Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-03 ze dne 17. 1. 2006

26.01.06

 
U s n e s e n í    č. 3/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 17.1.2006
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
31/06
se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků p.č. 4056/1, 4056/2, 4056/4, 4056/5, 4058/17, 4809/3 a 4666/171 vše v k.ú. Vysoké.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
32/06
pořad schůze rady města konané dne 17.1.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
33/06
finanční dotaci  ve výši 2 000,- Kč pro Orlické sportovní  sdružení                          okresu Ústí nad Orlicí
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
34/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.120 o nájmu pozemku uzavřené dne 01.07.2004 v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
35/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.141 o nájmu pozemku uzavřené dne 30.06.2005 v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
36/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.228 o nájmu pozemku uzavřené dne 02.05.1994  v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                    T: ihned
 
 
37/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.238 o nájmu pozemku uzavřené dne 05.06.2000 v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
38/06
nové platové zařazení podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. ředitelům Technických služeb, M-klubu, Městské knihovny, Městské galerie a veliteli Městské policie od 1.1.2006 dle předloženého návrhu
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
39/06
žádost ředitele Plaveckého školy AAA Dr. Andrleho. Po projednání na odboru školství a na poradě s řediteli všech ZŠ a porovnání nákladových položek v ostatních městech regionu Pk rada města doporučuje jednat o této záležitosti pouze mezi řediteli příslušných škol, které všechny mají právní subjektivitu a radě města nepřísluší jednat o výši  ceny mezi jmenovanými právními subjekty.
 
 
 
 
40/06
dopis 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje ze dne 9.1.2006 a souhlasí s nominací místostarosty města Hlinsko Ing. Pavla Šotoly jako člena Řídícího týmu v rámci projektu „Posílení místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje“.
 
 
41/06
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
 
Rada města mění:
 
42/06
usnesení č. 648/05 ze dne 30.8.2005 tak, že se slova „Východočeskou energetikou, a.s. Hradec Králové, Sladkovského 215“ nahrazují slovy „ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, IČ: 272 32 425.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města odvolává:
 
43/06
Mgr. Hanu Doležalovou z funkce členky komisí kulturní, pro výchovu a vzdělávání a  z komise pro regeneraci památek a památkových zón.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
44/06
s uzavřením smlouvy o partnerství s obecně prospěšnou společností „Centrum adaptační životosprávy“ Nové Hrady.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
Rada města podporuje:
 
45/06
projekt „S památkami do Evropy“ Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta