Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-17 ze dne 28.5.2014

03.06.14

 

Souhrn usnesení č. 17/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 28. 5. 2014

 

527/14

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 28. 5. 2014 dle předloženého návrhu.

 

 

528/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy číslo OSV/14/21884 o poskytování terénních sociálních služeb mezi Pardubickým krajem a Městem Vysokým Mýtem v rámci projektu “Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II”.

 

 

529/14

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 5 848,15 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

530/14

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 5 848,15  Kč.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

531/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

532/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998701, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

 

533/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 0 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

534/14

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680,  rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

535/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998680, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

536/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 49 041,67 Kč.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

537/14

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 49 041,67 Kč.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

538/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

539/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 70998710, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

540/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci  Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 0 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

541/14

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka 

Termín: ihned

                                                                                                         

542/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 70998698, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová, ředitelka  

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

543/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 208 532,69 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

544/14

 

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 208 532,69 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

545/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

546/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 00856878, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková, ředitelka 

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

547/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 139 109,00 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

548/14

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 139 109,00 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

549/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

550/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 49317032, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

551/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 7099867, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 45 995,84 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

552/14

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 7099867, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 45 995,84  Kč.

Zodpovídá: Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

553/14

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998671, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

554/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá:  Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

555/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 119 816,07 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

556/14

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku 119 816,07 Kč.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                   

 

 

557/14

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

558/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, IČ 21551189, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá:  Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

559/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši 8 000,98 Kč.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

560/14

Rada města ukládá

příspěvkové organizaci  Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, provést příděl do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku  8 000,98 Kč.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

561/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, rozbor hospodaření za rok 2013.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

562/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, IČ 72087013, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová, ředitelka

Termín: ihned

                                                                                                                     

563/14

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 446 Kč od firmy Tomil, s.r.o. Gen. Svatoně 149, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25281470.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

564/14

Rada města jmenuje

 

Konkursní komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ky Správy školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvkové organizace v tomto složení:

Ing. Miloslav Soušek – zástupce zřizovatele – předseda komise

Ing. František Jiraský – zástupce zřizovatele – člen komise

Jarmila Jachová – zástupkyně Krajského úřadu  PK– členka komise

Mgr. Pavel Skokan – ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI – člen komise

Mgr. Mirka Pátková – ředitelka ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova – členka komise

Radomíra Pešinová, DiS. – zástupkyně Domova mládeže při VOŠP a SPGŠ Litomyšl– členka komise

Aleš Felgr – vedoucí odboru vnitřních věcí

Funkcí tajemníka komise pověřuje Rada města Mgr. Hanu Doležalovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

565/14

 

Rada města schvaluje

přiloženou tabulku týkající se neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za rok 2010, 2011          a  2012.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

566/14

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 1293/13 ze dne 13.11.2013. V platnosti zůstává usnesení č. 315/11 ze dne 15.03.2011: výše neinvestičních výdajů v základním školství za rok 2010 na 1 žáka činí 5.971 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

567/14

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 1294/13 ze dne 13.11.2013. V platnosti zůstává usnesení č. 194/12 ze dne 08.02.2012: výše neinvestičních výdajů v základním školství za rok 2011 na 1 žáka činí 5.971 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

568/14

Rada města mění

 

usnesení č. 1295/13 ze dne 13.11.2013 takto:

výše neinvestičních výdajů v základním školství na jednoho žáka za rok 2012 činí 1.952 Kč /září – prosinec 2012/.  

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

569/14

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 124 v DPS Litomyšlská 50 paní Mlíkové Janě, nar. 6.11. 1947, bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

570/14

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 118 v DPS Litomyšlská 50 paní Havlíkové Vlastě, nar. 15.5.1943, bytem Tisová 170, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

571/14

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124 paní Rozálii Slavíkové, nar. 1.4.1932, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

572/14

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy panu Michalu Farkasovi, nar. 28.5.1933 a paní Věře Farkasové nar. 8.7.1947 ke správcovskému bytu na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

573/14

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy paní Tomanové Ludmile, nar. 25.3.1949, byt č. 16 v DPS Komenského  124 na  3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

574/14

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 125 v  DPS Litomyšlská 50 paní Růženě Dejdarové, nar 12.1.1923 na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

575/14

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy paní Simoně Šídlové, nar. 2.12.1945, byt č. 18 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

576/14

 

Rada města schvaluje

účetní závěrku Technických služeb Vysoké Mýto za  rok 2013 dle přiložených příloh.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

577/14

Rada města doporučuje

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.1/2014

                                                                                                                     

 

 

578/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2014 ze dne 19.května 2014

 

 

 

579/14                                                                                                          

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

580/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2013 , tj. zisk ve výši 32.056,6 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

581/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2013, tj. zisk ve výši 10,0 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

582/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

převod zisku hospodářské činnosti města ve výši 10,0 tis.Kč ve prospěch hlavní činnosti města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

 

583/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2013, tj. zisk ve výši 32.066,6 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

584/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

585/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

 

586/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

587/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

588/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

589/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

použití volných finančních prostředků města včetně prostředků rozpočtové rezervy města na zajištění financování akce Muzeum českého karosářství dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2014

 

           

                                                                                             

 

 

590/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto – Domovník - preventista“.

Termín:           žádost podat do 18.6.2014 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

591/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistent prevence kriminality 2014.“

Termín:           žádost podat do 18.6.2014 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

 

 

592/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností V - Data, s.r.o., Fügnerova 4/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25296973, na vybudování bezdrátového spoje budov Městského úřadu (B. Smetany 92 a Jiráskova 179) v předloženém znění.

                                                                                                                     

 

 

                                                                   

593/14                  

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 672 ze dne 4.4.2014 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a  manželi Bednářovými dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

594/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p.211) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2m2 za účelem umístění reklamního stánku ve dne  6.6.2014 od 9 – 17hod pro společnost GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720  pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,2m.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

595/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. 673 na pronájem části pozemku p.č. 515/1 o výměře 108m2 v k.ú. Týnišťko společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 za účelem výstavby, provozování, údržby a úprav nebo výměn anténních stožárů a dalších konstrukcí, kabelových a optických propojení, přípojky nízkého napětí, klimatizace apod. (to vše dále jen „zařízení“), umožňujících umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Roční nájemné je stanoveno ve výši 39.119,-Kč +DPH.  Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace, měřenou indexem spotřebitelských cen vyhlášenou českým statistickým úřadem.  Nájemní smlouva nahradí smlouvu č. 008286-000-00 ze dne 26.11.1996.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                    

 

596/14

 

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově č.p.167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě v prostorách stávající gynekologické a chirurgické ambulance v rozsahu dle předložené žádosti.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

597/14

 

Rada města souhlasí

s Dodatkem č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720751182 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                                         

598/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Forejtem (nar.23.09.1987), bytem Větrná 713, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 

 

Petra Harciníková (nar.14.04.1986), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto

Milan Vyhnálek (nar. 23.05.1961) bytem Javornického 2, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                    

 

                                                                                                 

599/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Chladíkovou (nar.21.04.1983), bytem Tůmova 153, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000 Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 

 •             Václav Forejt (nar.23.09.1987), bytem Větrná 713, Vysoké Mýto
 •             Milan Vyhnálek (nar. 23.05.1961) bytem Javornického 2, Vysoké Mýto
 •  

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                       

  600/14

  Rada města schvaluje

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ivou Skoupou (nar.11.07.1992), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

   

 •             Jiří Staněk (nar.20.03.1963), bytem Libecina 4
 •             Milan Vyhnálek (nar. 23.05.1961) bytem Javornického 2, Vysoké Mýto
 •  

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                       

  601/14

  Rada města schvaluje

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Miroslavem Bendákem (nar. 30.01.1987), bytem Brandlova 502, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  Jiří Staněk (nar.20.03.1963), bytem Libecina 4

 •             Monika Chladíková (nar. 21.04.1983) bytem Tůmova 153, Vysoké Mýto
 •  

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

             

                                                                                                           

  602/14

  Rada města schvaluje

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar.23.05.1961) a Petrou (nar.22.01.1970) Vyhnálkovými, bytem Javornického 2, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  2.         Václav Forejt (nar.23.09.1987), bytem Větrná 713, Vysoké Mýto

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                       

  603/14

  Rada města schvaluje

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar.23.05.1961) a Petrou (nar.22.01.1970) Vyhnálkovými, bytem Javornického 2, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  Petra Harciníková (nar.14.04.1986), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto

 •             Jana Neprašová (nar. 24.04.1990) bytem U Potoka 759, Vysoké Mýto
 •  

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                           

  604/14

   

  Rada města schvaluje

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Markem (nar. 21.11.1981) a Monikou (nar.26.06.1979) Faitovými, bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014 za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                       

  605/14                                                                                     

   

  Rada města schvaluje

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar.07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                       

   

   

  606/14

   

  Rada města schvaluje

   

  uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Drahomírou Janeckou (nar.23.05.1937), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

             

                                                                                                           

  607/14

  Rada města schvaluje

   

  uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar.02.07.1976) a Bohumilem (nar.16.04.1972) Barcalovými, bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

  Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                       

  608/14

   

  Rada města schvaluje

  záměr směnit, na základě geometrického plánu, část pozemku parc. č. 4644/120 ve vlastn. společnosti TORO VM, a.s. za část pozemku parc. č. 4644/46 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 4644/46 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

  Zodpovídá: vedoucí OPM

  Termín: ihned

   

                                                                                                                       

   

   

  609/14

  Rada města doporučuje

   

  zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  zastupitelstvo města schvaluje

  poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2014 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO 372331, ve výši 50 000 Kč na Sodomkovo Vysoké Mýto 2014.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: červen 2014

                                                                                                           

                                                                                                           

   

  610/14

   

  Rada města doporučuje

  zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

  Zastupitelstvo města schvaluje

  poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 2 378 000 Kč na provoz a činnost Muzea Českého karosářství v roce 2014.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín:  červen 2014

                                                                                                                       

  611/14

   

  Rada města doporučuje

  zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

  Zastupitelstvo města schvaluje

  poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 250 000 Kč na závěsný systém ve výstavním sále Muzea českého karosářství.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín:  červen 2014

                                                                                                                       

  612/14

  Rada města souhlasí

   

  s použitím znaku města Vysokého Mýta pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM na jejich webové stránky www.babybox.cz.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: ihned

                                                                                                                       

   

   

  613/14

  Rada města doporučuje

   

  zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  Zastupitelstvo města bere na vědomí

  zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: červen 2014

   

                                                                                                                       

   

   

  614/14

  Rada města doporučuje

   

  zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  Zastupitelstvo města bere na vědomí

  závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: červen 2014

                                                                                                                       

   

   

  615/14

  Rada města doporučuje

   

  zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  Zastupitelstvo města schvaluje

  poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ v roce 2014 a to na zajištění provozu cyklobusu a propagaci projektu.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: červen 2014

   

                                                                                                                       

   

   

  616/14

   

  Rada města schvaluje

   

  poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Českomoravské kynologické unii Klubu chovatelů Německých krátkosrstých ohařů Praha na uspořádání Memoriálu Františka Vojtěcha, konaného 13. – 14. 9. 2014 v Bohuňovicích a ve Strakově ve výši 2 000 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: červen 2014

   

                                                                                                           

   

  617/14

  Rada města schvaluje

  poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto ve výši 10 000,--Kč na pořádání dalšího ročníku projektu „Randálfest“.

  Zodpovídá: vedoucí OKT

  Termín: ihned

                                                                                                                       

   

  618/14

  Rada města schvaluje

  uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „Rekonstrukce ulice Odbojářská – Vysoké Mýto“ s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 372331 za cenu, která nepřekročí částku 20.000,00 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                           

  619/14

  Rada města schvaluje

  uzavření smlouvy na zajištění činností koordinátora BOZP na akci „Zajištění činnosti koordinátora BOZP na akce: Kompostárna Vysoké Mýto – stavební část a Rekonstrukce ulice Odbojářská Vysoké Mýto“ se společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709 za nabídkovou cenu, která činí 37.000,00 Kč bez DPH a 44.770,00 Kč s DPH.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                           

  620/14

  Rada města schvaluje

  návrh zadávací dokumentace k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku k výběru zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Realizace úspor energií - areál Vraclavská Vysoké Mýto“.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 31.07.2014

                                                                                                           

  621/14

  Rada města jmenuje

   

  komisi pro otevírání obálek na prokázání kvalifikace s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na akci „Realizace úspor energií - areál Vraclavská Vysoké Mýto“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

   

  - Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚ);

  - Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jindřich Svatoš ředitel TS);

  - JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

  - JUDr. Zdeněk Pokorný - Bohemia VZ (Vlasta Pokorná -  Bohemia VZ);

  - Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referent OIN);

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 31.08.2014

   

                                                                                                                       

   

   

  622/14

  Rada města rozhodla

  o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Krytý plavecký bazén – modernizace“ na dodatečné stavební práce:

  1. Genext a.s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699; nabídková cena 1.383.937,00 Kč bez DPH

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: ihned

                                                                                                                       

  623/14

  Rada města schvaluje

  uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2013 se společností Genext a.s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, jako zhotovitele na veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění, pod názvem: „Krytý plavecký bazén – modernizace – dodatečné stavební práce č. 3“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1.383.937,00 Kč a s DPH činí 1.674.564,00 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                                      

  624/14

   

  Rada města schvaluje

  návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Oprava omítek kamenného zdiva“.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 31.07.2014

   

                                                                                                                       

  625/14

   

  Rada města schvaluje

   

  seznam uchazečů ve složení:

  -       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

  -       KVARTA spol. s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ: 13582747;

  -       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28791193;

  -       MEJTOSTAV spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 166, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27552616;

  -       STAVITESTVÍ TRUNEC s.r.o., Milíčova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545,

  kteří budou vyzváni k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Oprava omítek kamenného zdiva“.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 31.07.2014

                                                                                                                       

  626/14

   

  Rada města odkládá

   

  bod č. 6. „Výměna oken v M-klubu“ bod č. 6 na jednání rady města dne 4. 6. 2014.

   

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 04.06.2014

   

                                                                                                           

   

   

  627/14

  Rada města schvaluje

  uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.02.2014 se společností DUMIT+ s.r.o., Němčice 24, 533 52 Němčice, IČ: 27534383 v předloženém znění.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                           

  628/14

  Rada města schvaluje

  návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“ Změnový list č. 1 (méněpráce), od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                           

  629/14

  Rada města schvaluje

  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2014 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 30.06.2014

                                                                                                           

  630/14

  Rada města rozhodla

  o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce na dodávky zadanou ve formě otevřeného podlimitního řízení na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - expozice a grafické řešení, orientační systém“.

  Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - expozice a grafické řešení, orientační systém“ je nabídka uchazeče Design By Hy, s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4, IČ: 27634329.

  Celkové pořadí nabídek je následující:

  1.         Design By Hy, s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4, IČ: 27634329, za nabídkovou cenu 2.494.596,46 Kč bez DPH, s DPH 3.018.461,72 Kč;

  2.         ACER DESIGN s.r.o., Liliová 249/6, 110 00 Praha 1, IČ: 28496469, za nabídkovou cenu 2.549.028,77Kč bez DPH, s DPH 3.084.324,81 Kč.

  3.         VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 25536699, za nabídkovou cenu 3.007.123,80 Kč bez DPH, s DPH 3.638.619,80 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: ihned

                                                                                                                       

  631/14

  Rada města schvaluje

   

  uzavření smlouvy o dílo se společností Design By Hy, s.r.o., Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4, IČ: 27634329, jako dodavatelem veřejné zakázky na dodávky zadané ve formě otevřeného podlimitního řízení na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - expozice a grafické řešení, orientační systém“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 2.494.596,46 Kč a s DPH činí 3.018.461,72 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 31.07.2014

                                                                                                                       

  632/14

  Rada města rozhodla

   

  v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče MYPA design spol. s r. o., Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10, IČ: 25104659, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím i zákonným podmínkám.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: ihned

                                                                                                                       

  633/14

  Rada města rozhodla

   

  v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Mega trans – výrobní družstvo invalidů, Kopaninská 207, 252 25 Ořech, IČ: 28998791, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím i zákonným podmínkám.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: ihned

                                                                                                           

  634/14

   

  Rada města rozhodla

  o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce na dodávky zadanou ve formě otevřeného podlimitního řízení na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“.

  Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“ je nabídka uchazeče AKIT s.r.o., U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 45803293.

  Celkové pořadí nabídek je následující:

  1.         AKIT s.r.o., U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 45803293, za nabídkovou cenu 4.128.103,00 Kč bez DPH, s DPH 4.995.004,63 Kč;

  2.         C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice, IČ: 27675645, za nabídkovou cenu 4.615.852,00 Kč bez DPH, s DPH 5.585.180,92 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: ihned

                                                                                                           

  635/14

  Rada města schvaluje

   

  uzavření smlouvy o dílo se společností AKIT s.r.o., U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 45803293, jako dodavatelem veřejné zakázky na dodávky zadané ve formě otevřeného podlimitního řízení na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 4.128.103,00 Kč a s DPH činí 4.995.004,63 Kč.

  Zodpovídá: vedoucí odboru investic

  Termín: 31.07.2014

                                                                                                           

   

  636/14

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

  předložený program valné hromady.

                                                                                                           

   

  637/14

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

  hospodaření společnosti za rok 2013.

   

                                                                                                                                  

                                                                                                           

  638/14

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

  -          Účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad

  -          Rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 41.309  Kč takto :

  -                příděl do rezervního fondu ………..  2.065  Kč

  -                příděl do sociálního fondu ………... 39.244  Kč

  -          zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

                                                                                                                       

  639/14

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

   

  hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2013.

                                                                                                                                  

  640/14

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

  zprávu o činnosti společnosti v roce 2014 k 30. 4. 2014.

   

                                                                                                                                  

  641/14

   

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

   

  zadání zpracování auditu hospodaření v Městských lesích Vysoké Mýto, spol. s r. o. za období 2011 – 2013 externímu auditu.

  Zodpovídá: starosta Ing. Soušek a interní auditor

  Termín: 11. 6. 2014

   

                                                                                   

  642/14

   

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. odkládá:

   

  -výplatu prémie řediteli za rok 2013 v navržené výši

  -prémiové ukazatele a výši prémie ředitele na rok 2014 dle předloženého návrhu

  do valné hromady, která bude svolána po ukončení auditu v měsíci srpnu 2014.

   

                                                                                                                    

  643/14

  Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

  informace a sdělení jednatele.

                                                                                                           

   

  644/14                                                           

   

  Rada města bere na vědomí

  informace starosty, místostarosty, tajemníka a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Ing. Miloslav  S o u š e k

  starosta

   

   

  Ing. František  J i r a s k ý

  místostarosta