Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-04 ze dne 29.1-2014

03.02.14

Souhrn usnesení č. 4/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29. 1. 2014

 

115/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 29. 1. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                             

                                                                           

116/14  

                                                                                                                   

Rada města bere na vědomí

 

předložený návrh Rozpočtu na rok 2014 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, školní zařízení 2, Generála Závady 118.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

117/14

Rada města ukládá

předložit upravený celkový rozpočet Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: 31.3.2014

 

 

 

118/14

 

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě  na pana Miloše Brdíčko (nar. 28.01.1986), bytem Hamzova 250, Luže.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

119/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

120/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Tintěrou  (nar. 19.10.1969) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

 

121/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

 

 

122/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za a dále za podmínky uzavření splátkového kalendáře s MěBP na částku min. 500,-Kč/měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

 

123/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliusem (nar. 28.08.1973) Mikérovými, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření splátkového kalendáře s MěBP na částku min. 500,-Kč/měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

124/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře ve výši 2.000 Kč/měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

 

125/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Vítkovou (nar.20.04.1977), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

 

126/14                                               

 

Rada města schvaluje

vyjmutí bytu č.34 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy s paní Margitou Mikovou (nar. 12.11.1962)  bytem Semanínská 1820, Česká Třebová na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Peněžní prostředky k zajištění případné budoucí opravy bytu dle čl. III, bod 3, písm.e) Směrnice pro přidělování nájemních bytů, ve výši 10.000,-Kč může nájemnice zaplatit ve dvou splátkách, 5000,-Kč před uzavřením nájemní smlouvy a 5000,-Kč do 1 měsíce po uzavření nájemní smlouvy. Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí peněžní prostředky k zajištění případné budoucí opravy, sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 měsíce. Do doby uzavření nájemní smlouvy bude byt stále užíván v režimu ubytovny. Po dobu trvání nájemní smlouvy, tj. do tří měsíců po uzavření smlouvy je nájemník povinen přihlásit se k trvalému pobytu ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

           

                                                                                                         

127/14

Rada města schvaluje

udělení výjimky z podmínek dle čl.II, odst.4), písm.b Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta pro Taťanu Bělinovou (nar. 6.6.1981).

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

                                                                                                                     

 

 

128/14

Rada města schvaluje

pokácení smrku na pozemku p.č.  4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto rostoucího v blízkosti bytového domu č.p. 602, 603 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě v místě dle přílohy k usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

               

                                                                                                                                                        

129/14

Rada města souhlasí

 

s bezplatným poskytnutím parkovací známky města Vysokého Mýta v ceně 3 000 Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Choceň a dále Senior dopravě ČČK Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

130/14

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Marie Janové, nar. 11.11.1943 a pana Alberta Horvatha, nar. 18.8.1941, bytem DPS Komenského 124, byt. č. 13, a uzavření nájemní smlouvy na 1 měsíc.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

131/14

 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy u paní Kapitánčíkové Danuše, nar. 26.12.1939 a pana Jana Kapitánčíka, nar. 12.1.1938, byt č. 1, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

132/14

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Frycové Margity, nar. 8.3.1931, obyvatelky DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, byt č. A305

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

133/14

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Vaisové Anny, nar. 3.8.1935, bytem DPS Litomyšlská 50, byt č. A103 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

           

                                                                                             

134/14

Rada města bere na vědomí

informace o poskytování sociálních služeb v objektu Domov pro seniory, zajišťované společností Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.

                                                                                                                     

 

135/14

Rada města bere na vědomí

návrh pětiletého Plánu pravidelné údržby společností Ledax Vysoké Mýto, o. p. s. pro provoz Domova pro seniory Vysoké Mýto - dle přiloženého „Návrhu“.  

                                                                                   

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, pověřený vedením OSZ

Termín:  28.02.2014

 

 

                                                                                                                     

136/14

Rada města schvaluje

návrh ročního Plánu pravidelné údržby společností Ledax Vysoké Mýto, o. p. s. pro provoz Domova pro seniory Vysoké Mýto - dle přiloženého „Návrhu“. 

                                                                          

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, pověřený vedením OSZ

Termín:  28.02.2014

 

 

                                                                                                                     

137/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2013 se společností Genext a. s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, s termínem dokončení díla do 30.04.2014.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

138/14

Rada města schvaluje

návrh odůvodnění dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zahájení výběrového řízení na výběr dodavatele na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

                                                                                                                     

 

 

 

139/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Zateplení ZŠ Javornického, školní družina č.p. 350 – výměna výplní“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.03.2014

 

 

                                                                                                                     

140/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       SVĚT OKEN s.r.o., Jasenice 1254, Vsetín, IČ: 25831925;

-       PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987;

-       STAVONA spol. s r.o., České Libchavy 177, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 15030768;

-       PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl, IČ: 27742741;

-       JIŘÍ BOHATÝ – B-CLASIC, Podhomolí 1540, 565 01 Choceň, IČ: 43524095.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Zateplení ZŠ Javornického, školní družina č.p. 350 – výměna výplní“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

141/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku interiéru na akci „Stavební úpravy B. Smetany čp. 92“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

 

                                                                                                                     

142/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy, IČ: 42193940;

-       Truhlářství Michal Sháněl, V Peklovcích 791, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 69137587;

-       VLABO, s r.o., Opatov 228, 569 12 Opatov, IČ: 60935405.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku interiéru na akci „Stavební úpravy B. Smetany čp. 92“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

 

                                                                                                                     

143/14

Rada města schvaluje

 

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta