Usnesení RM č. 2012-16 ze dne 25.4.2012

02.05.12

 

Souhrn usnesení č. 16/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25.4.2012


 

520/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 25.4.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     521/12                                                                      


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace YACHT CLUBU Vysoké Mýto, IČO 61238767 ve výši 5 000 Kč na

57. ročník jachtařského závodu o Modrou vlajku Seče konaný 25. - 26. 8. 2012.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


522/12


Rada města zrušuje  

usnesení RM č. 500/12 ze dne 11. 4. 2012.


                                                                                                                     


523/12


Rada města souhlasí

s užitím městského znaku na sportovní dresy pro členy Klubu kuželkářů Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                         


524/12


Rada města souhlasí

s užitím městského znaku a loga v rámci projektu Senior doprava ČČK.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     

525/12


Rada města zrušuje

usnesení rady města Vysokého Mýta č. 122/12 ze dne 12. 2. 2012.


Zodpovídá:      vedoucí OKVM

Termín:           ihned


                                                                                                                     

           

526/12

Rada města schvaluje

zapojení Městské galerie a Technických služeb Vysoké Mýto do slevového programu svazku obcí Českomoravského pomezí „Bonus pas Českomoravského pomezí" a to poskytnutím slevy 10% ze základní ceny vstupného na Tyršově veřejné plovárně a 1 vstupenka zdarma k 1 zakoupené vstupence na výstavy pořádané Městskou galerií podle předloženého návrhu.

Zodpovídá:      vedoucí OKVM

Termín:           ihned


                                                                                                         
527/12


Rada města schvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vítězslavem Solničkou (nar. 15.06.1970),  bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     
528/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 29.07.1964) a Jitkou (nar. 29.07.1965) Šmidtovými,  oba bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012 

529/12                                                                                                                     


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 774 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Marií Vondrákovou (nar. 07.01.1953),  bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     

           


530/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Vlastou Pechancovou (nar. 24.03.1976),  bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     

           


531/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - IČ: 281 175 57 , se sídlem Žižkova 913, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012

                                                                                                                     

           
532/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2011


          
                                                                                                           

533/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     534/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Trávníčkovou (nar. 12.01.1977),  V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2014.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     535/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar.22.01.1970) Vyhnálkovými, bytem Javornického č.p.2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a budou-li nadále zaměstnáni ve školství ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                         

           


536/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Robertem Brdíčkem (nar. 01.07.1985), bytem Kpt. Poplera 68, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud druhý vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

3.   Smolová Kateřina (nar. 09.04.1989), bytem V Peklovcích 506, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     537/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Janíkem (nar. 14.03.1979), bytem V Zahradách 455, Brandýs n/O. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud druhý vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

3.   Robert Brdíčko (nar. 01.07.1985), bytem Kpt. Poplera 68, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     538/12


Rada města schvaluje
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vojtěchem Tóthem (nar. 24.10.1989), bytem Vlčkov 49. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč. Pokud druhý vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

3.   Michael Lebeda (nar. 04.02.1989), bytem Štefánikova 544, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     539/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Dvořákem (nar. 05.02.1976), bytem Pod Kasinem 63, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jindra Janková (nar. 18.10.1984) , bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto

3.   Robert Brdíčko (nar. 01.07.1985), bytem Kpt. Poplera 68, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


         
                                                                                                            

540/12


Rada města schvaluje
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Smolovou (nar. 09.04.1989), bytem V Peklovcích 506, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Michal Till, bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto

3.  Jindra Janková (nar. 18.10.1984) , bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     

           541/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Gabrielou Jancurovou (nar. 12.07.1963), bytem U Potoka 754, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 40.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Petr Janík (nar. 14.03.1979), bytem V Zahradách 455, Brandýs n/O

3.   Lenka Mimrová (nar. 13.12.1979), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     

           542/12


Rada města schvaluje
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Lukášem Žampachem (nar.02.03.1979), bytem Pod Kasinem 79, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 55.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ladislav Soltezs (nar. 07.04.1962), bytem Rokycanova 596, Vysoké Mýto

3.   Gabriela Jancurová (nar. 12.07.1963), bytem U Potoka 754, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     


543/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Vondráčkem (nar. 28.03.1980), bytem Rokycanova 655, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ladislav Soltezs (nar. 07.04.1962), bytem Rokycanova 596, Vysoké Mýto

3.   Eliška Kohoutková (nar. 29.07.1988), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2012


                                                                                                                     

           


544/12

Rada města schvaluje

pronájem místnosti č. 366 v budově Domova pro seniory společnosti Ledax o.p.s., IČ 28068955 ve dnech  15.05.2012 až 18.05.2012 vždy v čase od 9:00 do 12:00 hod. za účelem konání počítačových kurzů pro seniory v rámci projektu „Senioři komunikují".

                                                                                 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.05.2012


                                                                                                                     
545/12


Rada města souhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace „Suchá dáseň" v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 30.04. 2012 do 31.05.2012 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2012


                                                                                                                     546/12


Rada města schvaluje

výši nájemného za nebytové prostory v majetku města:

                                                                                    Hala (sklad)          500,- Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  25.04.2012


                                                                                                                     547/12


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 25.04.2012


                                                                                                                     548/12

Rada města schvaluje
  

uzavření Smlouvy mandátní o správě mezi Městem Vysoké Mýto a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46, IČ: 70888671 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     549/12


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p.č. 4813/5 zastavěná  plocha - garáž v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     550/12


Rada města neschvaluje


uzavření smlouvy o nájmu nebo výpůjčce části pozemku označeného jako p. p. č. 172/6 ostatní plocha - jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň za účelem spásání ovcemi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


 

551/12                                                                                              


Rada města souhlasí


s uskutečněním reklamní akce GE Money Bank na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace ve dnech 10.-11.05.2012 od 9:00 do 17:00 hod. Zábor veřejného prostranství činí 2 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  10.05.2012                                                                                                                     552/12


Rada města schvaluje:


přijetí dotace Pardubického kraje, IČ 708 92 822 ve výši 10 000,-- Kč na přípravu a realizaci projektu Školympiáda aneb drogy na stadion nepatří


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


553/12

                                                                                                                     

Rada města schvaluje


Zodpovídá: zastupující tajemník

Termín: 1.5. 2012
                                                                                                                     

554/12

Rada města schvaluje


přechodné období pro přechod jednotlivých kompetencí v návaznosti na nový organizační řád MěÚ, a to od 01.05.2012 do 30.06.2012. Do konce tohoto období si jednotliví referenti předají předmětné agendy. Do konce tohoto období vykonávají povinnosti a pravomoce dle platných směrnic  a obdobných dokumentů původní referenti.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.5.2012

                                                                                                                                                                                                                                                       

555/12


Rada města r o z h o d l a


v souladu s § 76, odst. (6) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o vyloučení uchazeče PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem Tovární 1130, 537 23 Chrudim, IČ:46504621, na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", a to z důvodu předložení jistoty v nabídce, jež nebyla platná po celou dobu zadávací lhůty, nabídka uchazeče je tak neúplná.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      starosta města


                                                                                                                     

           


556/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Zemkové, Ing. Coufala, p. Kovaříka a Ing. Pešiny. 


                                                                                                         


                                                                                                                                             


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

                                   

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta