Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-18 ze dne 9.5.2012

14.05.12

 

Souhrn usnesení č. 18/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9.5.2012


 

 

 

564/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 9.5.2012 dle předloženého návrhu.

565/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Nájemní smlouvy č. 639 na pronájem tělocvičny v budově č.p 168 stojící na pozemcích p.č. 2556/4, 2556/5 a 2556/7 v k.ú. Vysoké Mýto, na adrese Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto v předloženém znění. Nájemcem bude Orel jednota Proseč, Proseč 59, 539 44 Proseč, IČ: 71189092, zastoupená Josefem Roušarem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 11.5.2012

566/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č.360 o nájmu, uzavřené dne 17.09.2001 mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ:00372331 a to ke dni 10.05.2012 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 10.5.2012

567/12

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství za účelem pořádání veřejně prospěšné akce - Den matek na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 13.5.2012 od 13 do 17hod pro organizaci Orel Jednota Vysoké Mýto, IČ: 61239704. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 11.5.2012

 

568/12                       

               

Rada města schvaluje:

 

Výpověď Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře upgrade Spisové a archivní služby EZOP (číslo smlouvy 142/OB/07) uzavřené dne 30.3.2007.

 

Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín: ihned

 

                                                                                                                     569/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ:25253361, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", z důvodu, že uchazeč předložil do nabídky výkaz výměr, který není naceněný v souladu se zadávací dokumentací.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     570/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ:00531766, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" z důvodu, že uchazeč předložil do nabídky výkaz výměr, který není naceněný v souladu se zadávací dokumentací.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     571/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče STAKO společnost s ručením omezeným, se sídlem Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové, IČ:42228468, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", z důvodu, že uchazeč předložil do nabídky výkaz výměr, který není naceněný v souladu se zadávací dokumentací.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     572/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ:15030741, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", z důvodu, že uchazeč předložil do nabídky výkaz výměr, který není naceněný v souladu se zadávací dokumentací.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     573/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ:26271303, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", z důvodu, že uchazeč předložil do nabídky výkaz výměr, který není naceněný v souladu se zadávací dokumentací.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     574/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče Subterra a.s., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ:45309612, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", z důvodu, že uchazeč neposkytl součinnost k žádosti o podání vysvětlení. Nabídka uchazeče tak není úplná.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     575/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČ:26746573, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", jelikož uchazeč předložil do nabídky výkaz výměr, který není naceněný v souladu se zadávací dokumentací. Nabídka uchazeče je tak neúplná.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     576/12

 

Rada města r o z h o d l a

 

v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o přidělení zakázky uchazeči BAK stavební společnost, a.s.., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ:28402758, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", jelikož na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise dle dílčích kritérií hodnocení byla vybrána nabídka uchazeče jako ekonomicky nejvýhodnější s nejvýše přípustnou nabídkovou cenou ve výši 47 891 536,- Kč bez DPH (57 469 843,- Kč vč. DPH).

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města

 

                                                                                                                     577/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce na akci: Úprava ulice Pražské u Pražské brány ve Vysokém Mýtě.

 

Termín:            do 29.6.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

578/12                                                                                                          

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Úprava ulice Pražské u Pražské brány ve Vysokém Mýtě

 

Termín:            do 29.6.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

 

                                                                                                                     

 

579/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání 2 ks kamene pod sochu krále Přemysla Otakara II. do ulice Pražské k Pražské bráně ve Vysokém Mýtě za částku 100 000,- Kč bez DPH od firmy Granit Zedníček s.r.o., Kamenná 81, IČ: 28272072.

 

Termín:            do 29.6.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

 

                                                                                                         

 

580/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Smlouvu v předloženém znění o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 12_SOBS01_4120794387 za účelem nového odběru v ulici A.V. Šembery ve Vysokém Mýtě na akci Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město.

 

Termín:           do 30.06.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI
                                                                                             

581/12

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství za účelem pořádání veřejně prospěšné akce - 2.ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2012 na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 14.-24.září 2012. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní  užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.6.2012

 

                                                                                                                     

582/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství - části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p.15) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10m2 za účelem pořádání reklamní akce ve dne 22.5.2012 pro paní Lenku Ryškovou, Presslova 87, 566 01 Vysoké Mýto pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,5m. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 21.5.2012

 

                                                                                                                     583/12

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství za účelem pořádání veřejně prospěšné akce - čtvrtého ročníku Veřejné bohoslužby Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 1.7.2012 od 14hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012

 

                                                                                                                     584/12

                                                                                                                     

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 242/1 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 193/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     585/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 676/4 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako p. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                    

 

586/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 676/7 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako p. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                       

 

587/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 676/13 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 129/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako p. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned
588/12                                                                                                                                                                     

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a p. Kovaříka.

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                       

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta