Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-24 ze dne 20.6.2012

22.06.12

Souhrn usnesení č. 24/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20.6.2012

742/12

 

Rada města schvaluje

 

 

pořad schůze rady města konané dne 20.6.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

743/12 

           

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.4-2012 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  20.06.2012

 

 

 

744/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku č. 115, uzavřené dne 14.4.2009 mezi městem Vysoké Mýto a Josefem Truhlářem, nar.13.7.1958, bytem Jaroslav 17, 534 01 Holice v Čechách a to dohodou ke dni 30.6.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.6.2012

 

 

745/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství – části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p.95 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10m2 za účelem pořádání reklamní akce ve dne 26.6.2012 pro paní Boženu Brichtovou, Skutíčko 41, 539 73 Skuteč, IČ:684764442 pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,5m.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 25.6.2012

 

 

746/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001402/VB/1, Vysoké Mýto, Javornického, Jadrná – vdNN uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupené na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2012

 

 

747/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako st. 274/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

748/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 03.01.1969) a Věrou (nar. 08.05.1967) Bílkovými, oba bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

749/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Bohuslavem (nar. 15.11.1976) a Monikou (nar. 20.04.1977) Vítkovými, oba bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

750/12

                                                                                              

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zbyňkem Neudertem (nar. 11.05.1986), bytem v Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

751/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Lukašíkovou (nar. 12.05.1964), bytem v Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

752/12

                                                                                              

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s Evou Jandovou (nar. 04.11.1964), bytem v Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

753/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Faltysovou (nar. 16.10.1983), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

754/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č.15 v č.p. 775 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Anitou Urbanovou (nar. 04.04.1975), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

755/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 362 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě s paní Emilií Mikulkovou (nar. 02.10.1946), bytem Vraclavská 362, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

756/12                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Jeníkem (nar. 24.04.1985), bytem v Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

757/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Kopeckým (nar. 23.08.1957), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok do 30.06.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

758/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Havlíkovou (nar. 15.05.1944), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

759/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Drahomírou Janeckou (nar. 23.05.1937), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

760/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Antonií Frycovou (nar. 23.08.1956), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

761/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Bohumilem (nar. 16.04.1972) a Ivetou (nar. 02.07.1976) Barcalovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

762/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 29.11.1972) a Pavlem (nar. 24.06.1964) Zelingerovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

763/12

                                                                                              

Rada města schvaluje

 

směnu bytu č. 6 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Jana Kucáková za byt č. 10 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Dana a Boleslav Krátkých.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

764/12                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

 

765/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

766/12

 

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marií Petikovou (nar. 09.04.1986) a Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

767/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliusem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

 

768/12                                                                                              

 

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

769/12                                                                                              

 

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar.15.01.1974) , bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

770/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

771/12                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

772/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

773/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

774/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

775/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

776/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

777/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marií Fekovou (nar. 15.06.1942), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

778/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

779/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

780/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

781/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar. 20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

782/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 11.01.1985) a Žanetou (nar. 20.12.1979) Žigovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

783/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

784/12                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

785/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Janem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

786/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

787/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kristýnou Bělohlávkovou (nar. 01.03.1977), bytem Suchá Lhota 46. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Zdeněk Perchlík (nar. 24.01.1990), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto

3.   Martina Urbanová (nar. 27.06.1987), A.V. Šembery 135, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

788/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Pidimovou (nar. 23.02.1987), bytem Wirthova 230, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Daniel Batis (nar. 05.02.1980), Šnakov 331

3.   Michael Lebeda (nar. 04.02.1989), Štefánikova 544, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

 

789/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michaelem Lebedou (nar. 04.02.1989), bytem Štefánikova 544, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Lenka Horáková (nar. 14.02.1984), V Břízkách 782, Vysoké Mýto

3.   Daniel Batis (nar. 05.02.1980), Šnakov.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

790/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Stloukalem (nar. 27.01.1988), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 55.000,-Kč a vrácení bytu  č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Pavel Makalouš (nar. 20.03.1989), Ostrovní 644, Choceň

3.   Petra Vyhlídalová (nar. 01.10.1990), Pražská 35, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

791/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Makaloušem (nar. 20.03.1989), bytem Ostrovní 644, Choceň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 57.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Pavel Stloukal (nar. 27.01.1988), V Břízkách 778, Vysoké Mýto

3.   Irena Schmidtová (nar. 03.06.1966), Vinary 49.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

792/12

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 6 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě panu Petru Jeníčkovi (nar. 16.01.1944), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2012

                                                                                                         

793/12

Rada města s o u h l a s í

 

s udělením státního občanství ČR Mariji Stojkove.  

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

 

794/12

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako zhotovitelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor dle předložené nabídky.

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

                                                                                             

795/12

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Páša, Jeronýmova 313/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 11147938, jako dodavatelem stavebních prací na akci malého rozsahu:  Oprava omítek v učebně č.64 a 65 v budově Gymnázia Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 199 934,- Kč vč. DPH.

Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                         

 

 

796/12

Rada města schvaluje:

1)     Přesun částky 30.000,-- Kč z rezervního do investičního fondu u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.

2)     Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 67.000,-- Kč na rekonstrukci kotelny u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                             

 

797/12

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Filipa Burše na funkci člena kulturní komise.

 

798/12

 

Rada města jmenuje

 

členem kulturní komise Mgr. Jiřího Plháka.

 

                                                                                             

 

799/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty.

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta