Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-29 ze dne 8.8.2012

13.08.12

Souhrn usnesení č. 29/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.8.2012

 

907/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 8.8.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

908/12

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2029 mezi Městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

909/12

 

Rada města jmenuje

 

ředitelku Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Mgr. Ivu Vrátilovou, od 1.9.2012, a stanoví její plat, dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

910/12

 

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek/ů základních škol a mateřských škol Vysokého Mýta, dle uvedeného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

911/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohod o partnerství k projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 s obcemi Vračovice-Orlov, IČ:00580856; Běstovice, IČ: 00856606; Leština, IČ: 00270369; Nové Hrady, IČ: 00270598; Stradouň, IČ: 00270962; Vinary, IČ: 00271144; Kosořín, IČ: 00854051; Radhošť, IČ: 00274143; Týnišťko, IČ: 00274461; Bučina, IČ: 00278581; České Heřmanice, IČ: 00278661; Dobříkov, IČ: 00278718; Džbánov, IČ: 00580961; Hrušová, IČ: 00854034; Javorník, IČ: 00278998; Koldín, IČ: 00279056; Svatý Jiří, IČ: 00279285; Oucmanice, IČ: 00401269; Podlesí, IČ: 00279382; Pustina, IČ: 00279412; Sruby, IČ: 00279544; Sudslava, IČ: 00279587; Vraclav, IČ: 00279749; Zálší, IČ: 00279803; Zámrsk, IČ: 00279811; Zářecká Lhota, IČ: 00279820 podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           září 2012

 

 

 

912/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „Bonus pas Českomoravského pomezí“ s Dobrovolným svazkem obcí Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ: 75115662 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           září 2012

 

 

 

913/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Ledaxu Vysoké Mýto o. p. s., IČO 281 175 57, ve výši 90 000 Kč na výstavbu 5. stanice výtahu v Domově pro seniory.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2012

 

 

 

914/12

 

Rada města  v y l u č u j e

 

uchazeče TELMO spol. s r.o., IČ 47307781, Pražská 96, 466 01 Jablonec nad Nisou z účasti na zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: Vysoké Mýto – Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“ v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, a v souladu s rozhodnutím hodnotící komise.

 

Termín:           do 10. 8. 2012

Zodpovídá:      Dotační manažer

 

 

915/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení mimořádné  dotace města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2012 pro Občanské sdružení Berenika –Vysoké Mýto sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám ve výši 45.000,-   na úhradu nákladů spojených s provozem Centra sociálních služeb před datem 01.09.2010.

 

Zodpovídá:   Mgr. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

 Termín:        srpen 2012

 

 

 

 

916/12

 

Rada města  schvaluje

 

přidělení mimořádné  dotace města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2012 Občanskému sdružení Centrum pro rodinu Kujebáček Vysoké Mýto  pro ve výši 10.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s provozem Centra sociálních služeb před datem 01.09.2010.

 

Zodpovídá:   Mgr. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

 Termín:        srpen 2012

 

 

 

917/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení mimořádné  dotace města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2012 obecně prospěšné společnosti Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ Pardubice  ve výši 25.000,- Kč  na úhradu nákladů spojených s provozem Centra sociálních služeb před datem 01.09.2010.

 

Zodpovídá:   Mgr. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

 Termín:        srpen 2012

 

 

 

 

918/12

 

Rada města vyhlašuje

 

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 01.10.2012  – 19.11.2012, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba - Mgr. Miloš Krejsa, 561 63, Nekoř 74 , IČ 66307694

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

919/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout část pozemku označeného jako p.č. 4666/212 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.  Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

920/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout část pozemku označeného jako p.č. 1689 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto a nebytové prostory v budově č.p.179 stojící na parcele č. 1690/3 v k.ú. Vysoké Mýto

č. 110 – restaurace, výčep o podlahové ploše 62,90m2

č. 111 – jídelna o podlahové ploše 36,60m2 ,

č. 112 – chodba o podlahové ploše 4,40m2,

č. 113 – WC ženy o podlahové ploše 5,40m2,

č. 114 – WC muži o podlahové ploše 9,80m2,

č. 115 – sklad lihovin o podlahové ploše 1,60m2,

č. 116 – úklidová komora o podlahové ploše 1,60m2,

č. 117 – chodba o podlahové ploše 3,90m2,

č. 118 – umývárna stol. nádobí o podlahové ploše 5,40m2,

č. 119 – kuchyň o podlahové ploše 39,70m2,

č. 120 – chodba o podlahové  ploše 8,60m2,

č. 121 – sklad balených potravin o podlahové ploše 8,10m2,

č. 122 – sklad o podlahové ploše 3,10m2,

č. 123 – šatna o podlahové ploše 4,00m2,

č. 124 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,70m2,

č. 125 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,30m2,

č. 126 – šatna o podlahové ploše 6,20m2,

č. 127 – hrubá příprava zeleniny o podlahové ploše 4,00m2,

č. 128 – sklad zeleniny o podlahové ploše 3,20m2,

č. 129 – sklad obalů o podlahové ploše 3,20m2,

č. 130 – chodba o podlahové ploše 5,80m2

č. 131 – sklad prádla o podlahové ploše 2,00m2

č. 132 – sklad lihovin o podlahové ploše 15,30m2

pro účely provozování restauračních služeb.

Nemovitosti jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

921/12

 

Rada města schvaluje

 

pronájem nebytový prostor č.108 dle PD o výměře 10 m2 a podílu ve výši 1/6 (6,675 m2) na nebytových prostorech č. 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124 v budově č.p.198 na st.p. č. 204 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě paní Petře Bisové. nar. 27.5.1979, bytem U Staré zastávky 496, 566 01 Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 24.000,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1.9.2012 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

 

 

922/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150, se sídlem Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto na pronájem budovy č.p. 96 stojící na parcele č. 19, parcely č. 19, budovy č.p.165 stojící na parcele 20, parcely č. 20 vše v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování Muzea českého karosářství a Informačního centra. Nájemní smlouva bude uzavřena do 5. dne od právní moci kolaudace s platností od data podpisu smlouvy s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 1/50 z pořizovací ceny za nemovitosti a 1/20 z  pořizovací ceny za věci movité + platné DPH. Nájemné bude hrazeno ve 12ti pravidelných splátkách  a každý rok bude zvýšeno o míru inflace.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

923/12

 

Rada města schvaluje

 

prodej plodů z ovocných stromů, které rostou na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta podél komunikací za částku 50,-Kč za plody z jednoho stromu. Tato částka bude vždy uhrazena před započetím sklizně ovoce. Kupující nesmí k trhání používat prostředky, které by mohli jakkoli poškodit strom. Pokud bude více zájemců, bude ovoce prodáno zájemci s vyšší cenovou nabídkou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

924/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování garáže bez čp/če stojící na parc. č. 4668/104 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Jiřímu Zedníčkovi (nar. 21.08.1939), bytem Zedníčkova 158, Vysoké Mýto s tím, že nabyvatel splní podmínky městského architekta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

 

925/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4671/12 zastavěná  plocha a parc. č. 4670/4 trvalý travní porost v obci  a k.ú. Vysoké Mýto manželům Josefu (nar. 27.02.1952) a Blance (nar. 09.10.1953) Dvořákovým, oba bytem V Peklovcích 444, Vysoké Mýto za kupní cenu 38.559,- Kč. Tato kupní cena bude ještě zvýšena o částku za bezesmluvní užívání pozemku za 2 roky zpětně.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

 

926/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků označených jako parc. č. 3464/5, 5165/1 a 5165/5  vše vodní  plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci  a k.ú. Vysoké Mýto Lesům České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

 

927/12

 

Rada města souhlasí

 

s dalším jednáním se společností Bytový komplex Nový Pivovar s.r.o., IČ:27570231 ohledně jí navrhované směny nemovitostí s tím, že nabízené nemovitosti musí být bez jakýchkoliv právních závad a město Vysoké Mýto má za účelem zlepšení péče o okolní veřejnou zeleň (mezi ul. Mánesova a Jiráskova) zájem, aby část této zeleně včetně eventuálního  prodloužení ul. Denisova, přešla do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2012

                                                                                                                     

 

928/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků označeného jako p.č. 3345/7, 3345/8, 3353, 3355 a 3356 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 1.340.820,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

 

929/12

                                                                                                                     

Rada města bere na vědomí

 

informaci o možnosti obce vydat vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech.

 

 

930/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

 

931/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření dodatku č.2 v hodnotě 155 tis. Kč vč. DPH ke smlouvě o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. - Stavební úpravy 2. a 3. NP dle předložené cenové nabídky.

 

Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

932/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v předloženém znění na: Vypracování urbanisticko-architektonické studie na akci „Krytý plavecký bazén – modernizace“ s firmou Ing. arch. Jaroslav Menšík - AIRA - Projektová činnost ve Stavebnictví, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02  Pardubice z důvodu prodloužení termínu.

 

Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

 

933/12

 

Radě města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

Projektový záměr výstavby akce : Krytý plavecký bazén – modernizace podle architektonické studie Ing. arch. Jaroslava Menšíka.

 

Termín:            do 30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

934/12

 

Rada města zrušuje

 

Usnesení rady města ze dne 25.7.2012 č. 896/12.

 

 

935/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Smlouvu o dílo v předloženém znění na akci: Domov důchodců Vysoké Mýto – doplnění výtahu, Žižkova 913 spočívající v prodloužení výtahu na střešní terasu.

 

Termín:            30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

936/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě ze dne 20.3.2012 se společností MěSP Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem: Jiřího z Poděbrad 112, 56601 Vysoké Mýto za účelem zajištění technického dozoru nad prováděním stavebních prací a zajištění BOZP při demolici stávajících objektů na pozemku p.č. 1306/2, v k.ú. Vysoké Mýto, z důvodu změny splatnosti.

 

Termín:            30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

 

937/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo z důvodu havárie vodovodu se společností První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364/II, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 15029956, na akci: „MŠ Lidická – opravy po havárii“, za nabídkovou cenu 181 405 Kč vč. DPH.

 

Termín:           do 30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

938/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Úprava ulice Pražské u Pražské brány ve Vysokém Mýtě z důvodu prodloužení termínu a požadovaných víceprací.

 

Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

939/12

 

Rada města bere na vědomí

 

dopis Aeroklubu letiště Vysoké Mýto ze dne 1.8.2012.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

 

940/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Rekonstrukce letiště, Vysoké Mýto“ dle předloženého návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.

 

Termín:            do 30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

941/12

 

Rada města souhlasí

 

s odstoupením od smlouvy  o dílo č. 14/RTT/2003 o provedení likvidace vyřazených osobních dokladů a RZ se společností RTT, spol. s r. o. z důvodu závažného porušení  smluvních podmínek.

 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Běloušek

Termín: ihned

 

 

 

942/12

 

Rada města souhlasí

 

s navýšením kapacity základní školy v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice v detašovaném pracovišti v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě o 14 žáků.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

943/12

 

Rada města pověřuje

 

starostu jednat se společností Iveco a.s. o odkoupení domu čp. 199 a přilehlého pozemku parc.č.1289 v ul. Komenského v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: Ing. Soušek                                                                                                       

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

944/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta