Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-01 ze dne 6.1.2015

08.01.15

Souhrn usnesení č. 1/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6. 1. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

 

1/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 6. 1. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2/15                                                                                       

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Paďourovou (nar.01.12.1988) bytem Žižkova 703, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.       Helena Nekvindová (nar.09.01.1981), bytem Vanice 47, Vysoké Mýto
  2.       Michal Kyncl (nar.08.06.1987), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

3/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Nekvindovou (nar.09.01.1981) bytem Vanice 47, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.    Michaela Kubátová (nar. 27.10.1990), bytem Litomyšlská 28, Vysoké Mýto

3.    Michal Kyncl (nar.08.06.1987), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

 

                                                                                                         

 

 

4/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Miko (nar.01.01.1992), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

5/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar.20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

6/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

7/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou (nar.15.06.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

8/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

9/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

10/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

11/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

12/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

13/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar.10.04.1958) a Květou (nar.22.09.1958) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

 

                                                                                                                     

14/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

15/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Mikovou (nar. 15.09.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

16/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar.28.03.1983) a Stanislavem (nar.23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

17/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Nikolasem Ferkem (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

18/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

19/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

 

 

20/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar.20.11.1964) a Natašou (nar.10.04.1967) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

 

 

21/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

22/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Husarem (nar. 05.03.1992) a paní Janou Balážovou (nar. 10.08.1995), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

 

 

23/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

24/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou (nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar.28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

25/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou 2.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

26/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s  manželi Janem (nar.11.01.1985)  a Žanetou (nar.20.12.1979) Žigovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

27/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Adélou Vebrovou (nar. 16.08.1994), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2015 a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

 

 

 

 

28/15

 

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku.

 

                                                                                                         

 

 

29/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

 

 

 

30/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

 

                                                                                                         

31/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Šimonem (nar. 18.01.1977), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

32/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

 

                                                                                                         

 

 

33/15

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Aleny Jeřábkové na pana Radka Bartoše (nar. 29.03.1983), bytem Lidická 686, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

 

 

34/15

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 18 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Solilovi za byt č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Jana Kucáková.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

 

 

 

35/15

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy uzavřené 20.3.2007 s MUDr. Karlem Zinkem, na pronájem nebytových prostorů č. 220, 221, 215 a podílu ½ z nebytových prostorů č. 219, 222, 223, 224

v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, k datu uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů č. 105,107,109,110,111 a dále 70% z nebytových prostorů č.102,103,104,106,108 o celkové rozloze 95,08m2  v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě se společností Neuropro s.r.o., IČ: 24270296.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2015

 

                                                                                                                     

 

 

36/15

 

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostorů č. 105,107,109,110,111 a dále 70% z nebytových prostorů č.102,103,104,106,108 o celkové rozloze 95,08m2  v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě společnosti Neuropro s.r.o., IČ: 24270296. Cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 4.224Kč + záloha na služby ve výši 700Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2015

                                                                                                                     

37/15

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory č. 220, 221, 215 a 50% z nebytových prostorů č. 219, 222, 223, 224 o celkové rozloze 70,7m2  v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě. Cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 3.076,--Kč + záloha na služby ve výši 600,--Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2015

                                                                                                         

 

 

 

38/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi xy (nar. xxxx) a xy (nar. xxxx) xx, oba bytem xx, xx na dobu určitou do 31.03.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2015

                                                                                                         

 

 

39/15

Rada města

  1.               ruší s okamžitou účinností konání porad tajemníka
  2.             schvaluje dodatek č. 3 k organizačnímu řádu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

40/15

Rada města ukládá

starostovi města předložit radě města do konce března 2015 návrh nového organizačního řádu.

Zodpovídá: starosta

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

41/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů, tajemníka a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka