Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2013-20 ze dne 1.7.2013

03.07.13

Souhrn usnesení č. 20/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 7. 2013

 

 

 

894/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 1. 7. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

895/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 880/13 ze dne 26.6.2013.

 

 

 

896/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 881/13 ze dne 26.6.2013.

 

 

 

897/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 882/13 ze dne 26.6.2013.

 

 

 

898/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 883/13 ze dne 26.6.2013.

 

 

 

 

 

 

899/13

 

Rada města schvaluje

 

text Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.07.2013

 

 

900/13

 

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku „ Poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „ Muzeum českého karosářství – rekonstrukce budov bývalé staré radnice ( soudu ) č.p. 96  na náměstí Přemysla Otakara II. A vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto –Město“, komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. František Jiraský - místostarosta, ( Bc. Stanislava Fišerová – referent OFI )

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, ( Ing. Jana Holubová – vedoucí OSM )

- Ing. Michal Zima – vedoucí OFI, ( Ing. František Eliáš – vedoucí OIN )

- Mgr. Veronika Lžíčařová – DABONA s.r.o., ( Lucie Serbousková - DABONA s.r.o.)

- Bc. Veronika Šubotníková - DABONA s.r.o., ( Ing. Miroslava Zemanová - DABONA s.r.o.)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

901/13

 

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku „ Poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „ Muzeum českého karosářství – rekonstrukce budov bývalé staré radnice ( soudu ) č.p. 96  na náměstí Přemysla Otakara II. A vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto –Město“, hodnotící komisi pro posouzení nabídek ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. František Jiraský - místostarosta, ( Bc. Stanislava Fišerová – referent OFI )

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, ( Ing. Jana Holubová – vedoucí OSM )

- Ing. Michal Zima – vedoucí OFI, ( Ing. František Eliáš – vedoucí OIN )

- Mgr. Veronika Lžíčařová – DABONA s.r.o., ( Lucie Serbousková - DABONA s.r.o.)

- Bc. Veronika Šubotníková - DABONA s.r.o., ( Ing. Miroslava Zemanová - DABONA s.r.o.)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

902/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na Poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „ Muzeum českého karosářství – rekonstrukce budov bývalé staré radnice ( soudu ) č.p. 96  na náměstí Přemysla Otakara II. A vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto –Město“ ve složení:

- Komerční banka, a.s., Náměstí Republiky 222, 530 78 Pardubice,

- Česká spořitelna, a.s., Regionální korporátní centrum v Pardubicích, třída Míru 72, 531 07 Pardubice,

- Československá obchodní banka, a.s., Třída Míru 63,  531 83 Pardubice,

- Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,

- GE Money Bank, a.s., BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a,  140 28 Praha 4 – Michle, 

- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.07.2013

 

 

903/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucí oddělení správy majetku jednat s žadateli ve věci bezplatného užívání vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. za účelem uspořádání hudebního festivalu s názvem Mýto sobě o změně termínu. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

904/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a pana Kovaříka.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta