Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2012-42 ze dne 27.12.2012

07.01.13

Souhrn usnesení č. 42/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27.12.2012

 

 

1386/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 27. 12. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1387/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

záměr projektu “Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách ve Vysokém Mýtě. Tento projekt spočívá v zajištění tohoto druhu sociálních služby na území Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín:  ihned

 

 

1388/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

uzavření smlouvy o poskytování terénních sociálních služeb s Pardubickým krajem.

 

Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín:  ihned

 

 

1389/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši Kč 1 286 000,- .

 

Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín:  ihned

 

 

 

1390/12

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.8-2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2012

 

 

1391/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo se společností H - TRADE CZ s.r.o., Severní 382, 517 50 Častolovice, IČ: 28828755, jako dodavatelem demontážních prací na akci: „Parkoviště v areálu MěSP ”, v předloženém znění.

 

Termín:           28.02.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

1392/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Jiří Smolař, Azalková 634, 252 42 Jesenice - Horní Jirčany, IČ: 40601510, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby sanace základů budovy bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, dle předloženého návrhu.

 

Termín:           31.01.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

1393/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

přijetí nových Všeobecných obchodních podmínek a nový ceník s platností od 1.1.2013 společnosti QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525, DIČ: CZ26262525, dle předložených návrhů na využití "Profilu zadavatele prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje", za účelem zajištění služby související s uveřejňováním informací na profilu zadavatele o veřejných zakázkách.

 

Termín:           od 01.01.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta