Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-12 ze dne 28.3.2012

03.04.12

 

Souhrn usnesení č. 12/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 28.3.2012
403/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 28.3.2012 dle předloženého návrhu.


           

                                                                                                         


404/12


Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na sport do výše 50tis. Kč na rok 2012 dle pozměněného  návrhu členů rady města č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned                                                                                                                     


405/12


Rada města doporučuje


ZM schválit rozdělení finančních prostředků na sport ve výši nad 50tis. Kč na rok 2012 dle  pozměněného návrhu členů rady města č. 2.


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                                                     406/12


Rada města  s c h v a l u j e

z důvodu nesplňování zákonných podmínek pro provoz senior dopravy ze strany odboru sociálních služeb, zahájení projektu senior dopravy pod Českým červeným křížem 1.5.2012. Zkušební doba projektu 1 rok, dotace města 200,-- tis. Kč.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru

Termín:       ihned


         
                                                                                                            

407/12                                                                                              


Rada města schvaluje


předložený organizační řád OKT+KVM městského úřadu s platností od 1. května 2012.


Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           1.5.2012


408/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 28. 3. 2012 dle předloženého návrhu.                                                                                                            

409/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


nákup traktoru Valtra N143 Direct  a  drtiče klestu Seppi Midiforst dt 200, kleští na kulatinu a lopaty na štěrkopísek dle předloženého návrhu. 

410/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


  • 1. způsob financování pořízení traktoru sdrtičem klestu, lopatou na štěrkopísek a kleštěmi na kulatinu.
  • 2. přijetí půjčky od města Vysokého Mýta, jako jediného společníka společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. sr.o., IČ: 25951378, ve výši do 4.038.000,-Kč se splatností nejpozději do 31.12.2015, spevnou úrokovou sazbou ve výši cca 4,0% p.a. (dle stávající smlouvy o úvěru od KB, a.s.), smožností mimořádných splátek. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů společnosti a překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktury a přijetím dotace, týkající se předmětu dotace - traktoru sdrtičem klestu , lopatou na štěrkopísek a kleštěmi na kulatinu.


                                                                                             

411/12


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


účast jednatele na odborné exkurzi v Polsku ve dnech 21. 5. - 26.5.2012.412/12

                                                                      

Rada města  schvaluje


rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2012 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


                                                                                                                     


413/12


Rada města souhlasí

s rozdělením dotačních finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2012 na projekty v oblasti životního prostředí dle  pozměněného návrhu členů rady města.


Zodpovídá: vedoucí Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     


414/12

Rada města ukládá


majetkové komisi předložit stanovisko k rozsahu a ceně záboru veřejného prostranství zbožím před provozovnami v historickém centru města.


Zodpovídá: Mgr. Vondráček

                   předseda komise

Termín: 16.4.2012


                                                                                                                     


415/12


Rada města ukládá


vedoucímu OP předložit návrh nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 13.4.2012 

416/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2012 ze dne 26.března 2012. 

417/12                                                                                                                    


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření k 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.4.2012

                                                                                                         418/12

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. , IČ: 25951378, ve výši 4.038.00,0Kč se splatností nejpozději do 31.12.2015, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s  možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů společnosti a překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktury a přijetím dotace, týkající se předmětu dotace - traktoru s drtičem klestu, lopatou na štěrkopísek a kleštěmi na kulatinu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.2011
419/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3-2012.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.4.2012

                                                                                                                       420/12


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška, místostarosty Ing. Františka Jiraského a radních Jiřího Kovaříka a Ing. Jana Pešiny do partnerského Korbachu ve

dnech 30. 3. - 1. 4. 2012.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                         


421/12


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace příspěvkovému zařízení  Kulturnímu zařízení města Choceň , IČO 278955 ve výši 3 000 Kč na akci Den otevřených ateliérů konanou 12. 5. 2012 pod podmínkou účasti vysokomýtských výtvarníků.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                                     


 

422/12


Rada města odkládá


doporučení zastupitelstvu města schválit návrh nového jednacího řádu zastupitelstva města s účinností od 1. května 2012.


Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           4.4.2012

                                                                                                                     


423/12


Rada města odkládá


rozdělení finančních prostředků na projekty škol na rok 2012 do upřesnění přidělení dotace Základní škole Javornického, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 4.4.2012

                                                                                                                     


424/12


Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na partnerská města na rok 2012 dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

           

                                                                                                         

425/12


Rada města jmenuje


Konkursní komisi na místo ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, v tomto složení:


Mgr.Ivana Hynková - zástupce zřizovatele - předseda komise

Aleš Felgr - zástupce zřizovatele - členka komise

Mgr. Hana Pochobradská- zástupce krajského úřadu - členka komise

Mgr.Pavel Skokan - ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI - člen komise

Mgr. Ilona Nováková - ředitelka ZŠ M. Choceňského, Choceň- členka komise

Ing. Pavel Kubů - člen školské rady ZŠ Vysoké Mýto, Javornického - člen komise

Mgr.Tomáš Drahoš - učitel ZŠ Vysoké Mýto, Javornického - člen komise


Funkcí tajemníka komise pověřuje Renatu Benešovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     


426/12


Rada města jmenuje


Konkursní komisi na místo ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, v tomto složení:


Mgr.Ivana Hynková - zástupce zřizovatele - předseda komise

Aleš Felgr - zástupce zřizovatele - členka komise

Mgr. Hana Pochobradská- zástupce krajského úřadu - členka komise

Mgr. Pavel Skokan - ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI - člen komise

Mgr. Ilona Nováková - ředitelka ZŠ M. Choceňského, Choceň- členka komise

Ing. Roman Baťa - člen školské rady ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova - člen komise

Mgr. Iveta Doležalová - učitelka ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova - členka komise


Funkcí tajemníka komise pověřuje Renatu Benešovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                    


427/12


Rada města jmenuje


Konkursní komisi na místo ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, v tomto složení:


Mgr.Ivana Hynková - zástupce zřizovatele - předseda komise

Aleš Felgr - zástupce zřizovatele - členka komise

Mgr. Hana Pochobradská- zástupce krajského úřadu - členka komise

Mgr. Pavel Skokan - ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI - člen komise

Mgr. Ilona Nováková - ředitelka ZŠ M. Choceňského, Choceň- členka komise

Mgr. Martina Wimmerová - členka školské rady ZŠ Vysoké Mýto, Knířov - členka komise

Mgr. Petra Chválová - učitelka ZŠ Vysoké Mýto, Knířov - členka komise


Funkcí tajemníka komise pověřuje Renatu Benešovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

  

                                                                                                       

428/12


Rada města jmenuje


Konkursní komisi na místo ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto v tomto složení:


Mgr. Josef Vondráček - zástupce zřizovatele - předseda komise

Renata Benešová - zástupce zřizovatele - členka komise

Mgr. Miluše Málková - zástupce krajského úřadu - členka komise

Mgr. Ivana Blažková - školní inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI - členka komise

Eva Krejsová - ředitelka MŠ Záměstí, Choceň - členka komise

Libuše Bártová - učitelka MŠ Lidická, Vysoké Mýto - členka komise


Funkcí tajemníka komise pověřuje RM Marii Matouškovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                     


429/12


Rada města jmenuje


Konkursní komisi na místo ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto v tomto složení:


Mgr.  Josef Vondráček - zástupce zřizovatele - předseda komise

Renata Benešová - zástupce zřizovatele - členka komise

Mgr. Miluše Málková - zástupce krajského úřadu - členka komise

Mgr. Ivana Blažková - školní inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI - členka komise

Eva Krejsová - ředitelka MŠ Záměstí, Choceň - členka komise

Magda Mertová - učitelka MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto - členka komise


Funkcí tajemníka komise pověřuje RM Marii Matouškovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                       


430/12

             

Rada města schvaluje


Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města v roce 2011.

                                                                                                                     

431/12

Rada města ukládá


vedoucímu odboru dopravních a občanských agend odstranit nedostatky spolupráce s firmou Czech radar a. s. Praha 1.


Zodpovídá:      Mgr. Běloušek

Termín:            ihned

        

                                                                                                             

432/12

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a MUDr. Šafrové.


                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                           

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta