Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2012-36 ze dne 24.10.2012

29.10.12

Souhrn usnesení č. 36/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24.10.2012

 

 

 

1150/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1151/12                                                                                                                                           

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh rozpočtu na provoz pro rok 2013 a odpisový plán 2013 Mateřské školy Kamarádi,

Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

 

1152/12

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh rozpočtu na provoz pro rok 2013 a odpisový plán 2013 Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

 

1153/12

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh příspěvku na provoz na rok 2013 a odpisový plán 2013 Mateřské školy Lidická,

Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

 

1154/12

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh rozpočtu na provoz na rok 2013 a odpisový plán 2013 Mateřské školy Slunečná,

Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

 

1155/12

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh rozpočtu na provoz pro rok 2013 a odpisový plán 2013  MIKÁDA – SVČ, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

 

1156/12

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím nepeněžního daru pro Mateřskou školu Pod Smrkem, Vysoké Mýto od firmy TOMIL s.r.o. ve výši Kč 2.489,00.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

1157/12

 

Rada města s ch v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Hasoň, Boskovice, Květná 1567/66, IČ: 13716069, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 109 000,- Kč a s DPH činí 130 800,- Kč za projektovou přípravu realizace projektu „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto – 2. etapa“.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

1158/12

 

Rada města neschvaluje

 

konání Všeobecných trhů na náměstí Přemysla Otakara II. dle návrhu pana Radka Aleše.

 

Zodpovídá: Ing. Blanka Unčovská

                   vedoucí odboru OŽÚ

Termín:     říjen  2012  

 

 

 

1159/12

 

Rada města schvaluje

 

podání výpovědi Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 27.10.1998, ve znění pozdějších dodatků, s advokátkou JUDr. Ivou Drahošovou, IČ: 66241171. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1160/12

 

Rada města souhlasí

 

s rámcovým návrhem smlouvy, s tím, že do příštího týdne bude předložen finanční rozvrh odměny poskytovateli.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1161/12

 

Rada města bere na vědomí

 

termíny zasedání rady města dne 31. 10. a 7. 11. 2012 od 15:00 hod. a od 14. 11. 2012 bude zasedat pravidelně jednou za čtrnáct dnů od 16:00 hod.

 

 

 

1162/12

 

Rada města bere na vědomí

 

žádost občanského sdružení Světélko o poskytnutí prostor v ulici Husova čp. 156.

 

 

 

1163/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

 

 

 

Ing. Miloslav S o u š e k

starosta

 

 

  

 

Ing. František J i r a s k ý

místostarosta