Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2013-30 ze dne 2.10.2013

07.10.13

 

Souhrn usnesení č. 30/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2. 10. 2013

 

1148/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 2. 10. 2013 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         

 

 

1149/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 200 000 Kč Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49 314 645, na opravu a rekonstrukci chlapeckých WC v prvním patře. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2013

 

 

 

 

1150/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 2.000,-- Kč člence Základní kynologické organizace Vysoké Mýto slečně Kláře Pavlištová na Mistrovství světa kníračů.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1151/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

mimořádný členský příspěvek ve výši 12 558 Kč pro Mikroregion Vysokomýtsko na dofinancování kalendáře svazku obcí.  

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1152/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření smlouvy o spolupráci se společností Seznam.cz.      

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1153/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, pracoviště: ZŠ a MŠ při nemocnici, ŠA 1076, Ústí nad Orlicí, 562 18 ve formě 4ks osobních počítačů vč. monitorů určených k vyřazení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 16.10.2013

 

 

 

1154/13

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci paní Mileny Klimešové, bytem Kpt. Poplera 364, Vysoké Mýto na funkci členky komise sdružení pro občanské záležitosti.

 

 

1155/13

 

Rada města jmenuje

 

členkami komise sdružení pro občanské záležitosti paní Annu Břeňovou, bytem V Zahrádkách 569, Vysoké Mýto, paní Jaroslavu Lipavskou, bytem V Zahrádkách 569, Vysoké Mýto a paní Blanku Lacmanovou, bytem Čsl. armády 657, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

1156/13

 

Rada města jmenuje

 

členkou komise kulturní ředitelku Základní umělecké školy Vysoké Mýto Mgr. Ivu Vrátilovou, bytem V Peklovcích 466, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

1157/13

 

Rada města bere na vědomí

 

žádost společnosti STRABAG  a.s. ohledně vedení objízdné trasy po místních komunikacích ve Vysokém Mýtě.

 

                                                                                                                     

 

 

1158/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka, pana Kovaříka a MUDr. Šafrové.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta