Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-37 ze dne 25.11.2013

26.11.13

Souhrn usnesení č. 37/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25. 11. 2013

 

 

 

 

1296/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 25. 11. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1297/13 

                                                                                                                                                      

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č. 6-2013 ze dne

18. listopadu 2013.

 

 

 

1298/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18. 12. 2013

 

 

 

1299/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2014 dle předloženého návrhu s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen smluvně zabezpečeným úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 25. 09. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18. 12. 2013

 

 

 

1300/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2015-2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18. 12. 2013

 

 

 

1301/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města doplňuje usnesení zastupitelstva města č. 9/10 ze dne 8.12.2010, týkající se kompetencí rady města k provádění rozpočtových opatření o bod e) dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18. 12. 2013

                                                                                                                     

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta