Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-05 ze dne 31.1.2006

01.02.06

 

U s n e s e n í    č. 5/06

 

 

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne  31.1.2006

 

 

 

 

Rada města schvaluje:

 

 

56/06

 

pořad schůze rady města konané dne  31.1.2006 dle předloženého návrhu.

 

 

57/06

 

uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je organizačně-ekonomické poradenství, účetní poradenství a daňové poradenství s Ing. Zdeňkem Nejezchlebem dle předloženého návrhu.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. M. Zima

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

58/06

 

směnu bytu č. 16 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Kouřilovi Karel (nar.6.4.1972) a Pavlína (nar.14.11.1972), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto za byt č. 13 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Dvořákovi Jan (nar.5.2.1976) a Helena (nar.18.9.1973), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

59/06

 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p.857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Giňovými Jarmilou (nar. 1.1.1955) a Františkem (nar. 23.6.1954), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

 

60/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

61/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě se slečnou Anežkou Fekovou (nar.2.12.1980) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

62/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelem (nar.8.8.1981) a Veronikou (nar.29.9.1984) Giňovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

63/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ogou Giňovou (nar.1.11.1947), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

64/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 41 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar.9.4.1948) a Máriou (nar.5.9.1952) Bykarovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

65/06

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p.778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Petrou Votavovou (nar.19.9.1978), bytem Rokycanova 598, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 14.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

66/06

 

výpověď ze strany Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726, Pražská 53, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Orlicí, IČ: 529516 dne 03.01.1994 nejpozději k datu 30.6.2006.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

T: ihned

 

     

 

 

67/06

 

výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto a Českou republikou – Úřad práce Ústí nad Orlicí, IČ: 529516, 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí ze dne 01.04.2004 nejpozději k datu 30.6.2006.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

 

 

Rada města souhlasí:

 

 

68/06

 

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc leden 2006 dle předloženého návrhu.

 

 

                                                                          Z: p. Pohorská

 

                                                                          T: ihned                 

 

 

Rada města bere na vědomí:

 

 

69/06

 

žádost firmy Nopek, spol. s r.o. Vysoké Mýto o prodej nebytového prostoru v čp. 188 na nám. Přemysla Otakara II. a ukládá vedoucí odboru správy majetku jednat s firmou Nopek o dalších podmínkách prodeje.  

 

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                                     T: ihned

 

 

70/06

 

informace starosty a místostarosty města.

 

 

 

Rada města doplňuje:

 

 

71/06

 

usnesení č. 867/05 ze dne 22.11.2005 v bodě č. 3 takto:

 

za text „…v odst.1.“ se doplňuje  text ,, nebo 2.“.

 

                                                                                     Z: p. Ing. Holubová

 

 

Rada města neschvaluje:

 

 

72/06

 

směnu bytu č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě za byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z důvodu, že žadatelé mají nesplacené závazky vůči městu Vysoké Mýto.

 

 

                                                                           Z: p. Ing. Holubová

 

                                                                           T: ihned

 

 

 

Rada města nesouhlasí:

 

 

73/06

 

s vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu. 

 

                                                                           Z: p. Fencl

 

 

 

 

 

Rada města doporučuje:

 

 

74/06

 

členům kontrolního výboru pro I. čtvrtletí roku 2006 zkontrolovat plnění usnesení RM a ZM.

 

                                                                 

 

 

Bohuslav  F e n c l

 

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a

 

místostarosta