Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2013-41 ze dne 18.12.2013

20.12.13

Souhrn usnesení č. 41/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18. 12. 2013

 

 

1428/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 12. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1429/13

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozšířené rozpočtové opatření č.6-2013 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.12.2013

 

 

 

1430/13                                                                                                                                                                                                                                         

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Chalupou, bytem Dvořisko 31, Choceň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Aneta Březinová, bytem Rokycanova 598, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

1431/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Matouškem, bytem Slatina 22, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Marek Fišer, bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

1432/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Anetou Březinovou, bytem Rokycanova 598, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jana Neprašová, bytem U Potoka 759, Vysoké Mýto

3.   Jiří Chalupa, bytem Dvořisko 31, Choceň

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

1433/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Morávkem, bytem Řepníky 78, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Tomáš Kusý, bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto

3.   Sabina Liebichová, bytem Sladovnická 421, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

1434/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Fišerem, bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Marek Matoušek, bytem Slatina 22, Vysoké Mýto

3.  Denisa Cabicarová, bytem 17.listopadu 681, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014   

 

 

                                                                                              

1435/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Lerchovou, bytem Třebízského 3, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jakub Morávek, bytem Řepníky 78, Vysoké Mýto

3.   Renata Sysová, bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

1436/13

          

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostorů č. 311, 312, 313, 318 a dále podíl ve výši ½ z nebytových prostorů č. 306, 307, 308 o celkové rozloze 69,25 m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě. Cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 3699,-Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

1437/13

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostorů č. 121  a dále podíl ve výši 1/3 z nebytových prostorů č. 122, 123, 124 o celkové rozloze 31,40 m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě. Cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 3398,-Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1438/13

 

Rada města schvaluje

ukončení smlouvy č. 2030 o výpůjčce a provozování fermentační stanice uzavřené dne 24.2.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto dohodou ke dni 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1439/13

Rada města schvaluje

Uzavření Dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720602820 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1440/13

Rada města schvaluje

vypůjčení pozemků p.č 1515/6, 1515/205, 1515/20 a budovy č.p. 146 stojící na p.č. 1515/6, 1515/205 a 1515/20 vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671 od 21.12.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou za účelem zajištění správy a údržby budovy č.p.146 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1441/13

Rada města schvaluje

vypůjčení části pozemku p.č. 1811 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu a část budovy č.p.526 stojící na p.č. 1257/4 v k.ú. Vysoké Mýto - konkrétně se jedná o plochu 0,6m x 0,9m  na vnější obvodové stěně budovy dle předloženého zákresu na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou za účelem umístění informačních panelů dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí, IČ: 75115662 .

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1442/13

Rada města schvaluje

vypůjčení pozemků p.č. 1214/2, 1206/2,  budovy č.p. 118 stojící na p.č. 1214/2 a budovy bez č.p. stojící na p.č. 1206/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova ,

IČ: 00856878 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nemovitosti budou užívány pro veřejně prospěšné účely jako je sociální péče, kultura, školství, péče o mládež a sportovní využití.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

1443/13

Rada města schvaluje

výši nájemného dle předloženého návrhu s platností od 1.1.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1444/13

Rada města schvaluje

 

postup ve věci pronájmu pozemků na letišti dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

1445/13

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě č. 176 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a občanským sdružením Naděje, o.s.. Dodatkem dojde k úpravě předmětu nájmu a to tak, že od 1.6.2014 by Naděje, o.s. mělo v pronájmu budovu č.p. 731 stojící na p.č. 4644/98 a dále pozemek p.č. 4644/144 vše v k.ú. Vysoké Mýto. Ustanovení týkající se pronájmu nebytových prostorů v budově č.p.688 v ul. Lidická (MŠ Lidická) by byly ze smlouvy vypuštěny. Výše nájmu zůstane nezměněna.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1446/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 394/4, 394/1, 4841/10, 443/2 a 444/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, Město – přeložka NN-kNN“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

1447/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Mgr. Hynkem Volným, bytem B. Němcové 15, České Budějovic na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Mgr. Hynek Volný plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán v Domově pro seniory ve Vysoké Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2014

 

 

 

1448/13

Rada města mění

usnesení č. 1124/13 takto:

Rada města schvaluje 

vyjmutí bytu č.12 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy  s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971) a Petrem Bykarem ( nar. 04.01.1983) bytem Husova 156 Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Peněžní prostředky k zajištění případné budoucí opravy bytu dle čl. III, bod 3, písm.e) Směrnice pro přidělování nájemních bytů,  ve výši 10.000,-Kč mohou nájemníci zaplatit ve dvou splátkách, 5000,-Kč před uzavřením nájemní smlouvy a 5000,-Kč do 1 měsíce po uzavření nájemní smlouvy.  Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí peněžní  prostředky k zajištění případné budoucí opravy, sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 měsíce. Do doby uzavření nájemní smlouvy bude byt stále užíván v režimu ubytovny.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1449/13

Rada města mění

usnesení č. 1126/13 takto:

Rada města schvaluje 

vyjmutí bytu č.1 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny a jeho převedení  do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy  s paní Michaele Ferkové  (nar.12.03.1991) bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Peněžní prostředky k zajištění případné budoucí opravy bytu dle čl. III, bod 3, písm.e) Směrnice pro přidělování nájemních bytů,  ve výši 10.000,-Kč mohou nájemníci zaplatit ve dvou splátkách, 5000,-Kč před uzavřením nájemní smlouvy a 5000,-Kč do 1 měsíce po uzavření nájemní smlouvy.  Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí peněžní  prostředky k zajištění případné budoucí opravy, sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 měsíce. Do doby uzavření nájemní smlouvy bude byt stále užíván v režimu ubytovny.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1450/13

Rada města souhlasí

se zrušením licence pro podnikání v energetických odvětvích týkající se Fermentační stanice Vysoké Mýto do konce roku 2013 s tím, že město Vysoké Mýto o novou licenci, z důvodu minimalizace dalších nákladů, nepožádá.

 

 

 

1451/13

Rada města ruší

usnesení rady města č. 1289/13

 

 

 

1452/13

Rada města souhlasí

s úhradou dodatečných nákladů ve výši 3.000,- Kč souvisejících se směnou pozemků v k.ú. Domoradice dle usnesení ZM č. 142/13 panu Meissnerovi.

 

 

 

1453/13

Rada města schvaluje

podání žádosti o příspěvek ze SFDI ČR na  akci „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

 

Termín:           podat žádost do 10.1.2014 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OIN   

 

 

 

1454/13

Rada města schvaluje

 

podání žádosti a případnou realizaci projektu „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši max. 350.000,-Kč.

 

Termín:                       žádost o dotaci podat do 7.1.2014

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OIN

 

 

 

1455/13

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mikádo – středisko volného času Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013 ve výši 20.000 Kč od společnosti Voith Turbo, s.r.o., Hviezdoslavova 749/1a, 627 00 Brno, IČ: 25307487.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

1456/13

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančních darů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773 ve výši 12.000 Kč od společnosti Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 a ve výši 3.000 Kč od společnosti Konfin, s.r.o., Varšavská 1243/4, 120 00 Praha, IČ: 2507291. Dále Rada města souhlasí s přijetím finančních darů od rodičů dětí MŠ dle přílohy. Rada města souhlasí s přijetím daru od firmy Tomil, s.r.o., Gen. Svatoně 149, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25281470 ve výši 1.806 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

1457/13

Rada města vydává

souhlas s realizací akce „B.J. 8 PB-VB – Radovan Tejnora, Vysoké Mýto č. p. 26, k. ú. Vysoké Mýto, p. č. 1118/3“, v rámci které vznikne v předmětné nemovitosti 8 vstupních bytů podpořených z programu 117 D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014, za podmínky uzavření dohody o spolupráci při užívání společných bytů mezi vlastníkem nemovitosti a městem Vysokým Mýtem.

 

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           18.12.2013

 

 

 

1458/13

Rada města schvaluje

seznam objektů zařazených do projektu „Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC“ a zveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1459/13

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1140/13 ze dne 25.09.2013.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

1460/13

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ: 27542009, na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na část akce: „Muzeum českého karosářství …“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 50.000,00 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 13.01.2014

 

 

 

1461/13

Rada města schvaluje

uzavření mandátní smlouvy se společností Mgr. Petr Panýr advokátní kancelář, Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2, IČO: 69288721, na komplexní administraci veřejné zakázky zadané formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele interiéru v budově bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství …", dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.01.2014

          

 

                                                                                    

1462/13

 

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta