Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-12 ze dne 24.4.2013

29.04.13

Souhrn usnesení č. 12/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 4. 2013

 

 

529/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 24. 4. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

530/13                                                                                                                      

 

Rada města s ch v a l u j e

 

přijetí dotace ve výši 740.000 Kč v rámci Národního přesídlovacího programu v souvislosti s přijetím nové barmské rodiny.

 

Termín:           Ihned

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, Vedoucí OSZ

 

                                                                                                         

 

531/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼ roku.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

 

532/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem  Lubošem Rabou (nar.30.11.1986), bytem Leština 29, Proseč u Skutče. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Hana Lukašíková ( nar. 19.03.1983), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto

3.   Josef Sůva (nar. 06.04.1980), bytem Brandlova 505, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

 

533/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Daňo (nar. 09.10.1990), bytem U Staré zastávky 497, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

534/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Sandře  (nar. 13.10.1993) a Štefanu (nar. 04.06.1993) Godlovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2013 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

 

535/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

536/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou  ( nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar. 28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

 

537/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Bykárem ( nar.06.10.1977) a  Andreou Dadučovou (nar. 18.09.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

538/13

 

Rada města souhlasí

 

s podnájmem bytu č.10 v čp.781 v ulici V Břízkách na dobu určitou a to od 01.05.2013 do 30.04.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

539/13

 

Rada města trvá

 

na usnesení č.364/13 ze dne 13.03.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2013

 

 

540/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněným a paní Ivou Vopršálkovou, bytem Husova 943, 566 01 Vysoké Mýto jako investorem uložení NTL plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 4866 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

 

 

 

541/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6 m2 v ulici Odbojářská ve Vysokém Mýtě za účelem zřízení zahrádky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

542/13

 

Rada města neschvaluje

 

pronájem části pozemku parc. č. 3003 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 za účelem umístění domečku na točenou zmrzlinu a rychlé občerstvení + 1 stolek a 2 židle.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

543/13

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství , části p.č. 4785 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu dvou parkovacích míst – 25m2 před provozovnou čp. 93 – Metropolis v období od 01.05.2013 do 30.09.2013. Provozní doba předzahrádky bude od 8:00-21:30 hod. Provedení předzahrádky musí být schváleno architektem města Ing. arch. Milanem Košařem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

544/13

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství , části p.č. 4785 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu třech parkovacích míst – 38m2 před provozovnou čp. 213 – kavárna v období od 01.05.2013 do 31.10.2013. Provedení předzahrádky musí být schváleno architektem města Ing. arch. Milanem Košařem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

545/13

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 dle projektové dokumentace o rozloze 112,70 m2 v budově č.p.116 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě stojící na p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto uzavřené s MUDr. Dagmar Kellnerovou, IČ: 4447204 dohodou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

546/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem nebytových prostorů č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 dle projektové dokumentace o rozloze 112,70 m2 v budově č.p.116 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě stojící na p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Dagmar Kellnerové s.r.o., IČ: 28859901. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

547/13

 

Rada města souhlasí

 

s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v č.p. 116 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě mezi společností MUDr. Dagmar Kellnerová s.r.o., IČ: 28859901 a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s., IČ:27520528 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

548/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 1524/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15m2 v ulici Generála Svatoně ve Vysokém Mýtě společnosti METALLKOHEN s.r.o., IČ:27481018 za účelem umístění stavební buňky. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu určitou do 31.8.2013. Nájemné za období od 1.5.2013 do 31.8.2013 bude ve výši 756,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

549/13

 

Rada města zrušuje

 

Usnesení 290/13 ze dne 27.2.2013 v celém znění.

 

 

 

550/13

 

Rada města schvaluje

postup při uzavírání nových pojistných smluv školských příspěvkových organizací města Vysokého Mýta dle varianty III.. Smlouvy bude zajišťovat pojišťovací makléř města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

551/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření pojistné smlouvy na pojištění školských příspěvkových organizací města Vysokého Mýta se společností Kooperativa pojišťovna a.s. dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

552/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 210 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a JUDr. Mariií Fajtovou, IČ: 25800612 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

553/13

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání veřejně prospěšné akce – Den matek na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 12.5.2012 od 13 do 15:30 hod pro organizaci Orel Jednota Vysoké Mýto, IČ: 61239704. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

554/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit část pozemku parc. č. 255/1 označenou dle geometrického plánu č. 114-43/2013 jako díl „a“ o výměře 19 m2, část pozemku parc. č. 259/5 označenou jako díl „b“ o výměře 91 m2 a část pozemku parc. č. 255/16 označenou jako díl „d“ o výměře 87 m2 vše v k.ú. Domoradice. Původní nemovitosti – pozemky parc. č. 255/1, 259/5 a 255/16 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto, katastrální území Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

555/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3681-040069/2012 označený jako parc. č. 4664/115 zastavěná  plocha o výměře 6 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní nemovitost – pozemek parc. č. 4664/2 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

556/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 675/4 v čp. 675 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 600.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

557/13            

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/3 v čp. 676 v ulici Větrná (2+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 329/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 900.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

558/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/4 v čp. 676 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 600.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

559/13

 

Rada města souhlasí

 

s udělením státního občanství ČR  Nazariji Kolotylovi, nar. 13.04.1995, bytem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pivovarská 402

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

560/13

 

Rada města schvaluje

 

výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Sdružené služby dodávky elektřiny, pro Město Vysoké Mýto“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 19.4.2013 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Amper Market, a.s., IČ: 24128376, Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

561/13

 

Rada města schvaluje

 

výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 19.4.2013 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Pragoplyn, a.s., IČ: 27933318, Jungmannova 36/31, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

562/13

 

Rada města schvaluje

 

výsledek výběrového řízení na zakázku STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA s pořadím uchazečů: 1. Janečka consullting, s.r.o., Vranovská 104, 614 00  BRNO, IČ 282 643 71, 2. CENTRUM EP, Soukenická 54, 500 03  HRADEC KRÁLOVÉ, IČ  712 88 40, 3. Metod Konzult IPM, s.r.o., Ostružnická 14, 779 00  OLOMOUC, IČ  479 75 318.

 

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – referent strategického plánování

Termín:           15.05.2013

 

 

 

563/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy na zakázku STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA s vybraným uchazečem, firmou Janečka consullting, s.r.o., Vranovská 104, 614 00  BRNO, IČ 282 643 71.

 

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – referent strategického plánování

Termín:           15.05.2013

564/13

 

Rada města bere na vědomí

 

nabídku společnosti Ing. arch. Jaroslav Menšík AIRA - Projektová činnost ve stavebnictví, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice, IČO 10497552, DIČ CZ 501207076 na vypracování dokumentace pro územní řízení na akci – „Modernizace KPB Vysoké Mýto“.

 

 

 

565/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16.01.2013, na vytvoření digitálního protipovodňového plánu města Vysokého Mýta se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 28358589, DIČ: CZ 28358589, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

566/13                                                                                              

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.01.2013, na zpracování zadávací dokumentace, včetně organizace zadávacího řízení na dodavatele k projektu s názvem „Varovný systém města Vysoké Mýto“ akce č. 11092661, v rámci Operačního programu Životní prostředí, se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 28358589, DIČ: CZ 28358589, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

567/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Zprávu o průběhu řízení změny stavby před dokončením na stavbu: „Rekonstrukce komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165, ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

568/13

 

Rada města schvaluje

 

Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“, Změnový list č. 19 ve variantě s železobetonovou stěnou, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

 

 

569/13

 

Rada města neschvaluje

 

Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“, Změnový list č. 20, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

 

 

570/13

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu s vlastníkem nemovitosti čp. 97 na parcele č. 21 v k.ú. a obci Vysoké Mýto, sousedících se stavbou „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

 

 

 

571/13

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu s vlastníkem nemovitostí čp. 179 na parcele č. 23 a parcely č. 24 v k.ú. a obci Vysoké Mýto, sousedících se stavbou „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

 

572/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 3 Smlouvy ze dne 30.01.2008 se spoluvlastníky nemovitosti čp. 95 na parcele č. 17, v k.ú. a obci Vysoké Mýto, sousedících se stavbou „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

 

 

573/13

 

Rada města schvaluje

Uzavření smlouvy o dílo s panem MgA. Jakubem Kándlem, Pod altánem 44, 100 00 Praha 10, DIČ: CZ 7310030255 jako zhotovitelem zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Obnova sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 601.700,00 Kč a s DPH činí 728.057,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

574/13

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 378/13, ze dne 13.03.2013.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

575/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení akce „Obnova sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“, která je vedené jako nemovitá kulturní památka pod r.č. 25944/6-4106 do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013. Celkové náklady akce 601.700,00 Kč bez DPH (728.057,00 Kč včetně DPH).

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

576/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty a tajemníka.                                                                                                                    

                                                                                                                                 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta