Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-05 ze dne 8.2.2012

14.02.12

 

Souhrn usnesení č. 5/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.2.2012186/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 8. 2.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         187/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     188/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města jmenuje volební sčítací komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2011ve složení:

pp. Jiří Kovařík, Ing. Dagmar Sabolčiková, Mgr. Marie Lněničková, Markéta Klementová.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned                                                                                                                                                            


189/12


Rada města schvaluje


uzavření smluv o budoucích smlouvách s vlastníky nemovitostí, dle předloženého návrhu v rámci realizace projektu „Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto".


Zodpovídá: Jan Vlček - dotační manažer

Termín:  průběžně do 15.2.2012

190/12


Rada města bere na vědomí


že v případě úspěšnosti přidělení dotace bude nutno uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Policií ČR a Městem Vysoké Mýto.


                                                                                                                                                            191/12


Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo v předloženém znění na akci Studie expozice a interiéru Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě s firmou ROBUST architects, Malátova 13, Praha 5, IČ: 76609448 za dohodnutou částku ve výši 90 000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín: do 29.2.2012


                                                                                                                                                            192/12


Rada města bere na vědomí

zprávu o stavu příprav expozice Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě a souhlasí, aby ke spolupráci při vzniku expozice byli jako hlavní partneři přizváni Iveco Czech Republic, Společnost přátel Carrosserie Sodomka Vysoké Mýto a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a souhlasí s vytvořením memoranda o vzájemné spolupráci mezi těmito partnery.


Zodpovídá:  Pavel Chalupa

Termín: 29. února 2012


                                                                                                                                                            193/12


Rada města schvaluje

výši neinvestičních nákladů v mateřské škole stejnou jako v roce 2011, tj.  7 206,- Kč/1žák.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                                                            


194/12


Rada města schvaluje


výši neinvestičních nákladů v základním školství stejnou jako v roce 2011, tj.  5 971,- Kč/žák.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                                                           195/12

Rada města bere na vědomí

žádost předsedy a členů kulturní komise o doplnění komise o Mgr. Jiřího Plháka, faráře církve československé husitské.

196/12

                                              

Rada města souhlasí


v souladu s připravovaným novým organizačním řádem, s vypsáním výběrového řízení na funkci „manažer strategického plánování".


Zodpovídá: zastupující tajemník

Termín: do 20.2.2012

197/12  
                                                                    

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a p. Felgra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Ivana  Z e m k o v á

členka RM