Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-08 ze dne 21. 2. 2006

02.03.06

 
 
 
U s n e s e n í    č. 8/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 21. 2. 2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
102/06
 
pořad schůze rady města konané dne  21. 2. 2006 dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                            
 
Rada města souhlasí:
 
103/06
 
s bezplatným poskytnutím místnosti v přízemí budovy č.p. 91, nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na den 04.03.2006 pro účely konání dražby v konkurzní věci úpadce Vladimíra Boštíka.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 4. 3. 2006
 
104/06
 
se zveřejněním záměru  Města Vysoké Mýto prodat nemovitosti v areálu bývalých skladů československé armády tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 a příloze č. 2 k tomuto usnesení.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
105/06
 
s usnesením soudu ohledně určení opatrovnictví společnosti TOMIL s. r. o..
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
106/06
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit pracovní řády příspěvkových organizací a společností s ručením omezeným se 100% účastí města.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská        
                                                                            T: 22. 3. 2006
 
Rada města zrušuje:
 
107/06
 
usnesení č. 15/06 ze dne 10.1.2006.
                                                                            Z: pí Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města bere na vědomí:
 
108/06
 
předložený návrh rozpočtu na rok 2006 a odkládá jeho projednání na příští zasedání RM.
 
109/06
 
informace pp.starosty, místostarosty , Tomáškové, Mgr. Vondráčka a Kovaříka. 
 
Rada města ukládá:
 
110/06
 
jednatelům obchodních společností s majoritním vlastnickým podílem města Vysokého Mýta, aby zajistili každé dva roky provedení auditu prostřednictvím radou města určené auditorské firmy. První audit bude proveden v roce 2006.
 
Z: jednatelé obchodních společností s majoritním vlastnickým podílem města Vysokého Mýta
                                                                            T: průběžně
111/06
 
p. starostovi podat odvolání proti usnesení soudu ohledně určení opatrovnictví společnosti TOMIL s. r. o..
                                                                            Z: p.Bohuslav Fencl
                                                                            T: ihned
 
 
 
112/06
 
řediteli M-KLUBu zajistit ve spolupráci s MěBP a OÚPR projektovou dokumentaci  pro možnost vyhlášení výběrového řízení na realizaci úpravy stávajícího rozvodu vzduchotechniky v objektech M-KLUBu.
 
                                                                            Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta