Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-01 ze dne 8.1.2014

13.01.14

Souhrn usnesení č. 1/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8. 1. 2014

 

 

 

 

1/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 8. 1. 2014 dle předloženého návrhu.

 

 

2/14

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 13   v DPS Javornického 432 panu Vlastimilu Pidimovi, nar. 1.11.1939, bytem Vinice 162, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

3/14

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 204B   v DPS Litomyšlská 50  paní Žofii Plašilové, nar. 13.2.1933, bytem České Heřmanice 89 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

4/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení žádosti firmy TORO VM a. s., Hradecká 251, Vysoké Mýto do Změny č. 2 územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu územního plánu na p.p.č. 2435/19, 2440/4, 2440/2 a 4909/3 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy zeleň ochranná – izolační ZO na plochu s funkcí občanské vybavení komerční OK a dále na p.p.č. 2443/2 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy zeleň na veřejných prostranstvích ZV na plochu s funkcí občanské vybavení komerční OK.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

5/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení žádosti firmy TORO VM a. s., Hradecká 251, Vysoké Mýto do Změny č. 2 územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu územního plánu na p.p.č. 2816/2, 2818/12, 2818/11, 2818/10 a 2818/9 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy zemědělsky obhospodařované půdy NZ na plochu s funkcí plochy smíšené výrobní VS.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

 

6/14                                                                                      

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií a Františkem Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

7/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

8/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem a Ivetou Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

9/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem a Žanetou Žigovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

10/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

                                                                                                         

 

 

11/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

                                                                                                         

 

12/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou a Stanislavem Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

13/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem a Natašou Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

14/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou a Deziderem Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

15/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou a Petrem Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

                                                                                             

16/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

17/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Miko, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

                                                                                                         

 

18/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou a Miroslavem Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

        

                                                                                                 

 

19/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

20/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Sandrou a Štefanem Godlovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře uzavřeného s MěBP.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

                                                                                                         

21/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky, že budou před podpisem smlouvy MěBP uhrazeny náklady za opravy v bytě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

22/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky splácení pohledávky s minimální měsíční splátkou 1.000 Kč/měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

                                                                                                         

 

23/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou  a  Marcelou Bykárovou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 28.02.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře uzavřeného s MěBP.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

24/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a za podmínky dodržování splátkového kalendáře uzavřeného s MěBP a uhrazení chybějícího nájemného.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

25/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou, bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

26/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

                                                                                                         

27/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem, bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

                                                                                                         

 

28/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou, bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

29/14

 

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Viktorem Ivanjukem, bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

30/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní  Svatoslavou Fišerovou, bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

31/14

Rada města schvaluje

darování movité věci, inv. č. 2182 v pořizovací hodnotě 2.090 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

32/14

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 13 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě v zájmu města  paní Petře Holomkové, bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájem bude prodloužen, bude-li paní Petra Holomková plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li i nadále zaměstnankyní města Vysokého Mýta nebo městem Vysokým Mýtem zřízených příspěvkových organizací.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

33/14

Rada města schvaluje

bezúplatný převod souboru skateboardových  překážek uvedených v příloze usnesení od Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň, IČ: 49314661

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

34/14

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 1.910 Kč od společnosti PSP – izoterm, s.r.o. Vysoké Mýto, Dráby 734, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15052893.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

35/14

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města ke schválení

dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00856878, s platností dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 29.1.2014

 

 

 

36/14

Rada města   s o u h l a s í

 

s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu NZDM EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2014 do 31.12.2014 – dle přiložené smlouvy.

 

Zodpovídá:      lic. Tomáš Salášek – pověřený vedením odboru

Termín:           14. února  2014

 

 

 

37/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Ingeniring Krkonoše a. s., Trutnov, Pražská 135, IČ: 27472493, na komplexní administraci veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Krytý plavecký bazén – modernizace“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.01.2014

 

 

 

38/14   

                                                                                             

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce a dodávky na akci „Krytý plavecký bazén - modernizace“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚ);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jaromír Andrle – pověřen vedením OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Jiří Kovařík – radní (Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS);

- Ing. Ludvík Blažek – Ingeniring Krkonoše a.s. (Ing. Viktor Meduna – projektant).

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

39/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 81 000 Kč na pořízení přenosné audio soupravy. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

40/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

neinvestiční příspěvek  města Vysokého Mýta Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, IČ: 21551189 ve výši 573 000 Kč na vybavení do speciální učebny hudební nauky a multimédií.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

41/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, MUDr. Šafrové a pana Kovaříka.

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Jiří  K o v a ř í k

člen rady města