Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-37 ze dne 2.12.2014

10.12.14

Souhrn usnesení č. 37/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2. 12. 2014

1310/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2. 12. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         

1311/14

 

Rada města neschvaluje 

 

žádost pana  Ing. Františka Fialy o povolení provozování prodejních trhů v centru Vysokého Mýta. Město Vysoké Mýto provozuje farmářské trhy každý pátek (duben-prosinec) na náměstí Př. Otakara II.

Termín:           10.12.2014

Zodpovídá:      vedoucí OŽU

           

                                                                                 

1312/14

Rada města schvaluje

 

odměny vedení mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy a školských zařízení za II. pololetí roku 2014 dle předložených protinávrhů členů rady města.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                                            

1313/14

 

Rada města odkládá

realizaci projektu „Depolymerizační linka AGILE, spol. s r. o., Vysoké Mýto“ na příští jednání rady města.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           09.12.2014

                                                                                                         

1314/14

Rada města vydává

nařízení č. 5/2014, kterým se mění Nařízení města Vysokého Mýta č. 4/2012 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1315/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě          1 608 111,40 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

                                                                                                         

1316/14

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory č. 105,107,109,110,111 a dále 70% z nebytových prostorů č.102,103,104,106,108 o celkové rozloze 95,08m2  v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě společnosti Neuropro s.r.o., IČ: 24270296. Cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 4.224Kč + záloha na služby ve výši 700Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1317/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí neevidovaných v majetku města uvedených v příloze usnesení do vlastnictví organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen.Závady 118, Vysoké Mýto IČ: 71294791.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014

           

                                                                                             

1318/14                     

 

Rada města schvaluje

 

zastupování města Vysokého Mýta v dobrovolném svazku obcí Královská věnná města starostou Ing. Františkem Jiraským.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1319/14

 

Rada města schvaluje

 

zastupování města Vysokého Mýta v dobrovolném svazku obcí Českomoravské pomezí starostou Ing. Františkem Jiraským.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

 

1320/14

 

Rada města schvaluje

 

zastupování města Vysokého Mýta ve Svazu měst a obcí České republiky starostou

Ing. Františkem Jiraským.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

1321/14

 

Rada města schvaluje

 

zastupování města Vysokého Mýta ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska starostou Ing. Františkem Jiraským.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

1322/14

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

Starosta

 

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka