Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-37 ze dne 31.10.2012

02.11.12

Souhrn usnesení č. 37/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 31.10.2012

 

 

1164/12

 

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 31. 10. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1165/12

 

Rada města  s o u h l a s í

 

s udělením státního občanství ČR Adrianě Marcinovové, nar. 09.04.1973, bytem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Cukrovarská 128

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

 

 

1166/12

 

Rada města schvaluje

 

dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb s JUDr. Ivou Drahošovou ke dni 31.10.2012. 

 

 

1167/12                                                                                                                                                                                          

Rada města schvaluje

 

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2012/2013

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

 

1168/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.6-2012 ve znění Doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 07.11.2012

 

 

1169/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

přijetí finančního příspěvku ve výši 70 000,- Kč z II. etapy rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012 na obnovu nemovité kulturní památky „Oprava městského opevnění na pozemku p. č. 307, 306 ve Vysokém Mýtě“.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1170/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Přijetí dotace ve výši 762 000,- Kč z programu Podpora prevence kriminality – Pořízení, obnova a provozování majetku v oblasti prevence kriminality na akci „Vysoké Mýto - Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN, dotační manažer

 

 

1171/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na: Zpracování projektové dokumentace „Sanace základů budovy bývalého soudu a radnice č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě“.

 

Termín:            do 30.11.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1172/12

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na: Zpracování projektové dokumentace „Sanace základů budovy bývalého soudu a radnice č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě“.

 

Termín:            do 30.11.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN  

 

 

1173/12

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení , č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město“.

 

Termín:            do 30. 11. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1174/12

 

Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení , č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město“.

 

Termín:            do 30. 11. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1175/12

 

Rada města bere na vědomí

 

zprávu ředitele Městské galerie o předložení podkladů pro výběrové řízení na architektonické ztvárnění expozice Muzea českého karosářství.

 

Zodpovídá: ředitel MGVM

Termín: ihned

 

 

1176/12

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz na rok 2013 a odpisový plán 2013 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického.

Zodpovídá: ředitelka PO

 

Termín: ihned

 

 

1177/12

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2013 a odpisový plán 2013 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1178/12

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh příspěvku na provoz na rok 2013 a odpisový plán 2013 Základní školy Vysoké Mýto, Knířov.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

1179/12

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2013 a odpisový plán 2013 Základní umělecké školy, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

 

1180/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty.

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta