Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-13 ze dne 4.4.2012

11.04.12

 

Souhrn usnesení č. 13/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4.4.2012


433/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 4.4.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


434/12


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Úprava výjezdu z náměstí do ul.Vladislavova, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí  70 111,- Kč a s DPH činí 84 133,- Kč.


Termín:            do 30.06.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP
435/12


Rada města s ch v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako zhotovitelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor, za nabídkovou cenu, která s DPH činí 2 758 337,- Kč.


Termín:            do 30.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP
436/12


Rada města schvaluje

účetní závěrku za rok 2011 společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. a rozdělení zisku dle přílohy.


Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková


                                                                                                                     437/12

Rada města schvaluje

odepsání nedobytných pohledávek organizace Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. dle přílohy.


Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková

                                                                                                                     


438/12


Rada města schvaluje

provedení účetního auditu za rok 2011 ve společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. firmou ZH Bohemia s.r.o.


Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková


                                                                                                                     


439/12

Rada města schvaluje

založení obecně prospěšné společnosti „Vysokomýtská kulturní"za účelem provozování a organizace kulturních aktivit města. Společnost bude provozovat Městskou knihovnu, Městskou galerii, Klubovou scénu, Šemberovo divadlo, Informační centrum a Muzeum českého karosářství.

Zodpovídá: Ing. Jiraský - místostarosta


           


440/12


Rada města ukládá

místostarostovi města připravit materiály pro založení obecně prospěšné společnosti „Vysokomýtská kulturní"a předložit je na červnovém zasedání zastupitelstva města.

Zodpovídá: Ing. Jiraský - místostarosta

Termín: červnové zasedání zastupitelstva města
441/12                                                                                              

Rada města zrušuje

unesení RM č. 231/12 ze dne 22.2.2012.

Zodpovídá:   Iveta Fajglová

                     vedoucí odboru

Termín:         ihned

                                                                                                                                            

442/12


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 3 v DPS Javornického 432 panu Zdeňku Kodoňovi, nar. 30.8.1928, bytem Lhůta 30, Vysoké Mýto  a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   Ing. Iveta Fajglová

                     vedoucí odboru

Termín:         ihned


                                                                                                                                                            
443/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Havlíčkem (nar. 18.08.1983),  bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


               

                                                                                                                                            


444/12


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Jirečkem (nar. 13.09.1982),  bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


                                                                                                                                                            


445/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Petrem (nar. 21.09.1981) a Zdeňkou (nar. 12.08.1971) Ješinovými, oba bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012                                                                                                                                            

446/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Ivanou (nar. 15.11.1973) a Ivanem (nar. 08.09.1967) Pavlákovými, oba bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


                                                                                                                                                            447/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Mikuleckým (nar. 05.08.1959), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín15.04.2012

                                                                                                                                                            
448/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Horvátovou (nar. 07.08.1963), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


                                                                                                                                                            449/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jindřichem Kopsou (nar. 16.05.1972), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012

                                                                                                                                                            


450/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Sobotkou (nar. 07.08.1976), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012
                                                                                                                                                            

451/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar. 10.01.1976) Giňovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


               

                                                                                                                                            


452/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 89 v ulici Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Marií Mariánkovou (nar. 10.07.1949), bytem Svatopluka Čecha 89, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012               

                                                                                                                                            

453/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Barborou Velšovou (nar. 16.3.1990), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


                                                                                                                                                            


454/12


Rada města odkládá

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - IČ: 281 175 57 , se sídlem Žižkova 913, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


                                                                                                                                                            


455/12


Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 804 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z pana Stanislava Tomka na pana Filipa Macháčka (nar. 28.05.1978), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


                                                                                                                                                            


456/12


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo mění usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „k" tohoto usnesení mění na:


k  

 804/11  

 3/1000  

 Filip Macháček  

 V Zahrádkách 531,Vysoké Mýto  

  299.317,-  
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012                                                                                                                                                            


457/12


Rada města schvaluje


převod užívacích práv k bytu č. 12 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manželů Ing. Vladislava a Ireny Sodomkových na paní Renatu Mikuleckou (nar. 28.10.1962), bytem Husova 169, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012

                                                                                                                                                            

458/12


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo mění usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „i" tohoto usnesení mění na:


i  

 805/12  

 3/50  

 Renata Mikulecká  

 Husova 169,Vysoké Mýto  

  541.456,-  
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012                                                                                                                                            


459/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964),  bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012


               

                                                                                                                                              


460/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007018/VB/1, Vysoké Mýto, Kpt. Jaroše, Beneš - Vd NN, kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012


                                                                                                                                                            

461/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007304/VB/1, Vysoké Mýto, Vinice, Mikyska, chata - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012


               

                                                                                                                                            

462/12


Rada města neschvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008678/VB/03, Vysoké Mýto, Mlýnský potok, Kubiasová-knn z důvodu rozporu s platným územním plánem města Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012


                              

                                                                                                                            

463/12

Rada města mění

termín splatnosti 2. splátky ve výši 700.000,- Kč vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22.12.2011 původně splatná do 30.06.2012 na nově splatné do 20.04.2012. Změna splatností je podmíněna schválením částky v rozpočtovém opatření zastupitelstvem města.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.04.2012


                                                                                                                                                              464/12


Rada města mění

splatnost předplaceného nájemného ve výši 316.941,54 Kč vyplývající ze Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 03.01.2012 původně splatné do 31.07.2013 na nově splatné do 20.04.2012. Změna splatností je podmíněna schválením částky v rozpočtovém opatření zastupitelstvem města.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.04.2012


                                                                                                                                                            

465/12


Rada města schvaluje

zakoupení 2 ks parkovacích automatů od společnosti ELTODO a.s. typ PA Sicuro solární napájení za celkovou cenu 193.220,- Kč bez DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012


                                                                                                                                                            466/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.654 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Mikroregionem Vysokomýtsko, IČ: 70903875 se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto  jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem nájmu je kancelář o výměře  16,04m2 v č.p. 168 v ul. Průmyslová v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nájemné činí

350 Kč/m2/rok + služby.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned                                                                                                                                                            


467/12

Rada města souhlasí

s pořádáním nevýdělečné kulturní akce koncertu kapely The Shookies v Jungmannových sadech na pozemku označeném jako p.p.č472/1 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. a obci Vysoké Mýto v prostoru altánu dne 29.06.2012 od 18:00 do 20:00 hodin. Pozemek bude po skončení akce uveden do původního stavu. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.04.2012


                                                                                                                                                            468/12

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.4 k pojistné smlouvě č. 7720602820, ze dne 30.08.2011 mezi městem Vysoké Mýto a Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 v předloženém znění. Dodatek řeší pojištění kontejnerů na odpad.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                                                            

469/12


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě č.187 o nájmu nemovitostí, uzavřené dne 06.08.2008 mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 71, IČ: 27543111, jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


               

                                                                                                                                            


470/12


Rada města souhlasí


s pořádáním akce „ Žijeme Londýnem" na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 22.05.2012 od 10:00 do 18:00 hodin. Pořadatelem je Český olympijský výbor. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned                                                                                                                                                            


471/12


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001308/VB/1, Vysoké Mýto, Voštice, Tank ONO - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012


                                                                                                                                                            472/12


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 1810/2, 4937/1, 4936, 4934, 4930/2, 4928, 4920/1 a 1689 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Jiráskova" v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012


                                                                                                                                                            473/12

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.629 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Bohuslavem Fenclem, Rokycanova 378, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.04.2012


                                                                                                                                                        474/12


Rada města bere na vědomí

studii kompozice expozice pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" předložený Ing. arch. Ondřejem Bustou z firmy ROBUST architects, Malátova 13, Praha 5 - 150 00.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            475/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a obcí Zádolí, IČ:00279781, se sídlem Obecní úřad Zádolí čp. 12, 566 01 Vysoké Mýto-Zádolí jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 369/2; 373/2 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta v předloženém znění.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP, OSÚ

Termín:            do 30.04.2012


                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

476/12


Rada města s ch v a l u j e

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909, jako dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení s výkazem výměr na akci: Areál ul. Průmyslová podle cenové nabídky v předloženém znění.


Termín:            do 30.06.2011

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            


                                                                                                                                            

477/12


Rada města s ch v a l u j e

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatele výměny oken v areálu ul. Průmyslová č.p. 168 ve Vysokém Mýtě podle cenové nabídky v předloženém znění.


Termín:            do 30.11.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            478/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje odměny zastupitelům, kteří vykonávají svatební obřady takto:

- příprava ve Vysokém Mýtě                                      200,-- Kč/obřadní den,

- provedení obřadu ve Vysokém Mýtě                         60,-- Kč/1 obřad,

- příprava v Nových Hradech                                     320,-- Kč/obřadní den,

- provedení obřadu v Nových Hradech                      120,-- Kč/1 obřad.


 Zodpovídá: zástupce tajemníka

 Termín:  ihned

                                                                                                                                                            
479/12


Rada města pověřuje


člena zastupitelstva města p. Jiřího Kovaříka dalším oddávajícím.


Zodpovídá: zastupující tajemník MěÚ

Termín: od 1.5.2012

                                                                                                                                                            
480/12


Rada města schvaluje


předložený organizační řád městského úřadu  s platností od 1. května 2012.


Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           1.5.2012

                                                                                                                                                            

481/12

Rada města zrušuje


usnesení RM č. 1433/11 ze dne 21.12.2011 týkající se organizačního schéma MěÚ.


Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           ihned


                                                                                                                                                            482/12


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

schválit návrh nového jednacího řádu zastupitelstva města s účinností od 1. května 2012.


Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           ZM 18. 4. 2012


                                                                                                                                                            
483/12


Rada města doporučuje


ZM zřídit novou příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vysoké Mýto od 1.7.2012.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                                                            484/12


Rada města doporučuje:


ZM schválit změny zřizovacích listin


Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto,

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto,

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto,

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto,

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova,

dle přiložených návrhů


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                                                            485/12


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Kovaříka, MUDr. Šafrové a p. Felgra.                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

                                                                                                                                            

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta