Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-07 ze dne 15.2.2006

21.02.06

 

 

 

U s n e s e n í    č. 7/06

 

 

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 15.2.2006

 

 

 

 

 

 

Rada města schvaluje:

 

 

90/06

 

pořad schůze rady města konané dne  15.2.2006 dle předloženého návrhu.

 

 

91/06

 

finanční dotaci  ve výši 3 000,- Kč MS ČČK Vysoké Mýto na rok 2006.

 

 

                                                                                     Z: p. Felgr

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

92/06

 

výroční zprávu o poskytnutí informací  podle zákona 106/1999            

 

Sb., o svobodném  přístupu k informacím

 

 

                                                                                     Z: p. Felgr

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

93/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p.856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ferkovými Květou (nar. 22.9.1958) a Albínem (nar. 10.4.1958), oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

 

94/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Kováčovými Pavlem  (nar. 17.1.1976) a Marcelou (nar.25.11.1978) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                                    T: ihned

 

 

 

 

95/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Husárovými Dezidérem (nar.5.5.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

96/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Csocsovými Radkem (nar.7.3.1974) a Natašou (nar.13.4.1977, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ¼ roku.

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

97/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě se slečnou Alenou Petikovou (nar.20.6.1982), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ¼ roku.

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

Rada města souhlasí:

 

 

98/06

 

s  uzavřením smlouvy o dílo s firmou SSI Schäfer s.r.o., Tovární 325, 753 01 Hranice, IČ 61060755 na dodávku 159 ks  speciálních intenzivně provětrávaných nádob pro sběr bioodpadů typu Compostiner na realizaci akce „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto“ , zavádění třídění bioodpadu do tří lokalit dle typu zástavby.

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

 

Rada města neschvaluje:

 

 

99/06

 

finanční dotaci Dobrovolnickému centru  Světlo Ústí nad Orlicí.

 

 

                                                                                     Z: p. Felgr

 

                                                                                     T: ihned

 

 

 

 

 

 

Rada města doporučuje:

 

 

100/06

 

ZM přijmout následující usnesení :

 

ZM souhlasí s vyplácením odměn  předsedům komisí a výborů ve výši 1.100,-Kč podle nařízení vlády č.23/99 o odměnách členům zastupitelstev v obcích od 1.1.1999.

 

 

                                                                                     Z: p. Pohorská

 

                                                                                     T: 15.2.2006

 

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí:

 

 

101/06

 

informace starosty a místostarosty města.

 

 

 

 

Bohuslav  F e n c l

 

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a

 

místostarosta