Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-26 ze dne 11.7.2012

16.07.12

Souhrn usnesení č. 26/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11.7.2012

 

 

823/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 11.7.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

824/12

 

Rada města  schvaluje

 

stanovení platů ředitelce Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Mgr.Mirce Pátkové a ředitelce Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Mgr.Monice Bystřické Mandíkové, s účinností od 1.8.2012, dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

825/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním informací o možnosti darování garáže bez čp/če stojící na parc. č. 4668/104 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

826/12

 

Rada města odkládá

 

stanovisko Města Vysokého Mýta, odboru právního a majetkového, oddělení správy majetku ke stavebnímu řízení č.j. 13962/2012/OSÚ/ZV-6 v předloženém znění vzhledem k tomu, že je porušena uliční čára, rada města provede místní šetření 25.7.2012 a poté zaujme stanovisko.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 17.7.2012

 

 

 

827/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 774 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Mariou Stoykovou (nar. 05.09.1932), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

828/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Bečičkou (nar. 13.04.1958), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

829/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Vrátilovou (nar. 20.11.1979), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

830/12

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Menclem (nar. 02.08.1981), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku do 31.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

831/12

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku do 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

832/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem (nar. 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku do 31.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

833/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku do 31.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

834/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šotnerovou (nar. 08.09.1972), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Lenka Šotnerová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána na MěÚ ve Vysoké Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

835/12

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

836/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

837/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

838/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

839/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

840/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

841/12

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991), bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

842/12

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č.7  v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Marii Huráňovou (nar. 13.02.1934), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

843/12

 

Rada města odkládá

 

přednostní přidělení bytu č. 4 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, paní Ireně Schmidtové.

 

 

844/12

 

Rada města ukládá

 

tajemníkovi zajistit  u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zprávu o sociální potřebnosti žadatelky p. Schmidtové o přidělení bytu.                                                                                               

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 25.7.2012

 

 

 

845/12

 

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. – IČ: 281 175 57 , se sídlem Žižkova 913, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok tj. do 31.07.2013, podmínkou je vrácení bytu č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě v řádném stavu bez známek většího poškození.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 20.07.2012

 

 

 

846/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Barborou Loskotovou (nar. 18.09.1990), bytem Vinice 280. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Daniel Batis (nar. 05.02.1980), bytem Šnakov 331

3.   Martina Urbanová (nar. 27.06.1987), A.V. Šembery 135, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

 

847/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Perchlíkem (nar. 24.01.1990), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 36.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Daniel Batis (nar. 05.02.1980), Šnakov 331

3.   Marie Šplíchalová, Choceňská 250, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

848/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Markétou Hlaváčovou (nar. 05.02.1985), bytem Mánesova 385, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Darina Prudičová (nar. 27.04.1990), Českých Bratří 743, Vysoké Mýto

3.   Daniel Batis (nar. 05.02.1980), Šnakov.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

849/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Prudičovou (nar. 27.04.1990), bytem Českých Bratří 743, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Markéta Hlaváčová (nar. 05.02.1985), Mánesova 385, Vysoké Mýto

3.   Renáta Pirošová (nar. 08.12.1989), Čsl. Armády 634, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

850/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 16 v č.p. 156 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Marii (nar. 26.6.1964) a Františkovi (nar. 22.09.1961) Giňovým, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.08.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

851/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v č.p. 856 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Pavlovi (nar. 20.11.1964) a Nataše (nar. 10.04.1967) Ferkovým, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.08.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.07.2012

 

 

 

852/12

 

Rada města souhlasí

se zvláštním užíváním veřejného prostranství  - části pozemku p.č. 4785 (chodník a komunikace před čp. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě – dle přiloženého nákresu) v k.ú. Vysoké Mýto společnosti BAK stavební společnost, a.s.,

IČ 28402758 za účelem přesunu stavebních materiálů a věcí potřebných pro realizaci stavby „Muzeum českého karosářství“ s tím, že bude ponechán volný pruh pro chodce od přechodu pro chodce směrem k čp. 97 v šíři 1,5 m od kraje komunikace. Uvedené prostranství bude takto užíváno výlučně v době provádění stavebních prací a po každém ukončení konkrétních stavebních prací bude umožněno opětovné veřejné užívání předmětného prostranství. Užívání veřejného prostranství nebude zpoplatněno z důvodu, že se jedná o stavební práce prováděné pro město Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

853/12

 

Rada města schvaluje

ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem vnitra ČR na projekt Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839. K ukončení dochází na pokyn MMR ČR v souvislosti s delegováním činností v oblasti podpory 2.1 z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červenec 2012

 

 

 

854/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření  smlouvy - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. K uzavření smlouvy dochází v souvislosti s delegováním činností v oblasti podpory 2.1 z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červenec 2012

 

 

 

855/12

 

Rada města schvaluje

podání žádosti a případnou realizaci projektu „ Kompostárna Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: Jan Vlček – dotační manažer

Termín:  do konce termínu pro podání žádostí stanoveného výzvou OPŽP

 

 

856/12

 

Rada města schvaluje

 

finanční spoluúčast města na projektu „ Kompostárna Vysoké Mýto“ ve výši maximálně 1.200.000,-Kč.

 

Zodpovídá: Jan Vlček – dotační manažer

Termín:  průběžně – do konce termínu pro podání žádostí stanoveného výzvou OPŽP

 

 

857/12

 

Rada města bere na vědomí

 

petici občanů Vysokého Mýta, týkající se jediného výjezdu z náměstí Přemysla Otakara II. v prostoru u Pražské brány.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

858/12

 

Rada města rozhodla

 

o změně trvalého dopravního značení v ulici Pražská od křižovatky U Kobylků k Pražské bráně, a to na obousměrný provoz počínaje ukončením rekonstrukce komunikace v září 2012.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 31.8.2012

 

 

 

859/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta