Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-13 ze dne 16.4.2014

23.04.14

Souhrn usnesení č. 13/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 4. 2014

           

415/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 16. 4. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

 

 

416/14                                                                      

Rada města ukládá

šéfredaktorce Vysokomýtského zpravodaje zveřejňovat elektronickou verzi Vysokomýtského zpravodaje ve stejném termínu, jako tomu bylo dosud, tj. k 15.-tému daného měsíce na www. stránkách města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková, šéfredaktorka

 

                                                                                                         

 

417/14

Rada města jmenuje

 

na základě výsledku konkursního řízení ze dne 07.04.2014 paní Bc. Helenu Kejzlarovou na pracovní místo ředitelky Mikáda – SVČ, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto k datu 01.08.2014. Toto jmenování je v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona      č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

418/14

Rada města jmenuje

 

na základě výsledku konkursního řízení ze dne 07.04.2014 paní Mgr. Stanislavu Burešovou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto k datu 01.08.2014. Toto jmenování je v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

419/14

           

Rada města bere na vědomí

 

zápis ze schůzky ohledně řešení problémů spojených s dopravou dětí na první stupeň ZŠ Jiráskova.

 

                                                                                                         

 

420/14

 

Rada města ukládá

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství projednat s firmou MDS zapracování připomínek Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole Vysoké Mýto Jiráskova.

Zodpovídá: vedoucí odboru

Termín: ihned

                                                                                                         

421/14

 

Rada města bere na vědomí

 

nominaci zástupkyně fmy IVECO CZECH REPUBLIK, a. s. paní Renaty Trpkošové do pracovní skupiny „PROSTŘEDÍ“ pro tvorbu Strategického plánu.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – referent strategického plánování

Termín:           18.04.2014

 

                       

                                                                                                                                                                               

422/14

Rada města schvaluje 

 

záměr provozovat v objektu čp. 383, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto Dům s pečovatelskou službou, provozovatelem by bylo město Vysoké Mýto prostřednictvím odboru sociálních služeb.

                                                                                                                     

 

 

423/14

 

Rada města bere na vědomí

 

informaci o projednání záměru pronajmout prostor 3NP budovy čp. 167, Hradecká, Vysoké Mýto společností B. Braun Avitum s.r.o.

                                                                                                         

424/14

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci „DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto – realizace úspor energií“ a podání žádosti o dotaci z OPŽP.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

                           

425/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností BW - Projekce, s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ: 27558860, na zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP a zhotovení projektové dokumentace a rozpočtu pro podání žádosti o dotaci, na akci: „DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto – realizace úspor energií“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                         

426/14

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka, MUDr. Šafrové a pana Kovaříka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                  

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

 

 

                                                                                                                                                                                                        

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta