Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-34 ze dne 30.10.2013

04.11.13

Souhrn usnesení č. 34/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30. 10. 2013

 

 

 

 

1240/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 30. 10. 2013 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                      

1241/13

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu místostarosty Ing. Františka Jiraského a radní MUDr. Jiřiny Šafrové do polských Pyrzyc ve dnech 10. 11. – 12. 11. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1242/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150, na zajištění Městského plesu dne 16. 11. 2013. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1243/13

 

Rada města doporučuje

 

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.3/2013.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

 

1244/13

 

Rada města schvaluje

 

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2013/2014.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

1245/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „Zátiší s lahvemi“ (kombinovaná technika)  v hodnotě

5 000,--Kč od pana Bohuslava Jirgleho.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1246/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „Nerudovka“ (akvarel) v hodnotě 4 000,--Kč od pana Jana Pokorného.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1247/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „Horská krajina“ (olej) v hodnotě 1 000,--Kč od pana Jana Cholewczyńského.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1248/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „Alej v parku“ (pastel) v hodnotě 1 000,--Kč od pana Jana Steglińského.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1249/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru sochu s názvem „Býtízská madona“ (tepaná mosaz) v hodnotě 15 000,--Kč od pana Karla Bureše.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1250/13

 

Rada města promíjí

 

paní xx, bytem xy smluvní pokutu ve výši 12.500,- Kč vyplývající ze smlouvy o převodu vlastnictví k bytu ze dne 10. 7. 2013.

 

Zodpovídá: právník útvaru tajemníka

Termín: ihned

           

 

                                                                                              

1251/13

 

Rada města nepromíjí

 

společnosti RTT, spol. s r.o., IČ 25261134, se sídlem Kovářská 488/16, 190 00 Praha 9 soudní poplatek-náklady řízení a zákonný úrok z prodlení v celkové výši 6.841,47 Kč.

 

Zodpovídá: právník útvaru tajemníka

Termín: ihned

 

 

                                                                                                         

1252/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení Změny č. 2 územního plánu Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

                                                                                                         

1253/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje místostarostu ing. Františka Jiraského pro spolupráci na pořízení Změny č. 2 ÚP Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      místostarosta

   

                                                                                                      

1254/13

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci paní Jarmily Michalovichové, bytem Mánesova 385, Vysoké Mýto na funkci členky komise sdružení pro občanské záležitosti.

 

 

 

1255/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1171/13 a č. 1172/13 ze dne 09.10.2013.

               

 

                                                                                          

1256/13

 

Rada města schvaluje

 

převod užívacích práv k bytu č. 2 v č.p. 804 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manželů Jaroslava a Ludmily Adámkových na pana Romana Flidra, bytem Sruby 117.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2013

      

 

                                                                                                   

1257/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „b“ tohoto usnesení mění na:

b

804/2

8/125

Roman   Flidr

Sruby   117

 589.643,-

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

                                                                                                         

 

1258/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta