Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-14 ze dne 23.4.2014

29.04.14

Souhrn usnesení č. 14/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 4. 2014

 

 

427/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 23. 4. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                  

428/14

 

Rada města schvaluje

 

pronájem nebytových prostorů č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 dle projektové dokumentace o celkové rozloze 112,70 m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě společnosti Oční ordinace s.r.o., IČ: 28257715 pro účely poskytování zdravotnických služeb. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši  5007,-Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

429/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce – Den matek na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 11.5.2014 od 13 do 15:30 hod pro organizaci Orel Jednota Vysoké Mýto, IČ: 61239704. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

430/14

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 519 o nájmu pozemku. Dodatkem č. 3 se budou měnit oblasti smlouvy týkající se označení nájemce a označení předmětu nájmu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

431/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2011115/VB/1, Vysoké Mýto, p. č. 4114/1, p. Hrušková - 2xRD mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4111/110 v k.ú. Vysoké Mýto a to dle geometrického plánu č. 3742-530/2013.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

           

                                                                                                         

432/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Michlovský – stavební s.r.o., služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 515/1 v obci a k.ú. Týnišťko pro stavbu podzemního komunikačního vedení s označením „CHEC4C_E_PA_PUYJA_OK“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

433/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kočím (nar.26.09.1972), bytem Tolstého 476, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Šárka Rejmanová (nar.20.02.1977), bytem Zádolí 30, Vysoké Mýto

3. Jan Drobný (nar.12.02.1983)  bytem Makov 22, Litomyšl                      

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

434/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kočím (nar.26.09.1972), bytem Tolstého 476, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000 Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Renáta Sysová (nar.08.06.1972), bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto

3. Daniel Vannay (nar. 13.07.1980) bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

435/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Renátou Sysovou (nar.08.06.1972), bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Vojtěch Jirout (nar.04.02.1992), bytem Ležáků 550, Vysoké Mýto

3. Petr Kočí (nar. 26.09.1972) bytem Tolstého 476, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                       

                                                                                             

436/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Renátou Sysovou (nar.08.06.1972), bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 38.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Radek Možiešík (nar.04.09.1975), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto

3. Milan Vyhnálek (nar. 23.05.1961) bytem Javornického 2, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

437/14

 

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 12 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Petře Verové            (nar. 30.05.1989), bytem Vanice 44, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

438/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem  (nar. 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

           

                                                                                                         

439/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar.22.01.1970) Vyhnálkovými, bytem Javornického č.p.2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a budou-li nadále zaměstnáni ve školství ve Vysoké Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

440/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                              

441/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Trávníčkovou (nar.12.01.1977), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

442/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

443/14

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

444/14

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  Michalu Dudovi  (nar. 15.05.1994), bytem Husova 857, Vysoké Mýto a Veronice Husárové (nar.23.03.1994), bytem Školní 74, Josefov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2014 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

           

                                                                                                         

445/14

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 9 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Petry Čáslavkové na pana Martina Synka (nar. 13.12.1973), bytem T.G.Masaryka 690, Choceň.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

446/14

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní xx (nar.xxxxx), bytem xx,xx.

                                                                                                                     

447/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na poskytování bezpečnostní služby v budovách uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení se společností ČIMBORA servis s.r.o., IČ: 25943995. Částka za připojení do bezpečnostní sítě činí 3000,-Kč+DPH. Cena za služby bude sjednána fixní částkou ve výši 4200,-Kč + DPH za každý započatý měsíc ostrahy. K této částce bude připočítávána částka dle poplachů ve výši 150,-Kč+DPH/1výjezd + 250,-Kč-+DPH/1výjezd (v případě poplachu vinou obsluhy) a to na dobu určitou do 31.12.2014.

                                                                                                                     

448/14

Rada města schvaluje

uzavření servisní smlouvy na zajišťování servisu elektronické zabezpečovací signalizace umístěné v budovách uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení se společností ELESTAV s.r.o., IČ: 25993046. Cena za dílo je stanovená takto (částky jsou uvedeny bez DPH):

 ZŠ Jiráskova, Jiráskova 317, Vysoké Mýto,

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

ZŠ Javornického, Javornického 2, Vysoké Mýto

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

ZŠ Javornického, nám. Vaňorného 273, Vysoké Mýto,

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

Základní umělecká škola, Jeronýmova 100, Vysoké Mýto,

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

Mikádo – středisko volného času, Choceňská 190, Vysoké Mýto,

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

Vysokomýtská kulturní o.p.s., Litomyšlská 69, 70, 71, 72, Vysoké Mýto

7x ústředna EZS + příslušenství                                                       4410Kč

Budova Zvonice, nám. Vaňorného, Vysoké Mýto

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       780Kč

MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397, Vysoké Mýto

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

MŠ Kamarádi, Žerotínova 60, Vysoké Mýto

1x ústředna EZS + příslušenství                                                       630Kč

MŠ Slunečná, Sluneční 220, Vysoké Mýto

2x ústředna EZS + příslušenství                                                       1260Kč

MŠ Lidická, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto

2x ústředna EZS + příslušenství                                                       1260Kč

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

449/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 7720602820. Dodatkem bude navýšeno roční pojistné o částku 6500,-Kč z důvodu zhodnocení budovy č.p. 165 v ul. A.V.Šembery a  budovy č.p. 96 na nám. Přemysla Otakara II. (Muzeum českého karosářství).

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

450/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2014 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.04.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

451/14

Rada města schvaluje

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši max. 1.400.000,-Kč.

Termín:           Žádost podat do 30.4.2014 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

           

                                                                                                         

 

452/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3789-13/2014 označeného jako parc. č. 1970/97 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Jaroslavu a Marii Bezděkovým, oba bytem Sladovnická 424, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 65.700,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 20.000,- Kč při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.10.2014,

3. splátka ve výši 25.700,- Kč do 30.06.2015.

Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 2.934,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

 

                                                                                                                     

 

 

453/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby mezi Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, se sídlem Dráby 45, 566 01 Vysoké jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4282/5 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Mycí plocha autodrom Vysoké Mýto parc. č. 4282/5“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Optima spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2014

 

                                                                                                                     

454/14

 

Rada města bere na vědomí

informaci vedoucího OPM ke sdělení společnosti TORO VM, a.s. ohledně neoprávněně užívaných pozemků.

                                                                                                                     

 

 

455/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. Účast města Vysokého Mýta na vyhlášené dražbě nemovité věci, a to pozemku parc.č. 4673/5 o výměře 8823 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, zapsané na LV č. 2540 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Nabytí shora uvedené nemovité věci v případě, že se město Vysoké Mýto stane vydražitelem.

3. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitou věc specifikovanou v bodě I.1.

II. P o v ě ř u j e

Radu města Vysokého Mýta

ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Vysoké Mýta k účasti v dražbě.

III. U k l á d á

Radě města Vysokého Mýta

Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 23.04.2014

odpovídá: vedoucí OPM

                                                                                                                     

456/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. Účast města Vysokého Mýta na vyhlášené dražbě nemovité věci, a to pozemku parc.č. 4597/63 o výměře 4040 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, zapsané na LV č. 1017 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Nabytí shora uvedené nemovitosti v případě, že se město Vysoké Mýto stane vydražitelem.

3. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitou věc specifikovanou v bodě I.1.

II. P o v ě ř u j e

Radu města Vysokého Mýta

ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Vysoké Mýta k účasti v dražbě.

III. U k l á d á

Radě města Vysokého Mýta

Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 23.04.2014

odpovídá: vedoucí OPM

 

                                                                                                                     

 

 

 

457/14

 

Rada města bere na vědomí

 

aktuální situaci ve věci zřízení nové školské příspěvkové organizace včetně zřizovací listiny.

 

                                                                                                                     

 

 

 

458/14

Rada města bere na vědomí

 

vyjádření společnosti BW - Projekce, s.r.o., ze dne 18.04.2014 o nemožnosti čerpání dotace z aktuální výzvy OPŽP na akci „DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto – realizace úspor energií“.

                                                                                                                     

459/14

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 424/14 a č. 425/14 ze dne 16. 04. 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

460/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2013 se společností Genext a. s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, s termínem dokončení díla do 15.05.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.05.2014

           

                                                                                                         

 

461/14

Rada města mění

usnesení č. 355/14 ze dne 2. 4. 2014 a to tak, že se částka 272 000 Kč nahrazuje částkou 472 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

 

           

                                                                                                         

 

462/14

 

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka.                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta