Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-06 ze dne 12.2.2014

17.02.14

Souhrn usnesení č. 6/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12. 2. 2014

 

168/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 2. 2014 dle předloženého návrhu.

           

                                                                                                                                                                                                                                                                              

169/14                                                                                                          

Rada města vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, od 17.02.2014 konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem 01.08.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

           

                                                                                                         

170/14

Rada města vyhlašuje

 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, od 17.02.2014 konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem 01.08.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

           

                                                                                                                                                                    

171/14

Rada města schvaluje

 

převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Jany Hynkové na paní Renatu Slupenskou (nar. 22.04.1973), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                         

 

172/14

Rada města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 8.004 Kč dle přílohy a 4 ks dřevěných prosklených rámů do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189.

vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

 

173/14

Rada města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 25.828 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

174/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2014  za podmínky dodržování splátkového kalendáře s MěBP. Před uzavřením nájemní smlouvy musí paní Rabasová předložit potvrzení o úhradě chybějících splátek vůči MěBP.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

 

 

175/14

 

Rada města souhlasí

s tím, aby v případě uvolnění jakéhokoli bytu 2+1 ve Vysokém Mýtě byl tento byt nabídnut k pronájmu paní Černé a to podle podmínek čl.VI bod 3) Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                   

 

176/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lenochovou (nar.28.06.1975) bytem Řídký 3, Litomyšl. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.                     Michal Bouška (nar.31.03.1987), bytem Větrná 714, Vysoké Mýto
  2.             Daniel Kováčik (nar.03.08.1990)  bytem Vinice 165, Vysoké Mýto
  3.             Jiří Chalupa (nar.03.03.1987), bytem Dvořisko 31, Choceň
  4.             Ivana Foglová (nar. 16.12.1967) bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

177/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Šedou (nar.28.11.1975), bytem Vítězná 642, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení půlročního nájemného ve výši 38.500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

           

                                                                                             

178/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Kusou (nar.10.05.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 47.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

           

                                                                                             

179/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Janem Klumparem ( nar.21.01.1988), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

180/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Vendulou Kroulíkovou (nar.16.05.1983), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 46.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jan Klumpar ( nar.21.01.1988), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

181/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Bouškou (nar.31.03.1987), bytem Větrná 714, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.  Daniel Kováčik (nar.03.08.1990) bytem Vinice 165, Vysoké Mýto

3.  Michaela Lenochová (nar.28.06.1975) bytem Řídký 3, Litomyšl

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

 

182/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ing. Irenou Lavickou (nar.17.05.1957), bytem Jeronýmova 5, České Budějovice na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Ing.  Irena Lavická plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána v Domově pro seniory ve Vysoké Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

183/14

 

Rada města schvaluje

 

odůvodnění veřejné zakázky na dodávky pro akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                         

 

 

184/14

 

Rada města schvaluje

 

odůvodnění veřejné zakázky na dodávky pro akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - expozice a grafické řešení, orientační systém“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

                                                                                                         

 

185/14

Rada města schvaluje

 

Organizační řád městského úřadu, v předloženém znění.

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: 01. 04. 2014

                                                                                                         

186/14

 

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka.                                                                                              

                                                                                                         

           

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta