Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2013-31 ze dne 9.10.2013

14.10.13

Souhrn usnesení č. 31/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 10. 2013

 

 

1159/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 9. 10. 2013 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                    

1160/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace vedoucího odboru finančního týkající se vývoje pohledávek města z hlavní činnosti v letech 2010 až 2012. 

 

                                                                                                         

 

 

1161/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace právníka útvaru tajemníka týkající se vymáhání pohledávek města Vysokého Mýta v roce 2013 (viz. přílohy 1-4).

 

 

 

1162/13                                                                                                        

 

Rada města bere na vědomí

 

informace ředitele Městského bytového podniku Vysoké Mýto týkající se vymáhání pohledávek za rok 2004 – 2013.

 

                                                                                                                     

 

 

 

1163/13

 

Rada města souhlasí

 

s podnájmem části nebytového prostoru v budově č.p. 526 v ul. Jiřího z Poděbrad (autobusová čekárna) ve Vysokém Mýtě za účelem umístění reklamního zařízení (tzv.“áčko“) o rozměrech 0,7m x 1,8m panu Mgr. Zdeňku Geistovi, IČ: 52103865 na dobu určitou do 31.10.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1164/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření předložené Dohody o narovnání mezi Městem Vysokým Mýtem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, zastoupenou Vojenskou ubytovací a stavební správou v Pardubicích.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1165/13

 

Rada města schvaluje

 

předloženou přílohu ke smlouvě č. 600 o nájmu nemovitostí a movitých věcí uzavřenou mezi Městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1166/13

 

Rada města souhlasí

 

se skácením stromu naproti domu čp. 498 v ul. U staré zastávky s tím, že dle nabídky žadatelů bude strom skácen na jejich náklady a též i na jejich riziko, úhradu symbolického poplatku 500,-- Kč na péči o zeleň mohou žadatelé nahradit výsadbou nového stromu ve Vysokém Mýtě dle návrhu odboru životního prostředí. Důvodem těchto podmínek je zachování rozsahu veřejné zeleně ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1167/13

 

Rada města schvaluje

 

darování movité věci - stojanu na vodu s pořizovací hodnotou 5.100 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto,Knířov, IČ: 70998671.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1168/13

 

Rada města schvaluje

 

darování movitých věcí – automatů na vodu v celkové pořizovací hodnotě 16.488 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1169/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě     696.724 Kč dle přílohy do vlastnictví SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto, IČ 61237779.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

 

 

1170/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3727-102/2013 označeného jako parc. č. 1690/59 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto Tenisovému klubu LTC Vysoké Mýto, se sídlem Sportovní 224, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 22.902,- Kč. Před uzavřením kupní smlouvy musí být uhrazena částka odpovídající obvyklému nájemnému za bezesmluvní užívání za dobu užívání.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

 

 

1171/13

 

Rada města schvaluje

 

převod užívacích práv k bytu č. 2 v č.p. 804 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manželů Jaroslava a Ludmily Adámkových na pana Václava Glosera, bytem Na Blahově 468, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2013

 

 

 

1172/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „b“ tohoto usnesení mění na:

b

804/2

8/125

Václav   Gloser

Na   Blahově 468, Vysoké Mýto

 589.643,-

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

 

 

1173/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 675/4 v čp. 675 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 525.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1174/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/3 v čp. 676 v ulici Větrná (2+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 329/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 830.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1175/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/4 v čp. 676 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 525.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1176/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje směnu pozemků parc. č.  237/2 a 241/11 za pozemky parc. č. 422/1 a 428/7 ve vlastnictví města Vysokého Mýta, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

 

 

1177/13

 

Rada města souhlasí

s eventuelním prodejem části pozemku parc. č. 428/7 v k.ú. Vanice pouze před domem čp. 17 za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 + náklady města; s eventuelním prodejem pozemku parc. č. 422/1 v k.ú. Vanice s tím, že oba žadatelé předloží do 30.11.2013 dohodu, jak si pozemek rozdělí, kupní cena ve výši 100,- Kč/m2 + náklady města; v případě nedohody se oddělí nezbytně nutná část pozemku parc. č. 422/1 pro vjezd na pozemek parc. č. 70/1 a  na zbytek pozemku parc. č. 422/1 bude zveřejněn záměr prodat tento pozemek jako stavební parcelu v souladu s platným Územní plánem Vysoké Mýto, min. kupní cena 100,- Kč/m2 + náklady města.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2013

 

 

 

1178/13

 

Rada města schvaluje

 

převod užívacích práv k bytu č. 14 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z paní Evy Horáčkové na Ing. Žanetu Holasovou, bytem V Peklovcích 502, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2013

 

 

 

1179/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „n“ tohoto usnesení mění na:

n

805/14

21/500

Ing.   Žaneta Holasová

V   Peklovcích 502, Vys. Mýto

 387.160,-

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

 

 

1180/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně jejich příloh k veřejné zakázce: Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu „Vysoké Mýto 1“ 

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

1181/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam přímo obesílaných dodavatelů v tomto rozsahu:

SILVA PROJEKT s.r.o., IČ: 29295033,  Kotojedská 1044/27, Kroměříž, PSČ 767 01

Lesprojekt východní  Čechy, s.r.o., IČ: 25251431,  Gočárova  třída 504/54, Hradec Králové,
PSČ  500 02

ING-FOREST s.r.o., IČ 24170852, Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

Lesní taxační společnost  s.r.o., IČ: 25251040,  Bezručova 1501, Hradec Králové 2, PSČ  500 02

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s., IČ: 25351079, Nádražní 2811, Frýdek, Frýdek - Místek, PSČ 738 01

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

1182/13

 

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku - Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu „Vysoké Mýto 1“  - komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro posouzení nabídek ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. František Jiraský – místostarosta, (Ing. Milan Zeman – referent UTA)

JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, (Mgr. Lenka Kubíčková – právník UTA)

Ing. Stanislava Jetmarová – vedoucí OŽP, (Ing. Veronika Richtrová – referent OŽP)

Ing. Jana Králíková – referent OIN, (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN)

Bohumír Machata – ředitel Městských lesů V.M., (Mgr. Marcela Mertelíková – referent OŽP)

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

1183/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49 314 645, na uhrazení nákladů spojených s účastí studentek v republikovém finále CORNY – středoškolského atletického poháru. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1184/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh, na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na projekt „Kompostárna Vysoké Mýto – stavební část“, a její zaslání na Stání fond životního prostředí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

 

 

1185/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Kompostárna Vysoké Mýto – stavební část“ zadanou formou otevřeného řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Roman Baťa – zastupitel);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Mgr. Jan Vlček – referent UTA);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Ing. Jaromír Andrle – pověřen vedením OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- Ing. Tomáš Dvořáček – jednatel společnosti BIOPROFIT s.r.o. (Ing. arch. Zdeněk

            Petráš – projektant A1, spol. s r. o.)

- Mgr. Jaroslav Fránek - jednatel firmy IWWAL consulting,.s.r.o. (Ing. Adéla Kuchtová-

projektový manažer firmy IWWAL consulting, s.r.o.);

- Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS (Pavel Dvořák – zástupce ředitele TS).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

 

1186/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k  jednání na zajištění jednacího řízení bez uveřejnění na uvedené stavební práce na akci „Krytý plavecký bazén – modernizace“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1187/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Krytý plavecký bazén - modernizace“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Roman Baťa – zastupitel);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚ);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Jiří Kovařík – radní (Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS);

- Ing. Jaromír Andrle – pověřen vedením OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

1188/13

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh dohody k vymezení vzájemného poměru v případě vzniku relevantních negativních dopadů realizace projektu města „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, na dům č.p. 98 na náměstí Přemysla Otakara II.

 

 

1189/13

 

Rada města přijímá

 

dar od Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ: 00007064 ve formě výpočetní techniky zapůjčené od roku 2003 na provoz dopravních a občanských agend.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 16.10.2013

 

 

 

1190/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta