Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-20 ze dne 23.5.2012

02.06.12

Souhrn usnesení č. 20/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23.5.2012


605/12

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 23.5.2012 dle předloženého návrhu.606/12

 

Rada města schvaluje

 

konání farmářských trhů na náměstí Přemysla Otakara II. každý pátek v období květen - říjen.

 

Zodpovídá: Ing. Blanka Unčovská

                     vedoucí odboru OŽÚ

Termín:       ihned  


607/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 Domovu mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, IČO 49314688 ve výši 70 000 Kč na zhotovení a namontování šatnového nábytku do nové přístavby sportovní haly.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2012608/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 43 000 Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním a propagací víkendového cyklobusu a zakoupení mobilního stánku.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012609/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města.


Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

610/12

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.06.2012


611/12

 

Rada města bere na vědomí

 

oznámení o konání shromáždění občanského sdružení Stop genocidě, a to ve dnech 22.05.2012 a 23.05.2012 na náměstí O. Vaňorného před Gymnáziem a v ul. Komenského před VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě od 11.00 do 17.00 hod.612/12

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství - části p.č. 4644/78 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění restaurační předzahrádky před budovou č.p.687 v ulici 17.listopadu ve Vysoké Mýtě a to od 1.6.2012 do 30.6.2012 pro společnost TYPOS BAR s.r.o., IČ: 241 33 345 dle předloženého zákresu ve snímku katastrální mapy pod podmínkou, že po 22.hodině bude restaurační předzahrádka zavřená. Pokud na provoz restaurační předzahrádky nebudou stížnosti obyvatel města Vysokého Mýta, souhlasí Rada města s prodlužováním zvláštního užívání veřejného prostranství vždy o 1 měsíc až do 30.9.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012613/12

 

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené dne 27.3.1997 mezi městem Vysoké Mýto a Ivanou Zemkovou, bytem Talafúsova 566, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto a to ke dni 1.6.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 21.5.2012614/12

 

Rada města souhlasí

s umístěním fotovoltaické výrobny elektřiny na budově skladů v ulici Vraclavská postavených na p.č. 2524/7 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 21.5.2012615/12

 

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 818/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30m2 manželům Kořínkovým Jiřímu (nar. 22.6.1976) a Kamile (nar. 30.4.1979), oba bytem Brandlova 501, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.6.2012 a roční nájemné bude ve výši 180,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012

616/12

 

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 263/1 v k.ú. Domoradice o výměře 12m2 manželům Ivaniskovým Miroslavu (nar. 4.8.1961) a Blance (nar. 30.10.1966), oba bytem Zedníčkova 159, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.6.2012 a roční nájemné bude ve výši 108,-Kč. K nájemnému za rok 2012 bude připočtena částka za 2 roky užívání nemovitosti ve výši 216,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012617/12

 

Rada města schvaluje

ukončení níže uvedených nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce dohodou ke dni 30.6.2012.

 

 • 1) Smlouva č. 616 o nájmu nemovitostí uzavřená 11.1.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností EnCeTex spol. s.r.o., IČ: 49287800.
 • 2) Smlouva č. 617 o nájmu nebytových prostor uzavřená 11.1.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností Skimen 2 spol. s.r.o., IČ: 25281691.
 • 3) Smlouva č. 618 o nájmu nemovitosti uzavřená 2.2.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností CK Jiří Kalousek s.r.o., IČ: 28801377.
 • 4) Smlouva č. 619 o nájmu nebytových prostor uzavřená 2.2.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností CK Jiří Kalousek s.r.o., IČ: 28801377.
 • 5) Smlouva č. 620 o nájmu nebytových prostor uzavřená 2.2.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností CK Jiří Kalousek s.r.o., IČ: 28801377.
 • 6) Smlouva č. 621 o nájmu nebytových prostor uzavřená 2.2.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností CK Jiří Kalousek s.r.o., IČ: 28801377.
 • 7) Smlouva č. 622 o nájmu nebytových prostor uzavřená 14.5.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a Josefem Svobodou - JOMA-DESIGN, IČ: 66842735.
 • 8) Smlouva č. 623 o nájmu nebytových prostor uzavřená 11.1.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a RACIONAL CZ, s.r.o., IČ: 27474721.
 • 9) Smlouva č. 624 o nájmu nebytových prostor uzavřená 14.5.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a společností LEŇO stabil Czech s.r.o., IČ: 26819201.
 • 10) Smlouva č. 625 o nájmu nemovitosti uzavřená 11.1.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a Antonínem Langerem.
 • 11) Smlouva č. 626 o nájmu části pozemku uzavřená 11.1.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a Miroslavem Ivaniskem.
 • 12) Smlouva č. 627 o nájmu části pozemku uzavřená 11.1.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a Milanem Novákem, IČ:60123494.
 • 13) Smlouva č. 654 o nájmu nebytových prostor uzavřená 17.4.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ:279773 a Mikroregionem Vysokomýtsko.
 • 14) Smlouva č. 2050 o výpůjčce nebytových prostor uzavřená 10.2.2012 mezi Městem Vysoké Mýto IČ: 279773 a VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto

 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.6.2012


618/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Vannay (nar. 12.04.1979),  bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012


619/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Balvínem (nar. 16.01.1980),  bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012


620/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem (nar. 23.08.1953) a Marií (nar. 12.11.1945) Bartánusovými, oba  bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012

 

            
                                                                                                                    

621/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Jarmilou Hálovou (nar. 05.02.1959),  bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012622/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě paní Janou Svobodovou (nar. 27.02.1986),  bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012


623/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě paní Mgr. Ivanou Opravilovou (nar. 31.12.1957),  bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012624/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 779 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Lenkou Sotonovou (nar. 16.06.1981),  bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012625/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě panem Milanem Klančíkem (nar. 19.03.1980),  bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012626/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě manželi Františkem (nar. 27.10.1982) a Vendulou (nar. 16.05.1983) Kroulíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012627/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě panem Radkem Možiešíkem (nar. 04.09.1975),  bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012628/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě manželi Monikou (nar. 07.02.1976) a Tomášem (nar. 18.04.1979) Solilovými,  bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012629/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2011


630/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012631/12                                                                                                          

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976),  bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012632/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012633/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petra Zemanová (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012634/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Vojtěchem Mikyskou (nar. 10.01.1980), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Vojtěch Mikyska plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve školství ve Vysoké Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012635/12

 

Rada města odkládá

 

přechod nájmu bytu č.7 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.   

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012636/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008678/VB/03 mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupená na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek, s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve které bude věcným břemenem dotčen pozemek označený jako p.p.č. 5100/6 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, Mlýnský potok, Kubiasová-knn" v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012


637/12

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 88/7 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 401/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p.č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned
638/12      
                             

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ve které budou věcným břemenem dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 4942/3, 1561/1, 1561/2,  4939/1, 4942/2, 4937/1, 4940/3, 4940/1, 4940/2, 4940/4, 4942/4, 1545/3, 4942/1, 4941, 1556/13, 1556/1, 1556/8, 1555/2, 1526/93, 4943/2 a 4644/249 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, U Staré zastávky" v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012639/12

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ve které budou věcným břemenem dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 4941, 1545/3, 4943/1, 4644/2, 4644/97, 4643/5, 4947/1 a 4643/39 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Ležáků +1" v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2012640/12

 

Rada města bere na vědomí

zprávu ředitele Městské galerie o stavu pasportizace umělecké sbírky MGVM.

 

Zodpovídá: ředitel MGVM

Termín: ihned641/12

 

Rada města přijímá

dar Pravoslava Sováka městu Vysoké Mýto, a to souboru jeho grafických děl pro sbírku Městské galerie Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: ředitel MGVM

 

642/12

 

Rada města souhlasí

se zahraniční služební cestou místostarosty Ing. Františka Jiraského a ředitele MGVM PhDr. Pavla Chalupy do Lucernu ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2012, a to za účelem převzetí daru Pravoslava Sováka městu Vysoké Mýto.

Zodpovídá: ředitel MGVM643/12

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Zemkové a Ing. Pešiny.

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta