Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-13 ze dne 6.5.2013

10.05.13

Souhrn usnesení č. 13/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6. 5. 2013

 

 

577/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 6. 5. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

578/13 

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy o dílo s Ak. mal. Pavlem Křížem, Truhlářská 20/1119, 110 00  PRAHA 1 - Nové Město, jako dozorem zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Obnova sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“, podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

579/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření objednávky se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909 na zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby na akci „Parkoviště v areálu MěSP“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

                                                                                                                                

 

 

580/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy o dílo se společností KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako zhotovitelem zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu, která bez DPH s 5% rezervou činí 1.485.665,00 Kč a s DPH činí 1.797.655,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                                            

 

 

581/13

 

Rada města přijímá

 

dotaci na akci CZ.1.02/4.1.00/12.16305 Kompostárna Vysoké Mýto, identifikační č. EDS/SMVS: 115D242001407, evidenční č. IS SFŽP: 121136234, určenou registračním listem č. j.: 115D242001407 ze dne 02.04.2013.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

 

 

 

582/13

 

Rada města schvaluje

 

Koncept situace akce Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova, jako podklad pro pořízení nové dokumentace pro územní řízení podle předloženého návrhu.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

 

 

 

583/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření objednávky se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

 

584/13

 

Rada města schvaluje

 

užíváním veřejného prostranství za účelem pořádání veřejně prospěšné akce - 3.ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2013 na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 16.-23. září 2013. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

585/13

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání veřejně prospěšné akce – pátého ročníku Veřejné bohoslužby Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 23.6.2013 od 14hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

586/13

 

Rada města schvaluje

 

podání výpovědi ze smlouvy č. 615 o nájmu nemovitostí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

587/13

 

Rada města schvaluje

 

Zveřejnění informace o záměru výpůjčky pozemku p.č. 146/1 a budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č. 146/1 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s., IČ:28852150.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

588/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru právnímu a majetkovému žádost společnosti CORESO, spol.s.r.o. na umístění elektrického kabelu na pozemcích města opětovně předložit radě města poté, co bude žadatelem doloženo uhrazení všech splatných závazků vůči městu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: průběžně

 

 

 

589/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č.9 k pojistné smlouvě č. 7720602820 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

590/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na zakoupení minigolfu v hodnotě 6 390 Kč pro Mikádo – středisko volného času, IČO 72087013 s podmínkou, že bude zapůjčován školám a spolkům k dalšímu využití.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

591/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od firmy Ecotex, s. r. o., se sídlem Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 63216141 pro kulturní účely ve městě, konkrétně na realizaci výstav pořádaných Městskou galerií ve Vysokém Mýtě v roce 2013: výstava Zdeňka Rosáka, výstava Gabriely Fajfrové a Jany Stiborik, 6. salon vysokomýtských malířů, výstava Hany Voříškové, Partnerská města a Zvonice patří keramikům.

 

Zodpovídá: kurátorka Městské galerie

Termín: ihned

 

 

 

592/13

 

Rada města zrušuje

 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách celé zadávací řízení Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto). Důvodem zrušení je negativní stanovisko CRR ČR pro NUTS II Severovýchod k zadávacímu řízení a udělení sankcí od poskytovatele dotace při uzavření smluv. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

593/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení RM č. 1183/12 ze dne 7. 11. 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

594/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení RM č. 2/13 ze dne 2. 1. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

595/13

 

Rada města schvaluje

 

odstoupení od projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

596/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy o dílo se společností Xanadu a.s., IČ: 14498138, sídlo: Žirovnická 2389, Záběhlice, 106 00 Praha 10, jako zhotovitelem zakázky malého rozsahu na dodávky na akci: „Pořízení serverů, diskového pole a virtualizačního software“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 795 480 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30.05.2013

 

 

597/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka a pana Kovaříka.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

 

 

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta