Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-32 ze dne 19.9.2012

03.10.12

Souhrn usnesení č. 32/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19.9.2012

 

 

 

 

 

1027/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 19.9.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1028/12

 

Rada města bere na vědomí

 

termíny zasedání rady města v měsíci říjnu 2012, a to každý týden ve středu od 16:00 hod.

 

 

1029/12

 

Rada města schvaluje

 

Rozpočet na 9-12/2012 a odpisový plán 9-12/2012 Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, dle příloh.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned

 

 

 

 

1030/12

 

Rada města schvaluje

 

navýšení kapacity školní družiny v Základní škole Vysoké Mýto, Javornického ze stávajících 150 žáků na 180 žáků, s účinností od 1.9.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

1031/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavení společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

1032/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství – části pozemku p.č.4785  v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 250 m2 za účelem pořádání předvolebního mítinku  ve dne 4.10.2012 od 13:30 do 16:00 pro Českou stranu sociálně demokratickou, Okresní výkonný výbor, Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

 

1033/12

 

Rada města bere na vědomí

 

oznámení České strany sociálně demokratické, Okresního výkonného výboru, Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí o konání shromáždění ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II. ve dne 4.10.2012 od 13:30 do 16:00.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

1034/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 603 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31.1.2011 mezi městem Vysoké Mýto a společností PPSU s.r.o., se sídlem Štefánikova 546, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25992732 dohodou, a to ke dni 28.2.2013. V případě neuzavření dohody o ukončení nájmu do 15.10.2012 bude společnosti PPSU s.r.o. zaslaná výpověď ze smlouvy č. 603 o nájmu nebytových prostor, na základě které dojde k ukončení nájmu k 28.2.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1035/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Mandátní smlouvy o správě nemovitostí se společností STATING s.r.o., IČ: 25963864, se sídlem Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 31.12.2013 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1036/12

 

Rada města souhlasí

 

s provedením drobné stavební úpravy v 3. NP budovy č.p.167 v ulici Hradecká - úprava vstupu do operačního sálu dle předloženého návrhu za podmínky, že dveřní otvory budou v minimální šíři 70cm a u prostorů bez oken bude zajištěno nucené větrání.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1037/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy č. 661 o nájmu nemovitostí mezi Městem Vysoké Mýto a Libuší Bečičkovou, Zámrsk 138, 565 43 Zámrsk IČ: 66311462 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1038/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 122 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 28.6.2004 mezi městem Vysoké Mýto a Libuší Bečičkovou, Zámrsk 138, 565 43 Zámrsk, IČ: 66311462 dohodou, a to ke dni 30.9.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1039/12

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním solárních panelů na budovách:

·         Budova krytého plaveckého bazénu – budova č.p.117 stojící na p.č.1219/3 a 1221 v k.ú. Vysoké Mýto.

·         Centrum sociálních služeb – budova č.p.914 stojící na p.č. 4664/105 v k.ú. Vysoké Mýto

·         Budova č.p.220 stojící na p.č. 2004/8 v k.ú. Vysoké Mýto (MŠ Slunečná)

·         Budova č.p.60 stojící na p.č. 499/6 v k.ú. Vysoké Mýto (MŠ Kamarádi)

·         Budova č.p.688 stojící na p.č. 4644/96 v k.ú. Vysoké Mýto (MŠ Lidická)

·         Budova č.p. 317 stojící na p.č. 1810/1 v k.ú. Vysoké Mýto (ZŠ Jiráskova – 2.stupeň)

·         Budova č.p. 50 stojící na parcele č. 1166/1v k.ú. Vysoké Mýto

·         Budova č.p.53 stojící na parcele č. 2003/1 v k.ú. Vysoké Mýto (MěBP)

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1040/12

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OPM ve spolupráci s vedoucím OIN předložit RM smlouvu na pronájem a provoz zařízení fotovoltaických elektráren.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 10.10.2012

 

 

1041/12

 

Rada města schvaluje

 

přenos licence udělené pro budovy:

·         Budova krytého plaveckého bazénu – budova č.p.117 stojící na p.č.1219/3 a 1221 v k.ú. Vysoké Mýto.

·         Centrum sociálních služeb – budova č.p.914 stojící na p.č. 4664/105 v k.ú. Vysoké Mýto

·         Budova č.p.220 stojící na p.č. 2004/8 v k.ú. Vysoké Mýto (MŠ Slunečná)

·         Budova č.p.60 stojící na p.č. 499/6 v k.ú. Vysoké Mýto (MŠ Kamarádi)

·         Budova č.p.688 stojící na p.č. 4644/96 v k.ú. Vysoké Mýto (MŠ Lidická)

·         Budova č.p. 317 stojící na p.č. 1810/1 v k.ú. Vysoké Mýto (ZŠ Jiráskova – 2.stupeň)

·         Budova č.p. 50 stojící na parcele č. 1166/1v k.ú. Vysoké Mýto

·         Budova č.p.53 stojící na parcele č. 2003/1 v k.ú. Vysoké Mýto (MěBP)

na Město Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM 

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1042/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Vrtiškovou (nar. 20.2.1969), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1043/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Ivanem Mrázkem (nar. 28.4.1972), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, tj.do 28.02.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

1044/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Chadimovou (nar. 24.3.1955), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

1045/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Gajdošíkem (nar. 24.9.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok, tj.do 31.8.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

1046/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼  roku, tj. do 31.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

1047/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976),  bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼ roku, tj. do 31.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

1048/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Jůzovou  (nar. 11.10.1991),  bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku tj. do 31.1.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1049/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.2.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1050/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Slavíkem (nar. 4.7.1986) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1051/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Marii Fekové.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1052/12

 

Rada města schvaluje

 

převedení užívacích práv k bytu č. 20 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Vlastislava Krále na paní Lenku Hynkovou (nar. 25.09.1976), bytem V Zahrádkách 532, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

1053/12

 

Rada města nesouhlasí

 

s umístěním jakékoliv autobusové zastávky v ul. Jiráskova na pozemku označeném jako parc. č. 4920/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto a doporučuje využít stávající autobusové nádraží nebo autobus. zastávku U Brežněva, popř. umístit zastávku v prostoru přímo u vlakového nádraží.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1054/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako parc. č. 5120/2 ostatní plocha - silnice v obci  a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1055/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi společností RIDGWELL PRODUCTION s.r.o., IČ 28951656, se sídlem Mařákova 365, 570 01 Litomyšl jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku označeného jako parc. č. 5120/2 ostatní plocha-silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění. Smlouva se týká realizace stavby s názvem, dle projektové dokumentace, „Stavební úpravy objektů areálu motorestu“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1056/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi panem Martinem Doležalem, trvale bytem Chelčického 3, Vysoké Mýto jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku označeného jako parc. č. 274/1 ostatní plocha – zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění. Smlouva se týká realizace stavby s názvem, dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁCHODKŮ na pozemku č. parc. 274/2 a 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1057/12

 

Rada města bere na vědomí

 

oznámení Komunistické strany Čech a Moravy, okresního výboru Ústí nad Orlicí, Smetanova 607, 562 01 Ústí nad Orlicí o konání shromáždění ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II. ve dne 27.9.2012 od 14:00 do 16:00.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

 

 

1058/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

podání žádosti do výzvy č. 97  v rámci podpory 3.1 Podpora procesů plánování sociálních služeb.

Název projektu: Plán rozvoje sociálních služeb ve Vysokém Mýtě

Přibližné náklady Kč 1 232 000 Kč. Není vyžadována spoluúčast obce.

 

Zodpovídá:   Iveta Fajglová

                     vedoucí odboru

Termín:         ihned

 

 

1059/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 3 v DPS Javornického paní Lacmanové, nar. 7.7.1934 bytem Čsl. armády 657, Vysoké Mýto na 3 roky.

 

Zodpovídá:     Iveta Fajglová

                       vedoucí odboru

Termín:          ihned

 

 

1060/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

prodloužení nájemní smlouvy paní Doležalové Milušce, nar. 28.1.1949, bytem Javornického 432, Vysoké Mýto na 3 roky.

 

Zodpovídá:       Iveta Fajglová

                          vedoucí odboru

Termín:             ihned

 

 

 

1061/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přidělení bytu č. 5 paní Dvořákové Evě, nar. 16.12.1938 bytem Tisová 40 na 3 roky.

 

Zodpovídá:   Iveta Fajglová

                      vedoucí odboru

Termín:         ihned

 

 

 

1062/12

 

Rada města  n e s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce: Krytý plavecký bazén – modernizace“.

Termín:           do 27.09.2012

 

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

1063/12

 

Rada města s c h v a l u j e

 

v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou   Ing.arch. Jaroslav Menšík,  Pardubice I, Zelené Předměstí, Jiřího z Poděbrad 2587, IČ:  10497552,  na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce: Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 

Termín:      do 30.10. 2012

Zodpovídá: vedoucí OIN

 

 

 

1064/12

 

Rada města schvaluje

podání žádosti a realizaci projektu „Městský úřad Vysoké Mýto- čistá mobilita“.

 

Zodpovídá:      Jan Vlček - Referent dotačních projektů

Termín:  průběžně – do podání žádosti v termínu uvedeném v dané výzvě

 

 

1065/12

 

Rada města schvaluje

 

finanční spoluúčast města na „ Městský úřad Vysoké Mýto- čistá mobilita“.  ve výši maximálně 250 000,-Kč.

Zodpovídá:      Jan Vlček - Referent dotačních projektů

Termín:  průběžně – do podání žádosti v termínu uvedeném v dané výzvě

 

 

1066/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

 

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta