Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-28 ze dne 30.7.2012

03.08.12

Souhrn usnesení č. 28/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30.7.2012

 

 

898/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 30.7.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

899/12

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta v rámci 89. kola výzvy OP LZZ.

 

Zodpovídá: Mgr. Jan Vlček

Termín:  ihned

 

 

900/12

 

Rada města schvaluje

 

finanční spoluúčast města na realizaci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta ve výši 15% celkového rozpočtu projektu t. j.  593 215,50 Kč.

 

Zodpovídá: Mgr. Jan Vlček

Termín:  ihned

 

 

901/12

 

Rada města s c h v a l u j e

 

uzavření dodatku č.1 v hodnotě 445 tis. Kč vč. DPH ke smlouvě o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. - Stavební úpravy 2. a 3. s termínem dokončení do 27.8.2012.

 

Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

902/12

 

Rada města bere na vědomí

žádost atletického klubu Vysoké Mýto o dotaci ve výši 71 903 Kč na zakoupení doskočiště pro skok vysoký.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

903/12

Rada města ukládá

 

komisi pro mládež a tělovýchovu projednat žádost atletického klubu Vysoké Mýto o dotaci města ve výši 71 903 Kč na zakoupení doskočiště pro skok vysoký a předložit doporučení RM.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  28. září 2012

 

 

904/12

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, IČO 444 68 920 ve výši 5 000 Kč na realizaci projektu Světélko dětem II. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

905/12

 

Rada města schvaluje

 

stanovisko Města Vysokého Mýta, odboru právního a majetkového, oddělení správy majetku ke stavebnímu řízení č.j. 13962/2012/OSÚ/ZV-6 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

906/12

 

 

Rada města neschvaluje

 

přednostní přidělení bytu č. 4 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.  

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta