Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-01 ze dne 2.1.2013

07.01.13

Souhrn usnesení č. 1/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.1.2013

 

 

1/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 2. 1. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

2/13

 

Rada města schvaluje

 

v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběr nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto), a to pro část I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě výsledků hodnotící komise podal uchazeč: Xanadu, a. s., IČ: 14498138, Žirovnická 2389, 106 00 Praha. Rada města současně pověřuje starostu města uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem společností Xanadu, a. s., IČ: 14498138, Žirovnická 2389, 106 00 Praha, a to až po obdržení kladného stanoviska kontrolního orgánu (CRR) s dosavadním průběhem zadávacího řízení.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                                                                           

 

3/13

 

Rada města bere na vědomí

 

stanoviska žadatelů o využívání rybníka Oklikov k rybářskému hospodaření  prezentovaná zástupci Českého rybářského svazu, místní organizace Vysoké Mýto panem Vondstrčilem a panem Šrautem.

 

 

4/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucí oddělení správy majetku zajistit projednání žádosti Českého svazu rybářů, místní organizace Vysoké Mýto o využívání rybníka Oklikov k rybářskému hospodaření v komisi ekologické a komisi majetkové, stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování a odboru životního prostředí KÚ Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 15.2.2013

 

 

 

5/13

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č.1/2013 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 03.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

6/13

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č.2/2013 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích dle předloženého návrhu s účinností od 03.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

7/13

 

Rada města schvaluje

 

podnájem nebytových prostor v budovách č.p. 69, 71, 72 v ul. Litomyšlská a v budově č.p.281 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě uvedených v příloze v návrhu podnájemních smluv.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

8/13

 

Rada města trvá

 

na uzavření smlouvy o výpůjčce č. 2047 mezi městem Vysokým Mýtem a Volejbalovým klubem Vysoké Mýto, IČ: 64771431 v předloženém znění.      

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

9/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení  bytu č. 7 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Evě Šafránkové            (nar. 01.08.1959), bytem Kpt.Poplera 60, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

10/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku tj. do 28.02.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

11/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku  tj. do 28.02.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

12/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok tj. do 30.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

13/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

 

Termín: 31.01.2013

 

 

 

14/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

15/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

16/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

17/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

18/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

19/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

20/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

21/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

22/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Natašou (nar. 10.04.1967) a Pavlem (nar. 20.11.1964) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

23/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2013

 

 

24/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě Vysokém Mýtě s firmou Stanislav Menclík, Dobrovského 72, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:72841214 za nabídkovou cenu 75.000,-Kč včetně DPH

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

25/13

 

Rada města schvaluje

 

umístění dopravního zrcadla v ulici Žerotínova, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

 

 

26/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. na základě návrhu Zastupitelstva města Vysokého Mýta jmenuje

 

Ing. Františka Jiraského, Ing. Michala Zimu, Ing. Janu Holubovou a JUDr. Libora Poláčka

do funkce člena dozorčí rady společnosti.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta