Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-35 ze dne 19.11.2014

25.11.14

Souhrn usnesení č. 35/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19. 11. 2014

Bez osobních údajů

 

 

1248/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 11. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                  

1249/14                                                                                                                   

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998698, paní Mgr. Stanislavy Burešové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1250/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998710, paní Bc. Editě Lipavské, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1251/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998680, paní Mgr. Martině Wichové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                 

1252/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998701, paní Mgr. Haně Štindlové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1253/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 49317032, paní Mgr. Soně Teplé, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1254/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00856878, paní Mgr. Mirce Pátkové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                    

1255/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998671, paní Mgr. Monice Bystřické Mandíkové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1256/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mikáda - SVČ, Vysoké Mýto, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 72087013, paní Bc. Heleny Kejzlarové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1257/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 21551189, paní Mgr. Ivy Vrátilové, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1258/14

Rada města schvaluje

plat ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 71294791, pana PaedDr. Jiřího Podroužka, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1259/14

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698 v hodnotě 2.000 Kč od paní MUDr. Hany Peškové, Vysoké Mýto 191/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 75063387.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1260/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

1261/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

           

                                                                                                         

1262/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 29.11.1972) a Pavlem (nar. 24.06.1964) Zelingerovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

 

 

1263/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Viktorem (nar. 11.01.1976) a Lucií (nar.15.06.1980) Baierovými, bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2015 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 3.500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

1264/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Petrem Zvolánkem (nar. 13.05.1968), bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2015 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 15.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

1265/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 05.02.1976) a Alenou (nar.25.09.1976) Juráskovými, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2015 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2.500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                                

1266/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky řádného placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře ve výši 5.000 Kč/měsíc.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

1267/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michaelem Bisem (nar. 05.03.1992) bytem náměstí Naděje 731. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Jana Křenová (nar.27.07.1979) bytem Sokolovská 546, Litomyšl

3. Bohdan Prodan (nar.17.04.1960), bytem Tisová 126

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1268/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar.22.07.1957) a Janem (nar.08.01.1960) Čermákovými, bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Jana Křenová (nar.27.07.1979) bytem Sokolovská 546, Litomyšl

3. Bohdan Prodan (nar.17.04.1960), bytem Tisová 126

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

1269/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem xy, xxx, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 let.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

1270/14

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout nemovité věci uvedené v příloze usnesení společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25923099.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1271/14

Rada města schvaluje

nabídnutí bytu k pronájmu, z uvolněných nájemních bytů, uživatelům bytu č. 2 v č.p. 4 v ul. Sportovní ve Vysokém Mýtě z důvodu zvláštního zřetele.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

1272/14

Rada města schvaluje

pronájem budovy bez č.p. – garáže stojící na p.č. 1225/2 o výměře 17 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto ve dvoře u č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě panu Ing. Matúši Vojtkovi, Pavlovičovo námestie 28, 080 01 Prešov. Roční nájemné bude ve výši 8500,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1273/14

 

Rada města schvaluje

pronájem budovy bez č.p. – garáže stojící na p.č. 1225/4 o výměře 15 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto ve dvoře u č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě panu Martinu Matouškovi, Odbojářská 464, Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 7500,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1274/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2014 s firmou MottMacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

                                                                                                         

1275/14

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce pro výběr dodavatele na akci: „Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“:

-       LUX – PTZ s.r.o., Mlýnská 701, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 62065351

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.12.2014

           

                                                                                                         

1276/14

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy se společností LUX – PTZ s.r.o., Mlýnská 701, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 62065351 za nabídkovou cenu 1.106.850,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.12.2014

                                                                                                                     

1277/14

Rada města souhlasí

s uzavřením Potvrzení o uzavřené smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto na akci „Oprava chodníků ul. Prokopa Velikého“ za nabídkovou cenu 230.587,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

                                                                                                                     

 

 

1278/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta