Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-22 ze dne 19.5.2015

25.05.15

Souhrn usnesení č. 22/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19. 5. 2015

Bez osobních údajů

 

 

620/15

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 5. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         

621/15

Rada města schvaluje

Přidělení bytu č. 9 v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto panu Stanislavu Benešovi, nar. 21.11.1927, bytem ČSLA  587, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2018

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

622/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy  pro paní Dadučovou Margitu, nar. 5.1.1962, byt č. 1 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto , a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce do 31.8.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

623/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit podání žádosti o finanční prostředky z Úřadu vlády – program Podpora terénní práce. Výše celkových nákladů na projekt Kč 257 835,-, požadovaná částka dotace je Kč 145 800,-. Spoluúčast obce je Kč 112 035,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

624/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce -  5.ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2015 na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 21.-25. září 2014 v místě dle předloženého zákresu v žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

625/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání nevýdělečné kulturní akce - pátého ročníku veřejné bohoslužby Sboru církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 21.6.2015 od 14 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

626/15

 

Rada města schvaluje

hostování  lunaparku ve Vysokém Mýtě na pozemku p.č. 4644/68 v k.ú. Vysoké Mýto pro pana Jana Dubského v termínu od 2. 6. 2015 do 6. 6. 2015 s hudební produkcí od 10:00 do 19:00 hod.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

627/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 217 529,97 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

628/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 217 529,97 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

629/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

630/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

631/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 53 687,80 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

632/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 53 687,80 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

633/15

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680,  rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

634/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

635/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 48 079,11 Kč.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

636/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 48 079,11  Kč.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

637/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

638/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

639/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 226 288,82 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

640/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 226 288,82   Kč.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

641/15

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka 

Termín: ihned

                                                                                                         

642/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka  

Termín: ihned

                                                                                                         

643/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 613 180,69 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

644/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 613 180,69  Kč.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

645/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

646/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka 

Termín: ihned

                                                                                                         

647/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 235 486,04 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

648/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 235 486,04  Kč.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

649/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                       

650/15                                                                                  

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

651/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 7099867, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 139,25 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

652/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 7099867, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 139,25   Kč.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

653/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998671, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

654/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá:  Mgr. Helena Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

655/15

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 26 847,13 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

656/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 26 847,13 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

657/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

658/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá:  Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

659/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 196 217,65 Kč.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

660/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci  Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 196 217,65   Kč.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

661/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                       

                                                                                 

662/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                         

663/15

 

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 71294791, výsledek hospodaření k 31.12.2014 ve výši 75 319,52 Kč.

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek, ředitel

Termín: ihned

                                                                                                                     

664/15

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 71294791, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 75 319,52   Kč.

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek, ředitel

Termín: ihned

                                                                                                                     

665/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 71294791, rozbor hospodaření za rok 2014.

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek, ředitel

Termín: ihned

                                                                                                                     

666/15

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 71294791, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014, včetně zpráv z veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávu.

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek, ředitel

Termín: ihned

                                                                                                         

 

667/15

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OVV zjistit naplnění rezervních fondů jednolitých příspěvkových organizací a jejich celkovou výši.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 4. 6. 2015

                                                                                                                     

668/15

Rada města ukládá

 

vedoucímu OVV ve spolupráci s odborem finančním připravit pravidla pro zapojení rezervního a investičního fondu do rozpočtu města.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí a vedoucí odboru finančního

Termín: 30. 9. 2015

 

 

                                                                                                                     

 

669/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy č. 21801/2015  o poskytnutí dotace z Příspěvků a záštit kanceláře hejtmana na přípravu a konání mezinárodního projektu Školympiáda aneb Drogy na stadion nepatří.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

670/15

Rada města schvaluje

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

671/15

Rada města schvaluje

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                              

672/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3706-23/2013 označených jako parc. č. 4666/390 orná půda, parc. č. 4666/416 orná půda a parc. č. 4666/413 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 4666/231 orná půda ve vlastnictví xy, nar. xxxx, trvale bytem xx, xx, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 12.400,- Kč, který je povinen xy uhradit městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                                     

 

673/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3874-402/2014 označených jako parc. č. 4666/194 zastavěná plocha, parc. č. 4666/123 orná půda a parc. č. 4666/441 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Josefu Krejčímu, nar. 15.03.1961, trvale bytem Žižkova 704, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 19.700,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 6.500,- Kč při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 6.500,- Kč do 31.12.2016,

3. splátka ve výši 6.700,- Kč do 31.12.2017.

Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 630,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

 

 

674/15

                                                                                                         

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 125-243/2014 označených jako parc. č. 263/8 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 263/9  ostatní plocha – jiná plocha a st. 281 zastavěná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice paní Editě Srnské, nar. 22.12.1978, trvale bytem Domoradice 21, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 3.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků od 14.10.2013. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                                     

 

 

675/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 10001, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3918-61/2015 označený jako parc. č. 10002/4 o výměře 525 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 10002 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

676/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky parc. č. 1970/65 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označený jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha o výměře 279 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky parc. č. 1970/65, 1970/66 a původní pozemky parc. č. 1970/27 a 1972/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

677/15

 

Rada města souhlasí

 

s osobní účastí JUDr. Marcely Urbanové, advokátky, na zasedání rady města dne 9. 6. 2015 ve věci prodeje pozemků parc. č. 1970/65, 1970/66 a 1970/84 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

 

678/15

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                     

                                                                      

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka