Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 31.5.2020

Usnesení RM č. 2012-17 ze dne 2.5.2012

09.05.12

 

Souhrn usnesení č. 17/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.5.2012557/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 2.5.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                  


558/12


Rada města  souhlasí


 s uzavřením  dohod VPP u Technických služeb s ÚP na dobu určitou do 31.10. 2012.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     
559/12


Rada města schvaluje


umístění dřevěných výtvarných objektů na veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     560/12


Rada města s ch v a l u j e

dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č.09038083 v předloženém znění ze dne 18.04.2012 se SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení Speciální školy ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09038083 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04154 z důvodu doplnění čísla účtu Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.05.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI                                                                                                                    

561/12


Rada města schvaluje

navýšení kapacity u Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto. Ze stávajících 192 dětí na 196 dětí.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     562/12


Rada města odvolává


z důvodu organizačních změn z funkce vedoucí odboru kanceláře vedení města.


Zodpovídá: zástupce tajemníka

Termín:  ihned

         

                                                                                                            

563/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Kubů a p. Felgra.


                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                     

                                                          

                                                          

           


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

                                   

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta