a „Oprava střešních oken MěÚ Jiráskova čp. 179“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

723/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       SAREKO s.r.o., Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 45539197;

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15029956;

-       STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545;

-       KVARTA spol. s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ: 13582747,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“ a „Oprava střešních oken MěÚ Jiráskova čp. 179“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

 

 

724/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3706-23/2013 označených jako parc. č. 4666/379 orná půda, parc. č. 4666/384 orná půda a parc. č. 4666/385 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 4666/274 orná půda, parc. č. 4666/380 orná půda a parc. č. 4666/418 orná půda ve vlastnictví pana xy, nar. xxxx, trvale bytem xx a paní xy, nar. xxxx, trvale bytem xx, xx, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 96.400,- Kč, který je povinno město Vysoké Mýto uhradit xy a xy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                         

725/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 70-195/2013 označených jako parc. č. 739/3 ostatní plocha, parc. č. 33/2  trvalý travní porost a parc. č. 740/2 ostatní plocha vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Milanu (nar. 25.04.1949) a Jaroslavě (nar. 16.04.1949) Stehlíkovým, oba trvale bytem Svařeň 39, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 12.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 1.746,- Kč a 1/2 podíl na vypracování geometrického plánu ve výši 2.783,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                         

726/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej pozemků parc. č. 497/7, 1545/4, 1730/62, 1970/45, 1982/3, 2617/21, 4019/4, 3292/5, 4644/76, 4644/94, 4668/56 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 334.670,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5027/2015 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                             

727/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej pozemku parc. č. 4666/116 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost včetně technologie v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 761.418,- Kč. K této ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5022/2015 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

                                                                                 

728/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej kabelového vedení 35 kV o celkové délce 285 m, které vede z distribuční trafostanice UO_0875 do distribuční trafostanice UO_1259  po pozemcích parc. č. 4664/34, 4666/116, 4664/4, 4666/2, 4666/367 a 4930/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 444.600,- Kč. K této ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5026/2015 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                             

729/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně o výměře 276 m2 a pozemek parc. č. 1515/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou se stanovenou nejnižší kupní cenou ve výši 3.500.000,- Kč.    

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

730/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2903/2 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 151.440,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                             

731/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2008 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont, IČ 25952617, se sídlem Komenského 102, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

                                                                                                         

732/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 339/1 trvalý travní porost (dle přiložené situace označ. jako parc. č. 339/5) v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                         

 

 

733/15

 

Rada města souhlasí

s event. prodejem zaplocené části pozemku parc. č. 339/1 trvalý travní porost (dle přiložené situace označ. jako parc. č. 339/4) v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu xy, trvale bytem xx, xx za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 + náklady na přípravu podkladů a na sepsání kupní smlouvy v částce 3.000,- Kč s podmínkou zřízení předkupního práva pro město Vysoké Mýto po dobu pěti let. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 9,- Kč/m2/rok. Žadatel dodá geometrický plán na oddělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

734/15

 

Rada města schvaluje

Zastupování města Vysokého Mýta společností KVB advokátní kancelář s.r.o. ve věci odpovědi na výzvu podanou TOMAN, DEVÁTÝ  & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. ze dne 29. 04. 2015, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                             

735/15

Rada města schvaluje  

objednání právních služeb souvisejících s výběrovým řízením na pronájem prostor pro účely dialyzačního pracoviště u KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                          

736/15

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky, členů rady města a Mgr. Vlčka.

           

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                      

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka