Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-08 ze dne 29.2.2012

05.03.12

 

Souhrn usnesení č. 8/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29.2.2012299/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 29. 2.2012 dle předloženého návrhu.                                                                                                         


300/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2012 ze dne 20.února 2012.


                                                                                                                     301/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtovou rezervu města Vysokého Mýta ve výši 20,0 miliónů Kč sloužící k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města včetně dalších podmínek dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 7.3.2012

302/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2-2012.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 7.3.2012


                                                                                                                     303/12


Rada města  schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto,
IČ: 70888671, Čapkovská 46, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2011.


Zodpovídá:      ředitel organizace

Termín:           ihned


                       

                                                                                             


304/12


Rada města  ukládá


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, Čapkovská 46, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít výsledek hospodaření organizace za rok 2011 v plné výši k pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let.


Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: ihned


           

                                                                                                         


305/12


Rada města schvaluje


odpis pohledávky ve výši 10.000,-Kč za panem Čeňkem Berouskem vyplývající
ze smlouvy č.567 o nájmu části pozemku ze dne 11.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.6.2012


                                                                                                                                  

306/12

Rada města schvaluje


odpis pohledávky ve výši 3.845.500,-- Kč  za společností KOBRA-CARGO s. r. o., vyplývající ze Smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci ze dne 17.04.2003 z důvodu zrušení konkurzu společnosti pro nedostatku majetku.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.6.2012


                                                                      307/12                                   


Rada města s ch v a l u j e

změnu termínu pro podání nabídek na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" z data 20.března 2012 v 15:00 hodin na datum 26.března 2012 v 15:00 hodin, a to v čl. 17.2, str. 30 zadávací dokumentace v předloženém znění.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     
308/12


Rada města s ch v a l u j e

změnu termínu pro otevírání obálek na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" z data 21.března 2012 v 11:00 hodin na datum 27.března 2012 v 10:00 hodin a to v čl. 17.4, str. 30 zadávací dokumentace v předloženém znění.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     309/12


Rada města vyhlašuje


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vše v platném znění, konkursní řízení na místo ředitelky, ředitele Mateřské  školy Lidická, Vysoké Mýto a Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, s předpokládaným nástupem od 1.8.2012.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                     310/12


Rada města vyhlašuje


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vše v platném znění, konkursní řízení na místo ředitelky, ředitele Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova a Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, s předpokládaným nástupem od 1.8.2012.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                         


311/12


Rada města souhlasí


s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto od firmy MDS Projekt s.r.o., Vysoké Mýto ve výši 1.280,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                       

                                                                                             


312/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto za rok 2011.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned

                                                                                                                     
313/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, vzniklý zisk převést do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     


314/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto za rok 2011.


Zodpovídá: ředitel organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     


315/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, použít výsledek hospodaření organizace za rok 2011 ve výši  221 206,10 Kč k pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let a zbytek výsledku hospodaření ve výši 584 919,97 Kč převést do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitel organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     316/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto - Knířov,                    IČ: 70998671, Knířov 11,  566 01  Vysoké Mýto za rok 2011.Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     


317/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto - Knířov, IČ: 70998671, použít výsledek hospodaření organizace za rok 2011 ve výši 10 407,90 Kč k pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let a zbytek výsledku hospodaření ve výši 5 379,22 Kč převést do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     

318/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Lidická, Lidická 688, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 70998680, 566 01  Vysoké  Mýto, za rok 2011.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                         319/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Lidická 688, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 70998680, 566 01  Vysoké  Mýto, vzniklý zisk převést do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     

320/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kamarádi, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, IČ: 70998701, 566 01  Vysoké  Mýto, za rok 2011.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     321/12

Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Žerotínova 60, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 70998701, 566 01  Vysoké  Mýto, vzniklou ztrátu uhradit v plné výši z rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     


322/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pod Smrkem, Štefánikova 397, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 70998710, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2011.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned  


                                                                                                              

323/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Štefánikova 397, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 70998710, 566 01 Vysoké Mýto, vzniklou ztrátu uhradit v plné výši z rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     324/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slunečná, Slunečná 220, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, IČ: 70998698, 566 01  Vysoké  Mýto, za rok 2011.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                       

                                                                                             


325/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Slunečná 220, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, IČ: 70998698, 566 01  Vysoké  Mýto, vzniklou ztrátu uhradit v plné výši z rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     326/12


Rada města schvaluje


výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mikádo - středisko volného času, IČ: 72087013, Choceňské Předměstí, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2011.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned                                                                                                                     


327/12


Rada města ukládá


příspěvkové organizaci Mikádo - středisko volného času, IČ: 72087013, Choceňské Předměstí, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, vzniklý zisk ve výši 20 000,-- Kč převést do fondu odměn a 64 138,24 Kč převést do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


                                                                                                                     


328/12


Rada města jmenuje:

tyto členy Školské rady:

na Základní škole Vysoké Mýto, Javornická:  MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ing. Pavla Kubů

na Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova:  Bc. Helenu Kejzlarovou a Ing. Pavla Vacka

na Základní škole Vysoké Mýto, Knířov: p. Renatu Benešovou


Zodpovídá vedoucí OVV

Termín: ihned   


                                                                                                                     


329/12


Rada města schvaluje

užití loga č.750-4 na materiály používané k výročí 750 let od založení města Vysokého Mýta.


                                                                                                                     

330/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra, Ing. Pešiny a Ing. Coufala.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta