Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-33 ze dne 27.10.2014

31.10.14

Souhrn usnesení č. 33/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 10. 2014

 

 

1210/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 10. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                       

1211/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení pro výběr dodavatele na akci: „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto“:

-       AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741;

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

-       BW - stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ: 15049752;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956;

-       PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741;

-       STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48170445;

-       NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 27342093;

-       REDOMO a.s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25937499;

-       G&G Building s.r.o., 28. Října 1584/281, 709 00 Ostrava, IČ 27784231. 

 

 

 

1212/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741 za nabídkovou cenu 4 699 900,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

 

 

1213/14

Rada města odkládá

 

na příští schůzi RM dne 5. 11. 2014 projednání bodu č. 2 - Oprava chodníků ul. Prokopa Velikého

1214/14

Rada města schvaluje

 

záměr na akci: „Oprava střechy objektu čp. 526“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

1215/14

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k podání nabídek na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na akci: „Oprava střechy objektu čp. 526“:

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

1216/14

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na akci: „Oprava střechy objektu čp. 526“:

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       SAREKO s.r.o., Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 45539197;

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01, Vysoké Mýto, IČ: 02249863;

-       ROMAN ROZLIVKA, Talafúsova 461, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 48609820;

-       STŘECHY MARTINEK- Choceň, Jana Žižky 1186, 565 01 Choceň, IČ 18841449.

-       BOŠTÍK A SPOL., Chotěnov 6, 570 01 Litomyšl, IČ: 65190769

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

1217/14

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na akci: „Oprava střechy objektu čp. 526“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Miloslav Soušek – starosta);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Knapová – vedoucí OPP);

- Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚŽP (Bořivoj Pitra – referent OIN);

- Ing. Pavel Kubeš – referent OIN (Ing. Jana Holubová – vedoucí OSM).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

1218/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování bezpečnostní služby při ochraně a ostraze osob a majetku se společností  ČIMBORA servis s.r.o., jehož předmětem bude rozšíření o budovu č.p. 383 v ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1219/14

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka.

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta