Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2012-39 ze dne 14.11.2012

16.11.12

Souhrn usnesení č. 39/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14.11.2012

 

1196/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 14. 11. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1197/12

                                                                                                                                           

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o využívání městského kamerového dohlížecího systému ve Vysokém Mýtě mezi městem Vysokým Mýtem a Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje v rámci projektu „ Vysoké Mýto - Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“

 

Zodpovídá: Mgr. Vlček 

Termín:  do 30.11.2012

 

 

 

1198/12

 

Rada města schvaluje

 

úpravu rozpočtu na rok 2012 a aktualizaci odpisového plánu na rok 2012 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

 

 

 

1199/12

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizaci ve výši  Kč  64.768,00 do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:  ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: do 31.12.2012

 

 

 

1200/12

 

Rada města schvaluje

 

úpravu rozpočtu na rok 2012 a aktualizaci odpisového plánu na rok 2012 Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Edita Lipavská

Termín: ihned

 

 

 

1201/12

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto-Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizaci ve výši Kč 11.632,00  do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:  ředitelka Edita Lipavská

Termín: do 31.12.2012

 

 

 

1202/12

 

Rada města schvaluje

 

úpravu rozpočtu na rok 2012 a aktualizaci odpisového plánu na rok 2012 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

 

 

1203/12

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizaci ve výši Kč 27.320,00 o rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:  ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: do 31.12.2012

 

 

1204/12

 

Rada města schvaluje

 

úpravu rozpočtu na rok 2012 a aktualizaci odpisového plánu na rok 2012 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

 

 

 

1205/12

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizaci ve výši Kč 46.968,00 do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:  ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: do 31.12.2012

 

 

1206/12

 

Rada města schvaluje

 

úpravu rozpočtu na rok 2012 a aktualizaci odpisového plánu na rok 2012 Základní školy Vysoké Mýto,Jiráskova dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

 

 

1207/12

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola,  Vysoké Mýto, Jiráskova IČ: 00866878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizaci ve výši Kč 92.552,00  do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá:  ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: do 31.12.2012

 

 

1208/12

 

Rada města schvaluje

 

plán inventur v roce 2012.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

1209/12

 

Rada města jmenuje

 

členy inventarizačních komisí dle přílohy č.1 plánu inventur v roce 2012.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

1210/12

 

Rada města odvolává

 

paní Kamilu Netolickou z funkce člena likvidační komise města zřízené dle Směrnice o evidenci majetku města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

1211/12

 

 

Rada města jmenuje

 

paní Pavlínu Benešovou členkou likvidační komise města zřízené dle Směrnice o evidenci majetku města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

1212/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.6-2012 ze dne 12.listopadu 2012.

 

 

1213/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

1214/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.7-2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

1215/12

 

Rada města schvaluje

 

použití finančních prostředků Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

1216/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2013 dle předloženého návrhu s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

1217/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtový výhled na roky 2013-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

 

1218/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města zřídit stálý peněžní Sociální fond města Vysokého Mýta se statutem dle předloženého návrhu k 01.01.2013.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  12.12.2012

 

 

 

1219/12

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí, IČO 004 35 821 ve výši 2 000 Kč na akci 44. ročník ankety „O nejúspěšnějšího sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2012. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

1220/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 občanskému sdružení „Pomník zakladatelů města“, IČO 270 278 56 ve výši 50 000 Kč na sochu krále Přemysla Otakara II.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2012

 

 

1221/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2013 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve výši 100 000 Kč na akci Sodomkovo Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: leden 2013

 

 

 

1222/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na provoz prodejny č. 109 Domoradice obchodnímu družstvu KONZUM v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, pro rok 2013 ve výši 170 000 Kč. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  prosinec 2012

 

 

 

1223/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto ve výši 60 000 Kč na provoz školy.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2012

 

 

1224/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádný členský příspěvek ve výši 37 674,- Kč svazku obcí Mikroregionu Vysokomýtsko na financování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Mikroregionu Vysokomýtska a na vydání kalendáře svazku obcí na rok 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

 

1225/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout část pozemku označeného jako p.č. 4644/78 ostatní plocha  o výměře 7 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.  Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1226/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008920/VB/3, Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, Sirová – knn, nn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

 

1227/12

 

Rada města bere na vědomí

 

výpověď ze smlouvy č. 135 o nájmu části pozemku, kterou podala společnost SOAN, s.r.o., IČ: 00528030.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1228/12

 

Rada města trvá

 

na usnesení č. 1104/12 ze dne 10.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1229/12

 

Rada města souhlasí

 

s výměnou dveří v prvním vchodu (směr k poli) v budově č.p. 731, nám Naděje, Vysoké Mýto za dveře automatické.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1230/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy č. 29/4-05-389-12 mezi městem Vysoké Mýto a Českou republikou, Ministerstvem obrany, zastoupenou Ing. Pavlem Jůnem, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební správy v Pardubicích, IČ:60162694  na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1231/12

Rada města neschvaluje

 

skácení 2 ks smrků u bytového domu čp. 514 v ul. Palackého na pozemku označeném jako parc. č. 824/1 ostatní plocha-zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1232/12

 

Rada města schvaluje

 

skácení 1 ks smrku před bytovým domem čp. 355 v ul. Brandlova na pozemku označeném jako parc. č. 797 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto a použití tohoto smrku na vánoční strom na nám. Přemysla Otakara II pro rok 2012 a skácení 4ks topolů na pozemku označeném jako parc. č. 5155/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1233/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce s Volejbalovým klubem Vysoké Mýto, Sportovní 224, Vysoké Mýto, IČ 64771431 na pozemky p.č. 2227/4 – ostatní plocha, sportoviště, p.č. 2227/5 – zast.plocha a nádvoří, budova bez č.p. stojící na p.č. 2227/5, p.č. 2227/6 – ostatní plocha, sportoviště, p.č. 2229/23 – zast. plocha a nádvoří, budova bez č.p. stojící na p.č. 2229/23, p.č. 2229/24 – ostatní plocha, sportoviště vše v k.ú. Vysoké Mýto, a to dle usnesení rady města č. 983/07 ze dne 25.9.2007.           .

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2012

 

 

1234/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4932/1, 4929, 4928, 4920/1, 4871 a 4876 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Rokycanova“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1235/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4664/90, 4644/88, 4644/78, 4644/82 a 4644/53 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Lidická + 1“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

 

1236/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2010141/VB/01 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4051/4 a 4052/18 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, Puškinova, sport. areál - knn“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1237/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2011041/VB/1 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4289/1, 4419 a 5120/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto 663, RIDGWEL s.r.o. - knn“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1238/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku tj. do 30.11.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1239/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku  tj. do 30.11.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1240/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Zemanovou (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok tj do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1241/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku tj. do 31.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1242/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼  roku tj. do 31.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

1243/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou  (nar. 24.03.1970) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou  ½ roku tj. do 30.04.2013

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1244/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Mgr.Lenkou Kubíčkovou (nar. 18.2.1987), bytem U Potoka 748, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 45.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Dušek Michal (nar. 12.06.1986), bytem Jiráskova 282, Luže

3.   Kucáková Jana (nar. 09.01.1973), bytem Chorvatská 1399/13, Praha 10

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1245/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Lepší (nar. 08.12.1971), bytem Stradouň 98, Chroustovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 45.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Nejedlá Renata (nar. 24.09.1974), bytem 9.května 616, Vysoké Mýto

3.   Kubíčková Lenka (nar. 18.02.1987), bytem U Potoka 748, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012                                                                                                 

 

 

 

1246/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Dianou Niklovou (nar. 06.03.1988), bytem V Peklovcích 447, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Křivánková Kristýna (nar. 09.10.1990), bytem Pod nádražím 333, Vysoké Mýto

3.   Šafránková Eva (nar. 01.08.1959), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

1247/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 8 v č.p. 857 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě Davidu Dudovi (nar. 14.05.1993), bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

1248/12

 

Rada města  neschvaluje

 

udělení výjimky z podmínek daných ve Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09 upravené dodatkem č.1 pro pana Jakuba Macáka, bytem Mládežnická 410, Vysoké Mýto a doporučuje panu Macákovi podat žádost o přidělení bytu do chráněného bydlení do Bereniky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

 

 

1249/12

 

Rada města neschvaluje

 

snížení ceny nájemného za pronájem bytu č.3 v ul. V Břízkách čp.778 a ukládá prověřit sociální poměry žadatele a navrhnout odpovídající řešení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku – Termín - ihned

Zodpovídá:  vedoucí OSZ – 23.11.2012

 

 

1250/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 5113/1, 4849, 4851, 4853, 818/1 a 4128/26 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Roháčova“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2012

 

                                                                                                                     

 

 

1251/12

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh možného zpoplatnění centra města.

 

                                                                                                                     

 

 

1252/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Hynek Seiner, Pardubice III, Studánka, Jana Zajíce 986, IČ: 74569104, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 90 000,- Kč a s DPH činí 108 000,- Kč, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na „Zpracování 2 - stupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci akce: Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí odboru

 

                                                                                                                     

1253/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

projektový záměr akce: Regenerace sídliště U hřbitova ve Vysokém Mýtě“ dle studie v předloženém znění.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí odboru

 

                                                                                                                     

1254/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Žižkova 738, IČ: 15030709, podle cenové nabídky v předloženém znění jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci akce: Regenerace sídliště U hřbitova ve Vysokém Mýtě“.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí odboru

 

                                                                                                                     

1255/12       

 

Rada města s ch v a l u j e

 

smlouvu o dílo na „Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby na akci: Městský klub, VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Středisko M-klub, Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Termín:           do 28.2.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN, VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.

 

                                                                                                                     

1256/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 27.8.2012 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a  Lukášem Klofandou, Svatopluka Čecha 89, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 76241441, dle cenové nabídky v předloženém znění.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

 

1257/12

 

Rada města bere na v ě d o m í

 

zprávu o nabídce spolupráce města Vysoké Mýto se společností Citymeter s.r.o. při obsluze zpoplatněných parkovacích míst a nabídku na odkupu stávajícího systému.

 

Termín:           31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

                                                                                                                     

1258/12

 

Rada města bere na v ě d o m í

 

uzavření smlouvy o dílo mezi organizací Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698 a společností Vzduchotechnika Šťastný a Machač s.r.o., Bokova 275, 530 03 Pardubice, IČ: 27552659, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: „Dokončení rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě ”, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 94 030,00 Kč a s DPH činí 112 836,00 Kč.

 

Termín:           31.12.2012

Zodpovídá:      Mgr. Stanislava Burešová - ředitelka MŠ Slunečná

 

           

                                                                                                         

1259/12

 

Rada města t r v á

 

na realizaci díla „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, podle předané realizační projektové dokumentace tj. budovu vězení č.p.165 neomítat.

 

Termín:           31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

1260/12

 

Rada města zrušuje

 

Usnesení rady města č. 1069/12 ze dne 3.10.2012.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OPM, OIN

                                                                                                                     

 

1261/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o způsobu odstranění reklamované vady díla s firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl v předloženém znění.

 

Termín:            30.11.2012

Zodpovídá:      vedoucí OPM, OIN

 

 

                                                                                                                     

 

1262/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/6810/2012-HUOM Sp 17/2004 Jir mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

 

 

1263/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

termín: 12.12.2012

 

 

1264/12

 

Rada města schvaluje

 

text vzorové smlouvy o podmínkách provozování fotovoltaické elektrárny.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1265/12

 

Rada města ukládá

 

správcům jednotlivých budov dle usnesení RM č. 1040/12 uzavřít smlouvu o podmínkách provozování fotovoltaické elektrárny ve znění schváleném RM

 

zodpovídají: jednotliví správcové budov

Termín: ihned

 

 

1266/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta