Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-14 ze dne 11.4.2012

17.04.12

 

Souhrn usnesení č. 14/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11.4.2012


486/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 11.4.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


                                                                                                                                 

487/12                                                                      


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města schválit jednosměrný provoz Pražskou branou směrem do centra.


Termín: ZM červen 2012


           

                                                                                                         


488/12


Rada města bere vědomí


informaci, že v souvislosti s rozšířením ulice Vladislavova bude dočasně obnoven obousměrný provoz Pražskou branou.


Termín: při zahájení rekonstrukce ulice Vladislavova

                                                                                                                     
489/12


Rada města bere na vědomí


informace z jednání dopravní komise.

                                                                                                                     

490/12

Rada města zrušuje

usnesení RM č. 374/11 ze dne 30.03.2011.
491/12

Rada města ukládá


vedoucímu ODO předložit inventuru pohledávek vzniklých provozem stacionárního radaru ústřední inventarizační komisi do 31.10.2012.


Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: do 31.10.2012
492/12


Rada města nesouhlasí  


s pronajímáním zařízení měřícího rychlost vozidel.


                                                                                                                     


493/12

Rada města zrušuje  


usnesení RM č. 376/10 ze dne 30.03.2010.


                                                                                                                     


494/12


Rada města schvaluje

účetní odpis pohledávek ODO dle předloženého návrhu v celkové výši 226 803,-Kč

              
                                                                                                       

495/12

RM bere na vědomí


informaci  k řešení dopravní situace chodců při cestě na zastávku autobusu v Knířově.


                                                                                                                     

496/12

Rada města ukládá 

vedoucímu OSÚ jednat s vlastníkem pozemku o odkoupení p.p.č. 186 v k.ú. Knířov za účelem vybudování pěšiny.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

        

                                                                                                 

497/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3-2012 ve znění doplňku č.1.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.4.2012


                                                                                                    

498/12


Rada města ukládá


použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.


Zodpovídá:      vedoucí OFI

Termín:           ihned                                                                                                                     


499/12


Rada města mění


termín pro projednání zastupitelstvem města rozboru hospodaření města sestaveného k 31.12.2011 z původního 18.4.2012 na nový 20.6.2012.                                                                                                                     


500/12


Rada města souhlasí

s užitím městského loga na sportovní dresy pro členy Klubu kuželkářů Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned                                                                                                                     


501/12


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč Občanskému sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto na úhradu nákladů spojených s účastí studenta Gymnázia Ondřeje Borovce na prestižní celosvětové soutěži mladých techniků a vědců I-SWEEP v americkém Houstonu a na mezinárodní akademické konferenci v Irsku.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


           
                                                                                                          

502/12

Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy 2. a 3. NP.


Termín:            do 31.5.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     503/12

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy 2. a 3. NP.


Termín:            do 31.5.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     

504/12


Rada města schvaluje


rozdělení dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2012 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Mgr. Romana Vondřejcová

                   vedoucí odboru SVZ

Termín:        květen 2012


                                                                                                                     

505/12


Rada města schvaluje


přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě - Den Země 2012, od firmy :

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 123, okres Ústí nad Orlicí, PSČ  566 01, IČ: 259 48 121


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned                                                                                                         


506/12


Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na projekty škol na rok 2012 dle pozměněného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                     507/12


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Coufala, Ing. Pešiny, p. Zemkové a p. Kovaříka.                                                                                                                     

           


                                                                                                                                            

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta