Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-31 ze dne 15.10.2014

21.10.14

Souhrn usnesení č. 31/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 10. 2014

 

 

1160/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15. 10. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         

1161/14

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 15.000 Kč od pana Lubomíra Dočkala se sídlem Nová 1098, 570 01  Litomyšl, IČ: 63610957.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1162/14

Rada města souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostorů, v budově č.p.71 v ul. Litomyšlská ve Vysokém Mýtě mezi společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150  jako nájemcem a Petrou Příhodovou, IČO: 02314266, jako podnájemcem, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1163/14

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronájmu části pozemku p.č. 4289/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 510 m2. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1164/14

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru vyjmutí části pozemku p.č. 4289/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 510 m2 ze smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1165/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby mezi Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, se sídlem Dráby 45, 566 01 Vysoké jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4282/5 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „AUTODROM – MODERNIZACE, objekt KLUZNÁ DESKA“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Optima spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zak. číslo 3808-14-4, datum 10/2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1166/14

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o vyjmutí z kategorizace zdravotnických zařízení u nemovitých věcí tvořící areál v ul. Hradecká 167 ve Vysokém Mýtě, dle návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned po obdržení stanoviska VZP

1167/14

                                                                                                         

Rada města schvaluje

změny v textu smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností B. Braun Avitum s.r.o., dle usnesení rady města č. 1042/14, jež bude zaslán Ministerstvu financí ve věci žádosti města Vysokého Mýta o schválení pronájmu. Schválený text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. Toto usnesení není rozhodnutím o schválení nájemní smlouvy dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1168/14

 

Rada města schvaluje

provedení přezkoumání pravosti uměleckých děl dle návrhu VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ o.p.s.

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                           Ivana  Z e m k o v á

                                                            členka rady města