Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-29 ze dne 25.9.2013

02.10.13

Souhrn usnesení č. 29/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25. 9. 2013

 

 

1107/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 25. 9. 2013 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

 

 

 

1108/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o souhlasí s navrženým programem jednání.

 

 

 

1109/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

 

informace o zasedání dozorčí rady společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. konané dne 25. září 2013.

 

 

1110/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

informace jednatele společnosti  Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. a schvaluje poskytnutí daru společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. ve výši 150 000 Kč se splatností

do 10. října 2013.

 

 

1111/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.,

IČ 275 43 111, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, Litomyšlská 71, PSČ 566 01, s likvidací. Likvidátorem jmenuje Ing. Dagmar Sabolčikovou, bytem Vysoké Mýto,

Štefánikova 293, PSČ 566 01. 

 

 

1112/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí dodatku č.1 smlouvy na akceschopnost jednotky SDH ve výši 21 000 Kč od Pardubického kraje, Komenského náměstí  125, Pardubice

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

1113/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Lukašíkovou (nar. 19.03.1983), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Oldřiška Veisová (nar. 05.08.1971), bytem Českých bratří 140, Vysoké Mýto

3.   Martina Urbanová (nar. 27.06.1987), bytem A.V.Šembery 135, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

1114/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Urbanovou (nar. 27.06.1987), bytem A.V.Šembery 135, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Denisa Cabicarová (nar. 19.08.1992), bytem 17.listopadu 681, Vysoké Mýto

3.   Jana Neprašová (nar. 24.04.1990), bytem U Potoka 759, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

 

1115/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Kreminem (nar. 30.03.1987), bytem Družstevní 320, Luže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Adéla Vebrová (nar. 16.08.1994), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto

3.  Štěpán Zvonár (nar. 24.09.1948), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

1116/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Oldřiškou Veisovou (nar. 05.08.1971), bytem Českých bratří 140, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jana Neprašová (nar. 24.04.1990), bytem U Potoka 759, Vysoké Mýto

3.   Denisa Cabicarová (nar. 19.08.1992), bytem 17.listopadu 681, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

1117/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Markem (nar. 21.11.1981) a Monikou (nar.26.06.1979) Faitovými, bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

 

 

1118/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou  do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

 

1119/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Belovou (nar. 12.07.1981), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

 

1120/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou  ( nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar. 28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.10.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 1 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

1121/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Bykárem ( nar.06.10.1977) a  Andreou Dadučovou (nar. 18.09.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.10.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře uzavřeného s MěBP na částku 2.000Kč/měsíc, doplacení chybějící splátky na MěBP a uzavření splátkového kalendáře na Útvaru tajemníka s minimální měsíční splátkou 2000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

1122/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2013 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

 

1123/13

 

Rada města schvaluje

 

směnu bytu č. 5 v č.p. 88 v ulici Sv.Čecha ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Věra a Pavel Ropkovi za byt č. 3 v č.p. 88 v ulici Sv.Čecha ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Karel a Zdenka Lorencovi.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

1124/13

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č.12 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy  s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971) a Petrem Bykarem ( nar. 04.01.1983) bytem Husova 156 Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013.

 

 

1125/13

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č.14 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy  s panem Romanem Miko ( nar.01.01.1992) bytem Fibichova 138, Vysoké na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013.

 

 

1126/13

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č.1 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy  s paní Michaele Ferkové  (nar.12.03.1991) bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013

 

 

 

1127/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Kar. Světlé ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Vítkovou, bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

1128/13

 

Rada města schvaluje

 

dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 667 o nájmu nebytových prostorů v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1129/13

 

Rada města souhlasí

 

s pravidly pro povolování kácení stromů dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

1130/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010496/VB1, Vysoké Mýto, ČEZ Energo - vn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností GEOMA HJ Pardubice s.r.o., IČ 25262416, se sídlem Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4644/63, 4644/64 a 4644/117 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, dle geometrického plánu č. 3739-162/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

1131/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 1 000,-- Kč  na podporu spolkové činnosti Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1132/13

 

Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto v roce 2013 ve výši 28 874 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

1133/13

 

Rada města souhlasí

 

s použitím městského znaku na tabuli u vjezdu do města Ozorków s informací, že Vysoké Mýto je partnerským městem.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1134/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí  nefinančního daru ve formě parkovací známky na rok 2013 majiteli domu č. p. 95/I jako kompenzace za omezení užívacích práv v souvislosti se stavebními pracemi na Muzeu českého karosářství zasahujícími na pozemek tohoto vlastníka.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1135/13

 

Rada města bere na vědomí

 

zprávu o návrhu sanace trhlin zdiva a návrh opatření pro zajištění stability hradební zdi při vstupu do Jungmanových sadů od Choceňské věže.

 

 

 

1136/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto pro paní Mgr. Olgu Steifeldovou a pana RNDr. Vladislava Steinfelda, oba bytem Bratří Škorpilů č.p. 19, 566 01 Vysoké Mýto, na dům Bří. Škorpilů č.p. 19, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto, ve výši 14.202,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: jednání ZM

 

 

 

1137/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy: 158223, se společností VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949, na akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1138/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 8800074635/1/BVB/P, se společností VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949, na akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1139/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.: 320050028034 s provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949, na akci „Muzeum českého karosářství …“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

 

 

1140/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnové listy č. 27, 35, 36, které jsou závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

1141/13

 

Rada města schvaluje

 

provedení statického ztužení stěn budovy soudu bez injektáže trhlin v rozsahu technického řešení navrženého společností astalon s.r.o. ze dne 12.09.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1142/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 963/13 ze dne 24.07.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

1143/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou ROBUST architects, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ: 76609448, jako zpracovatelem projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, s termínem dokončení do 18.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 18.10.2013

 

 

 

 

1144/13

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Stavební úpravy B. Smetany č.p. 92“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1145/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ: 27542009, na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „Stavební úpravy B. Smetany č.p. 92“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 43.200,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

                                                                                                         

 

 

1146/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 02.05.2013 na akci: „Oprava sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“ se zhotovitelem MgA. Jakubem Kándlem, Horní 1462/2, 14000 Praha - Nusle, IČ: 87936551, s termínem dokončení do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

                                                                                                                     

 

 

1147/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty.                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta