Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-03 ze dne 20.1.2015

23.01.15

Souhrn usnesení č. 3/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20. 1. 2015

 

 

 

 

55/15              

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20. 1. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 

56/15

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „ Vysoké Mýto – Domovník - preventista 2015“.

Termín:           žádost podat do 31.1.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                             

57/15

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistent prevence kriminality 2015.“

Termín:           žádost podat do 31.1.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

58/15

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „ Vysoké Mýto – Rozšíření MKDS 2015“.

Termín:           žádost podat do 31.1.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                             

59/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o umístění kamerového bodu se společností Dráby s.r.o., IČ 287 92 882. 

Termín:           dodatek uzavřít do 28.1.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                         

 

 

60/15

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“.

Termín:           žádost podat do 31.3.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí oddělení ŽP

                                                                                             

61/15

Rada města schvaluje

zaslání poptávky a případné zadání zakázky na realizaci projektové dokumentace na akci Regenerace svahu v Jungmannových sadech společnosti Denivková Zahrada s.r.o, Mravín 5, 538 54 Luže, IČO 275168822.

Termín:           poptávku zaslat do 26.1.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí oddělení ŽP

                                                                                                         

 

 

 

62/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Kubátovou (nar.27.10.1990) bytem Litomyšlská 28, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015                                                                              

 

63/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

64/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Sandrou (nar.13.10.1993) a Štefanem (nar.04.06.1993) Godlovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku                                        

Termín: 28.02.2015

65/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 28.02.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou 5.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

66/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar.04.01.1983), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

67/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margitou Mikovou (nar.12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015    

68/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar.10.01.1969) a Ivetou (nar.01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015 

69/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015   

70/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar.29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015   

 

 

71/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Puškou (nar.24.07.1974), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                 

72/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

 

 

 

73/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Kar.Světlé ve Vysokém Mýtě s manželi Tomášem (nar. 4.2.1971) a Ladou (nar. 17.4.1971) Brůnovými,  bytem Stradouň 12, Choroustovice,  na dobu určitou do 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015 

74/15

Rada města odkládá

projednání žádostí Vysokomýtské nemocnice, příspěvkové organizace o vyjmutí některých nebytových prostor z předmětu výpůjčky do doby obdržení vyjádření Ministerstva zdravotnictví k žádosti o vyjmutí majetku z kategorizace zdravotnických zařízení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

75/15

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned    

76/15

Rada města schvaluje

 

Podání žádosti o grant Pardubického kraje z Programu podpory stavební obnovy a restaurování objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2015 pro realizaci akce „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysokém Mýtě“. Cenový odhad obnovy památky činí 57.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.01.2015

                                                                                 

77/15

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Oprava oken – ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned    

                                                                                                         

78/15

Rada města schvaluje

 

Podání žádosti o grant Pardubického kraje z Programu podpory stavební obnovy a restaurování objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2015 pro realizaci akce „Oprava oken – ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.01.2015  

                                                                                               

79/15

Rada města schvaluje

 

Podání žádosti z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro realizaci akce „Oprava oken – ZUŠ Vysoké Mýto“.

Cenový odhad obnovy památky v roce 2015 je 480 000 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015       

80/15

RM bere na vědomí

 

předloženou právní analýzu JUDr. Poláčka týkající se možnosti odstoupení od kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení předkupní práva s věcnými účinky

ze dne 27.02.2008 se společnosti CORESO, spol. s.r.o.

81/15

       

Rada města upravuje

 

pravomoci tajemníka městského úřadu s okamžitou účinností takto:

1. stanovovat platy zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem starosty či místostarosty oprávněného zastupovat starostu,

2. jakékoliv právní jednání učiněné při plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, je možné učinit pouze s předchozím písemným souhlasem starosty či místostarosty oprávněného zastupovat starostu,

3. vydávat vnitřní směrnice městského úřadu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem starosty či místostarosty oprávněného zastupovat starostu,

4. ukládat úkoly zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem starosty či místostarosty oprávněného zastupovat starostu,

a ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit splnění tohoto usnesení.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

82/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů, a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka