Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2013-35 ze dne 6.11.2013

11.11.13

Souhrn usnesení č. 35/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6. 11. 2013

 

 

1259/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 6. 11. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1260/13

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy č. 85 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní Markétou Novákovou dohodou ke dni 30.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2013

 

 

 

1261/13

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy č. 119 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní Boženou Šlézovou dohodou ke dni 30.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2013

 

 

 

1262/13

 

Rada města neschvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4666/253 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

1263/13

 

Rada města schvaluje

 

Vypůjčení budovy č.p. 245 stojící na p.č 275 a budovy bez č.p. stojící na p.č. 276 v k.ú. Vysoké Mýto – Pražská brána Speciální základní škole Vysoké Mýto, IČ: 70851867 ve dnech 6.11.2013 a 7.11.2013 za účelem  pořádání školní akce.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1264/13

 

Rada města souhlasí

se změnou termínu splatnosti splátek nájemného za měsíc listopad 2013 a prosinec 2013 dle Nájemní smlouvy č. 658 uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem a společností Vysokomýtská kulturní, o.p.s.  a to tak, že datum splatnosti u těchto splátek bude 31.1.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1265/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D212000809 a uzavření Smlouvy č. 12110332 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky – Město Vysoké Mýto 12110332 - CZ.1.02/2.1.00/11.12974 - 115D212000809 - 16821727“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.11.2013

 

1266/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření kupní smlouvy s panem Ing. Jindřichem Baumrukem, Dobrovského 537, 250 82 Úvaly, na nákup historického automobilu Praga Picollo P31, Carrosserie Sodomka provedení kabriolet, rok výroby 1940, za nabídkovou cenu 335.000,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1267/13

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška a místostarosty Ing. Františka Jiraského do bulharského města Varna ve dnech 19. 11. – 23. 11. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1268/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Haupt,  Kunčice 274,  Letohrad 561 51, IČ 63201038 na akci „Výsadba podél polní cesty - Brteč“ za nabídkovou cenu 106.344,50 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

1269/13

 

Rada města schvaluje

plán inventur v roce 2013.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

1270/13

 

Rada města jmenuje

 

členy inventarizačních komisí dle přílohy č.1 plánu inventur v roce 2013.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

 

1271/13

 

Rada města deleguje

na tajemníka Měú svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2013 (Příloha č. 1 plánu inventur).

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

 

 

 

1272/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, tajemníka a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta