Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2013-14 ze dne 15.5.2013

17.05.13

Souhrn usnesení č. 14/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 5. 2013

 

598/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 15. 5. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

599/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy s DILIÍ, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, Krátkého 1, 190 03 Praha 9, IČO 65401875, k výkonu kolektivní správy práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                 

 

600/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Zámrsk na opravu kostela sv. Petra a Pavla a přilehlé márnice ve Slatině.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                 

 

 

601/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace a členství Asociaci nositelů legionářských tradic na vydávání časopisu Historický kaleidoskop.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                 

602/13                                                                                              

 

Rada města schvaluje

 

přijetí dotace na akceschopnost jednotky SDH ve výši 100 000 Kč od Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

603/13

 

Rada města schvaluje

 

nákup automobilu Peugeot 308 SW 1.6 HDI za cenu 299 000 Kč od firmy Autoart P.P. s.r.o. Vysoké  Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                 

 

604/13

 

Rada města schvaluje

 

bezplatné zapůjčení osobního automobilu Škoda Fabia 1E4 8101 mezi Městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto na dobu určitou a to na období od 24.6.2013 do 24.6 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 24.6.2013

 

                                                                                 

605/13

 

Rada města schvaluje

 

prodej osobního vozu Hyundai Sonata 2E6 5050 firmě Autoart P.P. s.r.o.  Vysoké Mýto za  cenu 90 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                 

 

606/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností AB plus CZ s.r.o., IČ:25168860, se sídlem Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7, jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „Pořízení síťových přepínačů“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 280 209 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30.05.2013

 

                                                                                                   

 

607/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1306/2 včetně části budovy č.p.112 stojící na p.č.1306/2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti MěSP  Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 60916052  dle předloženého návrhu. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

608/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním sportovní akce - cyklistické závody pro děti od 2-15 let v Jungmannových sadech v neděli 22.9.2013 od 8:00 do 17:00 hodin. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

609/13

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství – části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p. 211) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2m2 za účelem umístění reklamního stánku  dne 29.5.2013 pro GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720  pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,2m.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

610/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním nevýdělečné akce - 1.dětské Goltgotiády aneb olympiáda trochu jinak na pozemku p.č. 4644/68 a 4644/46 v sobotu 1.6.2013 od 10:00 do 15:00. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

611/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním akce 4.ročníku  setkání vozů Škoda 110R Coupé ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II. dne 24.8.2013 od 11 do 16 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

612/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor č.104 dle PD o výměře 44,5 m2 a podíl ve výši 1/2 nebytového prostoru č. 125 (WC) o výměře 0,8 m2 v budově č.p.198 na st.p. č. 204 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Karolíny Světlé dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

613/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10 m2 v ulici Brandlova ve Vysokém Mýtě za účelem zřízení zahrádky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

614/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení budovy bez č.p. stojící na p.č. 304 v k.ú. Vysoké Mýto – Klášterní bašta Mikádu – středisku volného času, IČ: 72087013 ve dnech 18.5.2013 a 19.5.2013 za účelem  pořádání noční šifrovací hry Tulák.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

615/13

 

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 12 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Lenky Zahrádkové na paní Romanu Němcovou (nar.10.04.1986), bytem Řepníky 109, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

616/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Jirečkovou (nar. 24.01.1952), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Martinem Šimonem ( nar.18.01.1977), bytem Ležáků 665, Vysoké Mýto

3.   Kateřinou Černou (nar. 13.03.1990), bytem Rokycanova 595, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

617/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼  roku, tj. do 31.07.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

618/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, tj. do 31.08.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

619/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou  (nar. 24.03.1970) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku, tj. do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

 

 

620/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, tj. do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                                   

 

 

621/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 07.07.1973) a Vlastou (nar. 13.01.1973) Stoklasovými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

622/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Belovou (nar. 12.07.1981), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, tj. do 31.08.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                                    

 

 

623/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Khee Lu (nar. 06.02.1983) a Yawng Hlue (nar. 10.01.1984) Peter, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou, tj do 31.03.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

624/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar.22.01.1970) Vyhnálkovými, bytem Javornického č.p.2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a budou-li nadále zaměstnáni ve školství ve Vysoké Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

 

625/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Stoklasovou (nar. 08.09.1975),  bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku, tj do 30.09.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                 

 

626/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi  Josefem ( nar.02.01.1975) a Markétou (nar. 25.11.1975) Perkovými,  bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku,  tj do 31.08.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                                                   

 

 

 

627/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Fritscheovou (nar. 21.04.1980),  bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou

do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

 

 

628/13

 

Rada města schvaluje

 

směnu bytu č. 2 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Lukáš Vágner  za byt č. 9 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Vladimír a Ivana Bělouškovi.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

                                                                      

 

629/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr bezúplatně převést pozemek parc. č. 347/2 nově vzniklý geometrickým plánem č. 3567-184/2011 o výměře 27 m2 oddělený z parc. č. 347 v k.ú. Vysoké Mýto.

                                                                                                   

 

630/13

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci PhDr. Pavla Chalupy, bytem Pustina 45, Vysoké Mýto z funkce člena kulturní komise k 15. 5. 2013.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

631/13

 

Rada města jmenuje

 

členkou kulturní komise Mgr. Martu Řezáčovou, bytem Mánesova 217, 566 01 Vysoké Mýto

od 15. 5. 2013.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                 

 

632/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi Městem Vysokým Mýtem a společností Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4,.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

633/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi městem Vysokým Mýtem a společností Pragoplyn, a.s., IČ:27933318, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Nové Město.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                 

 

 

634/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta