Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2013-08 ze dne 26.3.2013

29.03.13

Souhrn usnesení č. 8/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 3. 2013

 

 

410/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 26. 3. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

411/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  se společností TOP AUDITING, s. r. o. Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, IČO: 454 77 639, DIČ: CZ454 77 639 na provedení auditu projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046, financovaném z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned 2013

 

 

412/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Obnova sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

413/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

-           akad. sochař Petr Dufek, Sluneční 942, 29301 Mladá Boleslav, IČ: 48680729;

-           ak. mal. Pavel KŘÍŽ, Karoliny Světlé 325/31, 11000 Praha 1, IČ: 63941287;

-           ak. mal. Martin MARTAN, U hráze 343/3, 10000 Praha - Strašnice, IČ: 48132144;

-           ak. mal. Zdeněk NOVOTNÝ, U Zvoničky 13/3, 16200 Praha 6, IČ: 49277944;

-           ak. mal. Eva Skarolková, Ametystová 647/26, 15300 Praha 5, IČ: 65444477;

-           Mgr. René Tikal, Stochovská 148/24, 16100 Praha 6, IČ: 48624705;

-           ak. mal. Hana Vítová, Pernštýnská 46, 53002 Pardubice, IČ: 46497307;

kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci „Obnova sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

414/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnový list č. 17, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

415/13

 

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1023/12 ze dne 05.09.2012, č. 403/13, 404/13, 405/13 ze dne 13.03.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

416/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavení společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2013

 

 

417/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na stavební práce, dodávky a služby pro jednací řízení bez uveřejnění“ dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“ ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. František Jiraský (Ing. Jaromír Andrle), JUDr. Libor Poláček (Bořivoj Pitra),

Ing. František Eliáš (Ing. Luboš Karmín).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

418/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Mandátní smlouvu se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., Pražská 135, 541 01 Trutnov, IČ: 274 72 493.

 

                                                                                                                     

 

 419/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Plán výzev SFŽP k 19.03.2013.

 

 

420/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr akce Realizace úspor energií – Areál Vraclavská, Vysoké Mýto dle předloženého záměru.

 

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: ihned

 

 

 

421/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909 na zpracování projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energií – areál Vraclavská, Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: 31.12.2013

 

 

 

422/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č. 499/1 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 499/2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 499/3 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 499/4 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 499/5 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 499/6 zastavěná plocha a nádvoří a dále budovy č.p. 60 stojící na p.č. 499/6, budovy bez č.p. stojící na p.č. 499/2 a budovy bez č.p. stojící na p.č. 499/4, včetně drobných staveb v areálu školky vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

423/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č. 1474 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1475 – zahrada a budovu č.p.397 stojící na p.č. 1474, včetně drobných staveb v areálu školky vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

424/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č 4644/95 – ostatní plocha/ost.komunikace, p.č. 4644/96 – zast.plocha a nádvoří a budovu č.p. 688 stojící na p.č. 4644/96, včetně drobných staveb v areálu školky vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

425/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č. 2004/1 – zahrada, p.č. 2004/7 – ostatní plocha/ost.komunikace, p.č. 2004/8 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2004/9 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2004/10 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2004/11 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2004/12 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2004/13 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2004/14 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 2004/20 – zahrada, p.č. 2004/21 – zahrada, p.č. 2004/22 – zahrada, p.č. 2004/23 – zahrada, p.č. 2004/24 – zahrada, p.č. 2004/25 – zahrada, p.č. 2004/26 – zahrada, p.č. 2004/27 – zahrada, p.č. 2004/29– zahrada, p.č. 2004/30 – zahrada, p.č. 2004/31 – zahrada, p.č. 2004/32 – zahrada, p.č. 2004/33 – zahrada, p.č. 2020/1 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 2020/2 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 2020/3 – ostatní plocha/jiná plocha, p.č. 2020/4 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2020/5 – ostatní plocha/ost.komunikace, p.č. 2020/6 – ostatní plocha/jiná plocha a budovy č.p. 220 stojící na p.č. 2004/8, budovy bez č.p. stojící na p.č. 2004/9, budovy bez č.p. stojící na p.č. 2004/10, budovy bez č.p. stojící na p.č. 2004/11, budovy bez č.p. stojící na p.č. 2004/12, budovy bez č.p. stojící na p.č. 2004/13, budovy bez č.p. stojící na p.č. 2020/4, včetně drobných staveb v areálu školky vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

426/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č 1515/20 – ostatní plocha, p.č. 1515/21 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/27 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/71 – ostatní plocha/manipulační pl., p.č. 1515/83 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/84 – ostatní plocha/manipulační pl., p.č. 1515/158 – ostatní plocha/sportoviště, p.č. 1515/159 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/160 – ostatní plocha/sportoviště, p.č. 1515/161 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/162 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/163 – ostatní plocha/sportoviště, p.č. 1515/164 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1515/165 – ostatní plocha/sportoviště, p.č. 1810/1 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1810/2 – ostatní plocha /jiná plocha, p.č. 1813/3 – zahrada, p.č. 1813/4 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1813/5 – zahrada, p.č. 1813/6 – zahrada a budovy č.p. 317 stojící na p.č. 1810/1 a budovy č.p. 720 stojící na p.č. 1515/21, 1515/27, 1515/83, 1515/159, 1515/161, 1515/162, 1515/164, budovy bez č.p. stojící na p.č. 1813/4, včetně drobných staveb v areálu školy vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Vysoké Mýto, IČ: 00856878. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

427/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č 223 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 224 – ostatní plocha/zeleň, p.č. 519 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 520 – zahrada, p.č. 1458 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1459 – zahrada a budovy č.p. 2 stojící na p.č. 519, budovy č.p. 350 stojící na p.č. 1458 a budovy č.p. 273 stojící na p.č. 223, včetně drobných staveb v areálu školy vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 49317032. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

428/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č 1072 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1073 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1074 -  zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 64 stojící na p.č. 1072, budovy č.p. 100 stojící na p.č. 1074 a budovy č.p. 151 stojící na p.č. 1073 vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

429/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků p.č 432 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 433/1 – zahrada a budovy č.p. 190 stojící na p.č. 432 vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

430/13

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení pozemků st.p.č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 201/1 – zahrada, p.p.č. 201/2 – zahrada, p.p.č. 740/3 – zahrada a budovy č.p.11 stojící na st.p.č. 57, včetně drobných staveb v areálu školy vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 70998671. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

431/13

 

Rada města schvaluje

 

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2012.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

 

 

432/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka, MUDr. Šafrové a Ing. Vacka.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta