Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-20 ze dne 5.5.2015

07.05.15

                                                            Souhrn usnesení č. 20/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 5. 2015

 

  

568/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 28. 4. 2015 dle předloženého návrhu.

    

569/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikovu Varadiovou (nar. 03.06.1972) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Filip Kopecký (nar. 05.08.1992) bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015   

                                                                                          

570/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Moravcovou (nar. 06.09.1978) bytem Talafusova 563, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Hedvika Varadiová (nar.03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto

3. Filip Kopecký (nar. 05.08.1992) bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015                                                                                                

 

571/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Kopeckým (nar. 05.08.1992) bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Sabina Liebichová (nar.14.12.1993), bytem Sladovnická 421, Vysoké Mýto

3. Ludmila Křivková (nar. 25.05.1966) bytem Pěšice 5, Řepníky

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015  

                                                                                                  

572/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zuzanou Stráníkovou (nar. 02.01.1989) bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Šárka Schlemmerová (nar.19.04.1992), bytem U Potoka 757, Vysoké Mýto

3. Josef Kravčík (nar. 08.06.1966) bytem Komenského 154, Vítkov

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015     

                                                                                              

573/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Svatošem (nar. 02.04.1992) bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Matěj Krejza (nar.30.07.1990), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto

3. Pavlína Opová (nar. 16.03.1976) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015 

                                                                                                     

574/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Sabinou Liebichovou (nar.14.12.1993) bytem Sladovnická 421, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Ludmila Křivková (nar.25.05.1966), bytem Pěšice 5, Řepníky

3. Daniel Kováčik (nar. 03.08.1990) bytem Vinice 165, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015    

                                                                                             

575/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Janem Dlouhým (nar.01.12.1989) bytem Džbánov 31. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 55.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Petra Heclová (nar.03.08.1982), bytem Džbánov 18

3. Pavlína Opová (nar. 16.03.1976) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015  

                                                                                                   

576/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015      

                                                                                        

577/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lubošem Lejhancem (nar. 13.10.1963), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2015, dále za podmínky dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015   

                                                                                        

578/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Vendulou (nar.16.05.1983) a Františkem (nar.27.10.1982) Kroulíkovými, oba bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2016 a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015    

                                                                                         

579/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Mgr. Jolanou Kouřímovou (nar. 10.10.1976), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015  

                                                                                              

580/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Lexovou (nar.24.03.1976), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015   

                                                                                             

581/15

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 15.4.2010 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Zbyňkem Dostálem, IČ: 766 46 025, dohodou ke dni 11.5.2015. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned  

                                                                                                        

582/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem STL plynovodu v ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 11/02/332/7/Ma s nabytím právní moci 11.2.2002, mezi městem Vysokým Mýtem, jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou. Roční nájemné bude ve výši 1Kč + DPH. Nájemní smlouva nahradí stávající smlouvu č. 267/N/01 ze dne 15.1.2002.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

583/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem STL plynovodu pro letiště, Vysoké Mýto, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 243/03/332/7/Bo s nabytím právní moci 9.4.2003, mezi městem Vysokým Mýtem, jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou. Roční nájemné bude ve výši 1Kč + DPH. Nájemní smlouva nahradí stávající smlouvu č. 224/N/01 ze dne 13.2.2001.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned  

                                                                                                  

584/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem STL plynovodu Domov důchodců, ul. Žižkova, Vysoké Mýto, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 26267/2010/OSÚ/VB-5 s nabytím právní moci 18.8.2010, mezi městem Vysokým Mýtem, jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou. Roční nájemné bude ve výši 23.094Kč + DPH. Nájemní smlouva nahradí stávající smlouvu č. 496/N/10-1510000456 ze dne 3.9.2010.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                                     

 

585/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce – Den matek na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 10.5.2015 od 13:00 do 16:30 hod pro organizaci Orel Jednota Vysoké Mýto, IČ: 61239704. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                                 

 

586/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 472/1 a 433/1 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko RS Vysoké Mýto – Jungmannovy sady“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost REPLYN, s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015   

                                                                                             

587/15

Rada města schvaluje

podání výzvy KVB advokátní kanceláři s.r.o., IČ: 01460412 k nabídce zastupování města Vysokého Mýta ve věci výzvy podané TOMAN, DEVÁTÝ  & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. ze dne 29. 04. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned   

                                                                                              

588/15

Rada města bere na vědomí

zprávu o možnostech a podmínkách realizace akcí „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta“ a „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice“ z vlastních zdrojů.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                                

                                                                                                                       

589/15

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci: „Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned 

                                                                                                 

590/15

Rada města bere na vědomí

závěry z poptávky na projekční práce na akci „Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                                   

                                                                                                                       

591/15

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení projektové dokumentace, na akci: „Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015                                                                                            

 

592/15

Rada města schvaluje

Seznam uchazečů ve složení:

-       MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 Olomouc, IČ: 60776978;

-       REPROGAS, spol. s r.o., Býchory 163, 280 53 Kolín, IČ: 25075560;

-       AV projekt CZ s.r.o., Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové,

IČ: 28762738;

-       Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČ: 48391531;

-       Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec, IČ: 25446355;

kteří budou vyzváni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu spočívající ve zhotovení projektové dokumentace na akci „Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015     

                                                                                       

593/15

Rada města přijímá

dotaci na akci CZ.1.02/4.1.00/14.23676 Vysoké Mýto - dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová, ident. č. EDS: 115D242003055, ident. č. EIS: reg. č. IS SFŽP: 14213674, určenou Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j.: 115D242003055/2 ze dne 21.04.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                             

594/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 14213674 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, k projektu CZ.1.02/4.1.00/14.23676 Vysoké Mýto - dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová, ident. č. EDS: 115D242003055, ident. č. EIS: reg. č. IS SFŽP: 14213674, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015    

                                                                                              

595/15

Rada města bere na vědomí

Informace starosty a členů rady města

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka